Lesy ČR: Na vodohospodářské projekty letos půjde 300 milionů korun

22.03.2018 17:52

Lesy ČR spravují i drobné vodní toky – nádrže, potoky a bystřiny. Letos chtějí do jejich obnovy, údržby i nových staveb vložit přes 300 milionů korun.

Lesy ČR: Na vodohospodářské projekty letos půjde 300 milionů korun
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR

Loni podnik například obnovil na Znojemsku pět vodních nádrží na 6,3 hektarech. Stavby za více než jedenáct milionů korun bez DPH trvaly rok, skončily loni v říjnu.  

U čtyř historických nádrží - Tvarůžek, Pod Tvarůžkem, Lechovice a Višňové podnik obnovil těleso hráze a vypouštěcích a bezpečnostních objektů i jejich retenční prostor. Ve špatném technickém stavu byla i novodobá vodní nádrž Lišný. „Opravili jsme zemní hráz i výpustný objekt, stabilizovaly se svahy, zátopu už nezanáší sedimenty a nezarůstá orobinec,“ řekl Pavel Hopjan, vedoucí správy toků, oblast povodí Dyje, z podniku Lesy ČR. Současně se vytvořily také izolované vodní tůně. „V nich se mohou rozmnožovat a žít obojživelníci a bezobratlí živočichové a mohou na nich hnízdit i některé druhy vodního ptactva,“ pokračoval Hopjan.

Projekt zlepšil odtokové poměry i vodní režim v lese a jeho mikroklimatické podmínky. V době klimatické změny, kdy je aktuálním tématem zadržení vody v krajině, tedy nyní naplňuje obnovené vodní nádrže 73 470 m3 vody. Poslouží kromě jiného k napájení lesní zvěře a případně také jako zdroj vody při hašení požáru.

Obnova vodních nádrží na Znojemsku byla financována 7 072 000 Kč z dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR, Lesy ČR přispěly 4 114 000 Kč.

Příklady dalších vodohospodářských staveb, které podnik letos dokončí:

V okrese Jeseník v Olomouckém kraji se dokončuje protipovodňové opatření na Ondřejovickém potoce. Jde o rekonstrukci stávajícího opevnění a stabilizaci toku pomocí výškových stupňů a stabilizačních přehrážek.

Na Pístoveckém potoce na Jihlavsku v Kraji Vysočina bude dokončena rekonstrukce přehrážek zachycujících splaveniny, které se uvolňují při povodních a v níže položených obcích by způsobovaly zanášení koryta.

Velké protipovodňové opatření by mělo být dokončeno v Němčicích u České Třebové v Pardubickém kraji. Nad obcí je budována suchá nádrž – poldr za účelem zachycení povodňové vlny a dále je upraveno koryto pro bezpečné převedení transformovaného průtoku obcí.

V okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji se revitalizuje potok Zelenka s přítokem, jejichž tok byl v minulosti nevhodně upraven. Cílem je obnovit přirozený charakter a výrazně zpomalit odtok vody.

Na Skořickém potoce v Rokycanech v Plzeňském kraji bude hotova rekonstrukce spádových stupňů a na toku Milina v obci Olešná v okrese Beroun bylo rekonstruováno kamenné opevnění.

Velká rekonstrukce opevnění toku Nedašovka je prováděna v obci Valašské Klobouky ve Zlínském kraji. Toto protipovodňové opatření spočívá v obnovení kapacity toku a stabilizaci opěrných zdí a příčných objektů. Podobná akce je i Rokytenka ve Vsetíně.

Na zachycování splavenin nad Lupěném  u Zábřehu v Olomouckém kraji je budována železobetonová štěrbinová přehrážka na Bušínovském potoce.

Zahájeny budou v roce 2018 například tyto stavby:

Protipovodňová opatření - zkapacitnění a stabilizace koryta toku na Staré vodě v Bruntále a na toku Sibudov ve Frýdlantu nad Ostravicí v MS kraji a na Markoušovickém potoce na Trutnovsku v Královéhradeckém kraji.

Rekonstrukce opevnění toku včetně odtěžení sedimentů a odstranění dřevin se začne ve Veselí nad Moravou na toku Radějovka v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji.

Na přítoku Kudlovského potoka na Zlínsku ve Zlínském kraji budou sanovány strže vybudováním přehrážek a tím ochráněno níže položené území.

Za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině je zahájena výstavba nebo rekonstrukce vodních nádrží – na vodní nádrži Sedlinka na Opavsku v MS kraji bude provedeno odbahnění a rekonstrukce odtokového objektu, celkově se rekonstruuje retenční nádrž Cihelna a vodní nádrž Kožichovice u Třebíče v Kraji Vysočina. V havarijním stavu je i soustava Babických rybníků u Říčan v Olomouckém kraji v lesním porostu. Lesní rybníky jsou i obnovované u Rumburka v okrese Děčín v Ústeckém kraji a rekonstrukci čeká retenční nádrž Rychtářský les u Lanškrouna v Pardubickém kraji.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Tomáš Jirsa, MBA byl položen dotaz

K prezidentské volbě

Nejste jejím zastáncem a vadí vám, že jeden senátor nebo poslanec může podpořit více kandidátů. A co to, že jejich podpis má několikanásobně větší váhu než hlas lidí? Když už přímá volba, neměli by všichni sbírat podpisy stejně tedy od lidí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Finanční správa: Informace k základním změnám v institutu paušální daně s účinností od 1. ledna 2023

7:33 Finanční správa: Informace k základním změnám v institutu paušální daně s účinností od 1. ledna 2023

S účinností od 1. ledna 2023 dochází k některým zásadním změnám v institutu paušální daně, který byl…