Fakulta architektury ČVUT ocenila osobnosti architektury

02.12.2016 8:41

Při příležitosti oslav 40. výročí obnovení samostatné existence Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA) byly uděleny osobnostem české a zahraniční architektury medaile za pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT. Ocenění v podobě Felberovy medaile, Medaile ČVUT a Medaile FA ČVUT získalo 24 významných osobností a 3 instituce.

Fakulta architektury ČVUT ocenila osobnosti architektury
Foto: ČVUT
Popisek: ČVUT

Slavnostní shromáždění v Betlémské kapli uvedly projevy rektora ČVUT Petra Konvalinky, ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT ČR Karolíny Gondkové, děkana FA ČVUT Ladislava Lábuse a prezidenta  Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE) K.O.Ellefsena.

FA vytvořila při příležitosti 40. výročí vlastní medaili z netradičního materiálu – skla. Autorkou návrhu je akademická sochařka Ivana Šrámková. Od letošního roku se budou touto medailí oceňovat osobnosti, které významným způsobem přispěly k rozvoji fakulty v oblasti vědecko-výzkumné, pedagogické, organizační nebo hospodářské, i za rozvoj a propagaci architektury obecně.

Ke svým narozeninám nechala FA odlít do bronzu bustu Josefa Zítka, prvního děkana pro samostatný obor architektura – pozemní stavitelství na Pražské polytechnice (1846), která bude umístěna ve dvoraně FA. Sádrovou bustu poskytlo Národní technické muzeum, jeho ředitel Karel Ksandr v Betlémské kapli promluvil o životě a díle Josefa Zítka a spolu s děkanem fakulty bustu odhalil. Výroční publikaci FA ČVUT 1976-2016, která shrnuje vývoj školy a představuje její významné osobnosti, představil hlavní editor Matúš Dulla.

Felberova medaile I. stupně -  zlatá, jako pocta osobnostem za významnou pedagogickou a vědeckou činnost, spojenou s ČVUT, byla udělena:

 • prof. Ing. arch. Matúšu Dullovi, DrSc., slovenskému historikovi architektury a vedoucímu Ústavu teorie a dějin architektury.
 • prof. Ing. arch. Miroslavu Masákovi, výrazné osobnosti české architektury, spoluzakladateli legendárního Sdružení architektů a inženýrů v Liberci (SIAL) a odbornému poradci prezidenta Havla.
 • Ing. arch. Josefu Pleskotovi, jednomu z nejznámějších českých architektů současnosti.
 • prof. Ing. arch. Vladimíru Šlapetovi, Dr.Sc., historikovi a pedagogovi pražské a brněnské Fakulty architektury.
 • prof. Ing. arch. akad. arch. Aleně Šrámkové, profesorce architektonického navrhování a významné architektce.

Medaile ČVUT - I. stupně – zlatá, jako pocta osobnostem, které prokázaly významné zásluhy o rozvoj univerzity v oblasti vědecko-výzkumné, umělecké, pedagogické nebo organizační, byla udělena:

 • prof. akad. soch. Marianu Karlovi, vedoucímu Ústavu průmyslového designu a sochaři mezinárodního ohlasu.
 • prof. PhDr. Petru Kratochvílovi, CSc., významnému historikovi a teoretikovi architektury působícím na Ústavu dějin Akademie věd ČR.
 • prof. Ing. arch. Karlu Maierovi, CSc., architektu-urbanistovi a vedoucímu Ústavu prostorového plánování.
 • Ing. Janě Tothové, tajemnici a hlavní ekonomce fakulty.

Medaile FA ČVUT byla udělena:

 • Prof. Ing. arch. Mirko Baumovi, emeritnímu profesorovi Technické univerzity v Cáchách.
 • Prof. Reinu Geurtsenovi, významnému holandskému urbanistovi a pedagogovi.
 • Doc. Ing. arch. Janu Jehlíkovi, všestranně zaměřenému architektovi a urbanistovi, vedoucímu Ústavu urbanismu na Fakultě architektury.
 • Prof. Pierru von Meissovi, emeritnímu profesoru švýcarské univerzity École polytechnique féderale v Lausanne.
 • Prof. Ing. Miloslavu Pavlíkovi, CSc., pedagogovi Ústavu stavitelství 1 a stavebnímu inženýrovi, který se podílel na vzniku mnoha významných architektonických děl.
 • Prof. Ing. arch. Petru Pelčákovi, významnému tvůrčímu architektovi, autorovi odborných publikací a pedagogovi Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. 
 • Doc. Ing. Antonínu Pokornému, CSc., pedagogovi a odborníkovi na technické zařízení budov.
 • Ing. arch. Janu Sedlákovi, fundovanému urbanistovi, citlivému znalci Prahy a oblíbenému pedagogovi.
 • Prof. Ing. arch. Jánu Stempelovi, entuziastickému pedagogovi a tvůrčímu architektovi.
 • Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiřímu Suchomelovi, významnému architektovi a proděkanovi Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.
 • prof. Ing. arch. Jaroslavu Šaferovi, významnému tvůrčímu architektovi a pedagogovi s mezinárodními zkušenostmi.
 • prof. Ing. arch. Tomáši Šenbergerovi, proděkanovi Fakulty stavební a tvůrčímu architektovi se zaměřením na industriální architekturu.
 • PhDr. Jiřímu Ševčíkovi, CSc., historikovi a teoretikovi architektury s evropským rozhledem, pedagogovi působícím na Fakultě architektury a později na Akademii výtvarných umění.
 • prof. Ing. arch. Petru Urlichovi, CSc., historikovi architektury a pedagogovi Fakulty stavební.
 • prof. Ing. arch. Zdeňku Zavřelovi, proděkanovi pro zahraničí, vedoucímu Ústavu navrhování 3 a tvůrčímu architektovi s mezinárodním rozhledem.

Děkan Fakulty architektury prof. Ladislav Lábus udělil Pamětní listy:

 • Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
 • Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci
 • Evropské asociaci pro architektonické vzdělávání

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2016/17 nabízí ČVUT svým studentům 123 studijních programů a v rámci nich 464 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2016 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4200 světových univerzit, ve skupině univerzit na 501 – 550. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti  „Computer Science and Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 201. - 250. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. - 200.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Při současných nadměrných stavech spárkaté zvěře není možné obnovit pestré a stabilní lesy

9:45 Při současných nadměrných stavech spárkaté zvěře není možné obnovit pestré a stabilní lesy

Společná tisková zpráva SVOL, Asociace soukromého zemědělství, České komory odborných lesních hospod…