Hospodářská komora navrhuje velký soustavný přezkum povinností, které stát ukládá podnikatelům

18.06.2024 16:08 | Tisková zpráva

Podnikatelé v celé zemi by se mohli dočkat výrazného snížení administrativní zátěže spojené s jejich podnikáním. Na celorepublikovém sněmu Hospodářské komory dnes představili vlastní návrh antibyrokratického zákona, který by státu uložil povinnost začít od roku 2025 přezkoumávat a odstraňovat neodůvodněnou regulatorní a nepřiměřenou byrokratickou zátěž a podnikatelům umožnil se do tohoto přezkumu zapojit.

Hospodářská komora navrhuje velký soustavný přezkum povinností, které stát ukládá podnikatelům
Foto: HK ČR
Popisek: Hospodářská komora České republiky

Podle kvalifikovaných odhadů Hospodářské komory na administrativu firmy vynakládají zbytečně tisíce neproduktivních hodin a zhruba 72 mld. Kč ročně, které by mohly být investovány užitečněji do rozvoje podnikání a zaměstnanců a také by přispěly ke zvyšování přidané hodnoty a růstu HDP.

Podle Právního elektronického systému Hospodářské komory stát v současnosti ukládá živnostníkům a firmám jen na základě vybraných, podnikateli nejčastěji používaných 34 zákonů přes 2 147 povinností, s nimiž je často spojena nadměrná administrativa.

Pravidelné šetření Hospodářské komory Komorový barometr, do něhož se dvakrát ročně zapojují zástupci mikro, malých, středních, ale i velkých firem působících v různých odvětvích ekonomiky napříč všemi kraji, jednoznačně potvrzuje, že regulatorní a na ní navázaná administrativní zátěž je už řadu let jednou z největších překážek rozvoje podnikání v České republice, na kterou podnikatelé vynakládají neproduktivní hodiny a peníze.

Na vysokou regulatorní a byrokratickou zátěž přitom už řadu let upozorňují nejen tuzemské podnikatelské organizace, ale i zahraniční instituce, sledující hospodářský vývoj v jednotlivých zemích. Snížit administrativní a regulatorní zátěž Česku opakovaně doporučuje například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která sdružuje 38 ekonomicky velmi rozvinutých států světa. Podobné apely zazněly i v Doporučení Evropské Rady, kupříkladu k národnímu programu reforem Česka na rok 2019 nebo ve stanovisku Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2019.

„Administrativní zátěž podnikatelů neustále roste, velkým problémem přitom je, že stát dopady přibývající regulace zpětně nevyhodnocuje. Proto chceme, aby ústřední správní orgány státní správy, které podle kompetenčního zákona odpovídají za příslušnou oblast z hlediska tvorby právních předpisů, měly nově povinnost dopady regulatorních a administrativních opatření přezkoumávat. Státní správa ale může činit úkony jen tehdy, pokud jí to ukládají zákony. Došli jsme proto k závěru, že aby se v naší zemi začala systematicky odbourávat nadměrná administrativa, musí se uložit zákonem jasné postupy a pravidla pro identifikaci, přezkum a odstranění této zátěže. Návrh teď předložíme k diskusi zákonodárcům,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Zákon by nově také upravoval práva zástupců podnikatelů a dalších fyzických a právnických osob na podání podnětu k přezkumu byrokratické zátěže. Hospodářská komora tím chce podpořit, aby se na snižování administrativní zátěže v naší zemi podnikatelé sami podíleli. Navrhuje proto, aby vláda do tří měsíců od podání podnětu zaujala k němu stanovisko a následně nadměrnou administrativu odstranila, anebo aspoň snížila.

Hospodářská komora také provedla kvalifikované odhady

Podle propočtů Hospodářské komory s využitím údajů CETA a Liberálního institutu by snížení administrativní zátěže o 25 % ušetřilo podnikatelům nejméně 18 mld. Kč, které by mohli investovat zpět do rozvoje podnikání. Multiplikačními efekty by se tato úspora promítla do růstu HDP v hodnotě minimálně 25 mld. Kč ročně.

Video se zkušenostmi podnikatelů najdete ZDE.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Marek Novák, MBA byl položen dotaz

Jak zvednout naši ekonomiku?

Že nás válcuje Čína není novinka, ale co s tím, když EU hází podnikatelům, firmám atd. klacky pod nohy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo obrany uzavřelo s VTÚ rámcovou dohodu na dodávku mobilní dílenské techniky

16:08 Ministerstvo obrany uzavřelo s VTÚ rámcovou dohodu na dodávku mobilní dílenské techniky

Mobilní dílenská vozidla bude v příštích letech Armádě ČR dodávat státní podnik Vojenský technický ú…