NPÚ: Nová publikace o dějinách a současnosti Vřídelní kolonády v Karlových Varech

02.02.2023 21:44 | Tisková zpráva

V případě ochrany kulturního dědictví zaměřujeme svoji pozornost k objektům, které spoluutvářejí charakter určitého místa. Subjektivně zabarvené hodnocení se vyvažuje volbou kategorií, které napomáhají formulovat objektivní závěry. Genius loci je významným nositelem pojmu, který přispívá k pochopení charakteru určitých částí sídel, jako souboru mimořádných vlastností a významů propojených v jedinečný celek. Závěry pojící se s tímto pojmem přinášejí i jistá úskalí – představa gesamtkunstwerku předjímá nahlížení, které přináší obzvláště moderním stavbám vrtkavé postavení. Objekty, které se vymykají vlastní formou celku, nebo jsou torzem nenaplněného záměru, mohou být považovány za nehodnotné, či za rušivý element v jednotně pojímané scenerii. Entity, celek, atmosféra, estetické cítění, ale i půdorys, hmota, prostorová skladba nebo materialita vyžadují soustředěné objasnění a pečlivé zasazení do kontextu.

NPÚ: Nová publikace o dějinách a současnosti Vřídelní kolonády v Karlových Varech
Foto: red
Popisek: Národní památkový ústav

Nelehkým úkolem, osvětlením zdánlivé propasti mezi minulostí a současností, se věnuje výpravná monografie jedné lokality v centru význačného lázeňského města Evropy pod titulem Vřídelní kolonáda v Karlových Varech. Po obrazové stránce vyčerpávající a po textové důsledná publikace provází čtenáře od samotných počátků utváření ikonického místa. Proměny lokace a technické náležitosti související se současnou podobou stavby jsou představeny v jedenácti kapitolách, ke kterým je návdavkem připojena kapitola s otisky dobových dokumentů a obligátní soupis pramenů na závěr. Lubomír Zeman, za přispění Tomáše Vylity a Petra Kroppa, zhodnotil ve svých textech mnohaleté zkušenosti získané bádáním a péčí o architekturu a urbanismus v prostředí západočeských lázeňských měst. Rovněž osobní zapojení hlavního autora knihy do projektu nominace slavných lázeňských měst Evropy na seznam světového dědictví UNESCO přineslo v samostatných kapitolách cenné poznatky pro srovnání významu stávající karlovarské kolonády a podnětné paralely nacházející za hranicemi naší země.

Vedle postihnutí architektonických a urbanistických změn, téměř krok za krokem od dob renesance až po současnost, čtenáře dozajista překvapí nesamozřejmost fenoménu tryskajícího zřídla. Ustavičné lidské zásahy do přírodních procesů v podobě primitivního utěsňování divokých vývěrů, ale i pozdějších hlubších vrtů regulujících sílu proudu, daly vzniknout jedinému gejzíru, který bezděky formoval své okolí a podobu architektury, která jej v průběhu staletí obklopovala. Z tohoto pohledu lze publikaci považovat za zajímavou mikrohistorii mapující snahu člověka si podmanit zemské síly a přizpůsobit jim své životní prostředí. Vliv zřídla na člověka a člověka na zřídlo dokládají zmínky z historie.

20. století lze oprávněně považovat za stavebně nejproduktivnější období v dějinách, které zasáhlo jak historická jádra, tak jejich periferie. Přes svá progresivní řešení a originální výraz přinášející komfort širokým vrstvám jej zastiňuje předchozí neméně výbojné období architektury, které naplňovalo obdobné cíle v jiném stylu a za užití jiných prostředků. Nelehkého úkolu osvětlit opodstatněnost moderní stavby v historickém centru se autoři v publikaci zhostili důstojně, s erudicí jím vlastní. Jejich dlouhodobá činnost na tomto poli dává karlovarskému zřídlu, ojedinělé stavbě v českém a evropském kontextu, naději na celkovou stavební a i společenskou rehabilitaci.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

důchodová reforma

Dobrý den, kdy předložíte návrh důchodové reformy? Sliboval jste to v březnu, a už jsme za polovinou. A už jste o ní jednal s opozicí, protože čím déle s ní začnete jednat, tím se celý proces oddaluje nebo hodláte shválit i bez ní a čekat, že až se karty obrátí, zase bude zrušena?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Policie ČR: Dny proti rasismu 2023

10:57 Policie ČR: Dny proti rasismu 2023

Mezinárodním dnem boje proti rasismu a rasové diskriminaci je 21. březen. Pro Policii České republik…