Fakulta architektury ČVUT ocenila osobnosti architektury

02.12.2016 8:41

Při příležitosti oslav 40. výročí obnovení samostatné existence Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA) byly uděleny osobnostem české a zahraniční architektury medaile za pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT. Ocenění v podobě Felberovy medaile, Medaile ČVUT a Medaile FA ČVUT získalo 24 významných osobností a 3 instituce.

Fakulta architektury ČVUT ocenila osobnosti architektury
Foto: ČVUT
Popisek: ČVUT

Slavnostní shromáždění v Betlémské kapli uvedly projevy rektora ČVUT Petra Konvalinky, ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT ČR Karolíny Gondkové, děkana FA ČVUT Ladislava Lábuse a prezidenta  Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE) K.O.Ellefsena.

FA vytvořila při příležitosti 40. výročí vlastní medaili z netradičního materiálu – skla. Autorkou návrhu je akademická sochařka Ivana Šrámková. Od letošního roku se budou touto medailí oceňovat osobnosti, které významným způsobem přispěly k rozvoji fakulty v oblasti vědecko-výzkumné, pedagogické, organizační nebo hospodářské, i za rozvoj a propagaci architektury obecně.

Ke svým narozeninám nechala FA odlít do bronzu bustu Josefa Zítka, prvního děkana pro samostatný obor architektura – pozemní stavitelství na Pražské polytechnice (1846), která bude umístěna ve dvoraně FA. Sádrovou bustu poskytlo Národní technické muzeum, jeho ředitel Karel Ksandr v Betlémské kapli promluvil o životě a díle Josefa Zítka a spolu s děkanem fakulty bustu odhalil. Výroční publikaci FA ČVUT 1976-2016, která shrnuje vývoj školy a představuje její významné osobnosti, představil hlavní editor Matúš Dulla.

Felberova medaile I. stupně -  zlatá, jako pocta osobnostem za významnou pedagogickou a vědeckou činnost, spojenou s ČVUT, byla udělena:

 • prof. Ing. arch. Matúšu Dullovi, DrSc., slovenskému historikovi architektury a vedoucímu Ústavu teorie a dějin architektury.
 • prof. Ing. arch. Miroslavu Masákovi, výrazné osobnosti české architektury, spoluzakladateli legendárního Sdružení architektů a inženýrů v Liberci (SIAL) a odbornému poradci prezidenta Havla.
 • Ing. arch. Josefu Pleskotovi, jednomu z nejznámějších českých architektů současnosti.
 • prof. Ing. arch. Vladimíru Šlapetovi, Dr.Sc., historikovi a pedagogovi pražské a brněnské Fakulty architektury.
 • prof. Ing. arch. akad. arch. Aleně Šrámkové, profesorce architektonického navrhování a významné architektce.

Medaile ČVUT - I. stupně – zlatá, jako pocta osobnostem, které prokázaly významné zásluhy o rozvoj univerzity v oblasti vědecko-výzkumné, umělecké, pedagogické nebo organizační, byla udělena:

 • prof. akad. soch. Marianu Karlovi, vedoucímu Ústavu průmyslového designu a sochaři mezinárodního ohlasu.
 • prof. PhDr. Petru Kratochvílovi, CSc., významnému historikovi a teoretikovi architektury působícím na Ústavu dějin Akademie věd ČR.
 • prof. Ing. arch. Karlu Maierovi, CSc., architektu-urbanistovi a vedoucímu Ústavu prostorového plánování.
 • Ing. Janě Tothové, tajemnici a hlavní ekonomce fakulty.

Medaile FA ČVUT byla udělena:

 • Prof. Ing. arch. Mirko Baumovi, emeritnímu profesorovi Technické univerzity v Cáchách.
 • Prof. Reinu Geurtsenovi, významnému holandskému urbanistovi a pedagogovi.
 • Doc. Ing. arch. Janu Jehlíkovi, všestranně zaměřenému architektovi a urbanistovi, vedoucímu Ústavu urbanismu na Fakultě architektury.
 • Prof. Pierru von Meissovi, emeritnímu profesoru švýcarské univerzity École polytechnique féderale v Lausanne.
 • Prof. Ing. Miloslavu Pavlíkovi, CSc., pedagogovi Ústavu stavitelství 1 a stavebnímu inženýrovi, který se podílel na vzniku mnoha významných architektonických děl.
 • Prof. Ing. arch. Petru Pelčákovi, významnému tvůrčímu architektovi, autorovi odborných publikací a pedagogovi Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. 
 • Doc. Ing. Antonínu Pokornému, CSc., pedagogovi a odborníkovi na technické zařízení budov.
 • Ing. arch. Janu Sedlákovi, fundovanému urbanistovi, citlivému znalci Prahy a oblíbenému pedagogovi.
 • Prof. Ing. arch. Jánu Stempelovi, entuziastickému pedagogovi a tvůrčímu architektovi.
 • Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiřímu Suchomelovi, významnému architektovi a proděkanovi Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.
 • prof. Ing. arch. Jaroslavu Šaferovi, významnému tvůrčímu architektovi a pedagogovi s mezinárodními zkušenostmi.
 • prof. Ing. arch. Tomáši Šenbergerovi, proděkanovi Fakulty stavební a tvůrčímu architektovi se zaměřením na industriální architekturu.
 • PhDr. Jiřímu Ševčíkovi, CSc., historikovi a teoretikovi architektury s evropským rozhledem, pedagogovi působícím na Fakultě architektury a později na Akademii výtvarných umění.
 • prof. Ing. arch. Petru Urlichovi, CSc., historikovi architektury a pedagogovi Fakulty stavební.
 • prof. Ing. arch. Zdeňku Zavřelovi, proděkanovi pro zahraničí, vedoucímu Ústavu navrhování 3 a tvůrčímu architektovi s mezinárodním rozhledem.

Děkan Fakulty architektury prof. Ladislav Lábus udělil Pamětní listy:

 • Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
 • Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci
 • Evropské asociaci pro architektonické vzdělávání

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2016/17 nabízí ČVUT svým studentům 123 studijních programů a v rámci nich 464 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2016 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4200 světových univerzit, ve skupině univerzit na 501 – 550. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti  „Computer Science and Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 201. - 250. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. - 200.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Dotace pro zemědělce

Dobrý den, ANO je prý proti tomu, aby získávání dotací pro zemědělce bylo navázáno na ekologické prvky. Zajímá mě proč jste proti? Vychází to z nějakého průzkumu, který dělal irozhlas. Na jednu stranu mi to přijde docela logické, ale nevím teda, co je těmi ekologickými prvky myšleno a zas je fakt, ž...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Hospodářská komora: Novela zákoníku práce přináší pozitivní změny pro zaměstnavatele

19:02 Hospodářská komora: Novela zákoníku práce přináší pozitivní změny pro zaměstnavatele

Sloučení výpovědních důvodů v případě ztráty zdravotní způsobilosti do jedné kategorie, které přines…