NKÚ: Účetní a finanční výkazy Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 vykazují chyby v řádu miliard korun

22. 1. 2018 9:49

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) za rok 2016. Zaměřil se také na údaje, které MMR v roce 2016 předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Z těchto údajů se následně sestavuje finanční výkaz.

NKÚ: Účetní a finanční výkazy Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 vykazují chyby v řádu miliard korun
Foto: NKÚ
Popisek: NKÚ
reklama

Kontroloři v závěrečném účtu MMR zjistili, že některé jeho části nebyly úplné. MMR například neuvedlo hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výdajů na úrovni kapitoly tak, jak stanovuje vyhláška. Některé informace v závěrečném účtu neodpovídaly údajům ve finančních výkazech nebo v účetní závěrce za rok 2016, další uvedlo ministerstvo nesprávně.

Podle kontrolorů nevedlo MMR správné, úplné a průkazné účetnictví. V účetní závěrce za rok 2016 zjistili kontroloři významné nesprávnosti za více než 8 miliard korun. Podle NKÚ tak účetní závěrka MMR za rok 2016 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Nejvýznamnější nesprávnosti vznikly tím, že MMR v přehledu o peněžních tocích vykázalo zvýšení stavu peněžních prostředků o 3,5 miliardy korun, i když ve skutečnosti došlo k jejich snížení o 2 miliardy korun. MMR také například nesprávně ocenilo podíly na zisku akciové společnosti vyplacené formou nefinanční dividendy, které navíc nepromítlo do výsledku hospodaření.

MMR v účetní závěrce nevykázalo veškeré peněžní prostředky, se kterými hospodaří, ani pohledávky za subjekty, kterým poskytlo návratné příspěvky a půjčky. Významné nesprávnosti se objevily také v oblasti transferů. Vznikly kvůli nesprávnému účtování o finančním vypořádání a o nákladech z předfinancování transferů. Na podrozvahových účtech pak MMR nevykázalo některé významné dlouhodobé podmíněné závazky a pohledávky z uzavřených smluv. Nevykázalo ani žádné podmíněné závazky z rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci národních dotačních programů, i když tato rozhodnutí vydávalo.

Při kontrole údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu kontroloři zjistili nesprávnosti přesahující 7 miliard korun. Ty vznikly zejména kvůli chybnému zatřídění dotací poskytovaných příjemcům v ČR. MMR je totiž několik účetních období vykazuje nesprávně jako výdaje na mezinárodní spolupráci.

Kontrola upozornila také na to, že MMR dlouhodobě neodvádí do státního rozpočtu všechny peněžní prostředky, které mají být příjmem státního rozpočtu. Namísto toho je ponechává na zvláštních bankovních účtech mimo rozpočet. Porušuje tím rozpočtová pravidla. K 31. prosinci 2016 šlo celkem o 13,7 milionu korun.

Kontroloři prověřili i nápravu nedostatků z předchozí kontroly. Zjistili, že MMR provedlo jen necelou polovinu nápravných opatření uložených vládou. Přesto ale úředníci dali ministryni informaci, že postupovali podle usnesení vlády a všechna opatření proběhla tak, jak měla.

Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj:

NKÚ hodnotí ministerstva dle nejednoznačných účetních metodik Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí se závěry kontroly NKÚ - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016. NKÚ uvádí, že nalezl nesprávnosti ve výši 8 mld. Kč. Je zvláštní, že i předchozí nálezy NKÚ v oblasti vedení účetnictví na ostatních ministerstvech, byly rovněž v řádech miliard korun. Kontrolou NKÚ bylo nicméně také zjištěno, že stav doložený celkovou výší nesprávností se na MMR zlepšil. Dále z kontroly NKÚ nevyplynula žádná sankce.

MMR při hospodaření a vykazování účetnictví postupuje vždy transparentně a dle platných účetních zákonů a nařízení. Z nálezu NKÚ je zcela evidentní, že vychází z odlišného odborného názoru. MMR tyto své postupy konzultovalo a konzultuje s Ministerstvem financí, které je odborných gestorem a metodikem v oblasti účtování vybraných účetních jednotek. Konzultace probíhaly zejména v oblastech, které nejsou dostatečně řešeny v rámci platné legislativy.

Některé nesprávnosti ze závěru kontroly NKÚ byly především formálního charakteru, kdy došlo například k záměně syntetických účtů v rámci jedné účtové skupiny bez vlivu na výsledek hospodaření. Jako vysloveně marginální vadu vnímáme např. určení aktuálního roku v ZÚ (Závěrečném úču): MMR uvádí "v roce", NKU uvádí "v roce 2016".

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Národní muzeum: Čeští vědci popsali nový rod žáby z Konga

12:49 Národní muzeum: Čeští vědci popsali nový rod žáby z Konga

Tým Václava Gvoždíka objevil a popsal nový rod rákosničkovité žáby žijící v pralesích středního Kong…