Kdo má datovou schránku, musí na papírové přiznání zapomenout

09.03.2015 9:39 | Zprávy

Všichni daňoví poplatníci, kteří mají zřízenu datovou schránku, jsou od 1. ledna 2015 povinni podávat daňové přiznání elektronicky. Za nedodržení této podmínky uděluje finanční úřad automatickou pokutu 2 tisíce, ve výjimečných případech dokonce 50 tisíc Kč.

Kdo má datovou schránku, musí na papírové přiznání zapomenout
Foto: Hans Štembera
Popisek: Peníze, ilustrační foto

Prostřednictvím datové zprávy je nutné elektronicky podávat nejen daňové přiznání, ale i ostatní důležité tiskopisy v komunikaci s finančním úřadem, jako je například přihláška k registraci, oznámení o změně údajů, hlášení a vyúčtování. Elektronická komunikace s finančním úřadem je rovněž povinná pro daňové subjekty, které musejí mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Kdo je povinen podat daňové přiznání za rok 2014 elektronicky, ale doručí na finanční úřad vyplněné papírové přiznání, ten dostane od finančního úřadu pokutu 2 000 Kč, v krajním případě až 50 000 Kč.Maximální výše pokuty se uděluje, když daňový subjekt nevyužitím elektronického podání závažně ztěžuje správu daní.

Co když jsem podal daňové přiznání v papírové formě?

Živnostníci, kteří podají daňové přiznání v papírové formě, i když mají zřízenu datovou schránku, nemusejí následně dodatečně odeslat daňové přiznání ještě elektronicky. Finanční úřad nebude tyto živnostníky upozorňovat nebo vyzývat k elektronickému přiznání. Pracovníci finančního úřadu zpracují podané papírové daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Při podání vyplněného papírového přiznání k dani nebude finanční úřad následně požadovat jeho elektronickou formu, ale bude požadovat úhradu předepsané pokuty.

Tři možnosti, jak podat daňové přiznání elektronicky

Pokud máte povinnost podat daňové přiznání elektronicky, máte na výběr tři možnosti. První z nich je podat přiznání prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu. V tomto případě vyplníte formulář na webové stránce Daňového portálu Finanční správy. Hotové přiznání musíte následně podat v předepsaném formátu xml. Výhodou tohoto způsobu je nejen snazší a pohodlnější vyhotovení přiznání, ale i to, že vložené údaje za vás software po formální stránce a z hlediska úplnosti zkontroluje. Další možností je podat daňové přiznání pomocí datové schránky. Budete postupovat stejně jako v předešlém případě a po vyplnění formuláře kliknete na možnost „Uložení k odeslání do Datové schránky“, která je umístěna v menu „Pro celý formulář“. Pokud v daném podání nebude nalezena kritická chyba, bude soubor uložen do vámi zvoleného úložiště, odkud ho lze následně odeslat prostřednictvím Datové schránky. V tomto případě není nutné podání opatřovat uznávaným elektronickým podpisem. Poslední možností je odeslat přiznání pomocí účetní nebo ekonomické aplikace. Tyto aplikace umožňují mimo jiné vyplnění daňového přiznání na lokálním PC a následné elektronické odeslání s použitím kvalifikovaného certifikátu. Ve všech třech případech si ovšem nezapomeňte vytisknout nebo uložit potvrzení o doručení.

Elektronické podání šetří čas

Pro finanční úřady jsou elektronická podání jednoznačně přínosná, neboť celou administrativu zjednodušují, elektronická komunikace přispívá k efektivní správě daní. Datová schránka je však výhodná i pro OSVČ, které pravidelně pracují s výpočetní technikou. Na jednom úložném místě, ke kterému se mohou přihlásit z libovolného počítače, najdou všechny potřebné informace pro platbu daní. Ihned se dozvědí o případných nesrovnalostech nebo daňových nedoplatcích a najdou zde i užitečný daňový kalendář. Vyřizovat veškeré daňové povinnosti od počítače je tak pro některé živnostníky skutečně velmi pohodlné. Kdo má zřízenu datovou schránku, tomu se při jejím pravidelném vybírání nemůže stát, že promešká nějakou důležitou lhůtu nebo „ztratí“ nějakou písemnost od orgánů veřejné správy. To je rovněž veliká výhoda zřízení datové schránky, neboť orgány veřejné správy jsou povinny posílat dokumenty přednostně do ní. Z tohoto důvodu si mohou datovou schránku zřídit i nepodnikatelé, třeba zaměstnanci.

Elektronicky se nezasílá pouze přiznání k dani z příjmu

Hlavním daňovým přiznáním pro všechny živnostníky je přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Mnozí drobní živnostníci však podávají i přiznání k silniční dani, dani z nemovitosti či dani z nemovitých věcí. I tato řádná daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání musejí být podána elektronicky, má-li živnostník zřízenu datovou schránku.

Jaká pravidla platí pro zasílání „Přehledů“?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) vyplňují každoročně tři hlavní tiskopisy: přiznání k dani z příjmu fyzických osob pro finanční úřad a Přehledy o příjmech a výdajích pro místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Elektronická komunikace pro zasílání „Přehledů“ pro OSSZ byla schválena již v roce 2011 a měla platit od roku 2013. Vždy však došlo k ročnímu odkladu, aby měly OSVČ ještě dostatek času se na elektronické podání připravit. Daňovou novelou však nadále zůstává komunikace OSVČ s příslušnou OSSZ dobrovolná. Pro drobné živnostníky, kteří nepracují běžně s počítačem, je to příznivá zpráva, neboť nemají povinnost si zřizovat kvůli zasílání jednoho tiskopisu za rok datovou schránku. Rovněž „Přehled“ pro zdravotní pojišťovnu je možné zaslat i v papírové formě.


 

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Bc. Filip Turek byl položen dotaz

Motoristé - Přísaha

Dobrý den pane Turku. Bude pokračovat i v dalších volbách spolupráce těchto dvou subjektů?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČNB bude s klienty komunikovat elektronicky, omezí počet poboček

16:07 ČNB bude s klienty komunikovat elektronicky, omezí počet poboček

Česká národní banka zahajuje proces nejvýznamnějších změn v oblasti služeb klientům za poslední tři …