Na opravovaném úseku dálnice D1 v km 199 – 205 bude do 14. 11. doprava ve směru na Prahu vedena pouze jedním pruhem

08.11.2015 12:38

do 14. 11. 2015, 24:00 hod. je plánována uzavírka dálnice D1 v km 204,593 – 198,500 směr Praha včetně části MÚK Brno východ (EXIT 203), sjezdu ve směru od Ostravy do Brna a části MÚK Brno-Slatina (EXIT 201), sjezdu ve směru od Ostravy do Brna a nájezdu ve směru od Brna na Prahu. Uzavírky se konají z důvodu dokončení generální rekonstrukce jízdního pásu dálnice – doposud byl provoz veden v režimu 2+1+1 pruh, s ponecháním jednoho pruhu na uzavíraném pásu, při pokládce obrusné vrstvy vozovky je však tento zbylý pruh nezbytné uzavřít a doprava tak bude vedena ve směru na Prahu jen jedním pruhem. Termíny uzavírky byly projednány již 10. 7. 2015 a oznámeny dotčeným obcím a krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Na opravovaném úseku dálnice D1 v km 199 – 205 bude do 14. 11. doprava ve směru na Prahu vedena pouze jedním pruhem
Foto: ŘSD
Popisek: Logo ŘSD

Doprava v tomto úseku bude vedena v režimu 2+1 v jednom pásu dálnice, 2 jízdní pruhy směr Ostrava a 1 jízdní pruh směr Praha. Objízdné trasy za uzavřené sjezdy a nájezd na EXITech 203 a 201 jsou vyznačeny přes EXIT 196.

Upozorňujeme zároveň, že na souběžné silnici II/430 u Bedřichovic je realizováno dopravní omezení, jehož investorem je Jihomoravský kraj, a doprava je zde řízena světelným signalizačním zařízením. V případě dopravních komplikací je v tomto místě dohodnuta spolupráce s Policií ČR, která je připravena dopravu operativně řídit podle dopravní špičky.

Ihned po dokončení pokládky je v termínu od 15. 11. 2015, 00:00 hod. do 17. 11. 2015, 24:00 hod. plánována uzavírka dálnice D1 v km 198,000 – 205,500 směr Ostravaz důvodu demontáže dočasných svodidel oddělujících protisměrné jízdní pruhy v uzavírce. Doprava ve směru Ostrava bude vedena v jednom provizorním jízdním pruhu. Doprava ve směru Praha již nebude touto uzavírkou dotčena.

Vedení dopravy do 14. 11. 2015 (24:00)

Doprava je vedena v režimu (0) + (1+2), tj. 1 pomocný pruh směr Praha v pravém pásu dálnice; 2 pomocné pruhy směr Ostrava v pravém pásu dálnice.

Ve směru na Ostravu je doprava od km 197,903 svedena ve dvou pomocných pruzích do oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice, a takto pokračuje až do km cca 205,490, odkud je doprava vedena bez přechodného dopravního omezení. Nejvyšší dovolená rychlost je stanovena na 80 km/h. Všechny nájezdy a výjezdy jsou v tomto směru otevřeny.

Ve směru na Prahu je doprava od km 205,720 svedena do pravého jízdního pruhu, odkud je převedena přejezdem SDP v km 205,420 – 205,300 do protisměrného pásu, ve kterém pokračuje až k přejezdu SDP v km 198,323 – 198,203, kde je převedena zpět do levého pásu dálnice.

V tomto směru je dále uzavřená:

-       výjezdová větev Ostrava (D1) → Brno-centrum/Svitavy (I/50) MÚK Brno-východ (EXIT 203), pro kterou je vedena objízdná trasa dále po dálnici D1 až k MÚK Brno-jih (EXIT 196), odkud je umožněn sjezd do cílových destinací dle místního dopravního značení;

-       výjezdová větev Ostrava (D1) → Šlapanice/Brno/Letiště Tuřany (III/15289) levé poloviny MÚK Brno-Slatina (EXIT 201), pro kterou je vedena objízdná trasa dále po dálnici D1 do MÚK Brno-Jih (EXIT 196), kde je doprava za využití křižovatkových větví „otočena“ zpět na D1 směr MÚK Slatina (EXIT 201), odkud je umožněn sjezd do cílových destinací dle místního dopravního značení;

-       nájezdová větev Šlapanice/Brno/Letiště Tuřany (III/15289) → Praha (D1) levé poloviny MÚK Brno-Slatina (EXIT 201), pro kterou je vedena objízdná trasa pro dopravu ve směru na Prahu, Bratislavu a Vídeň v zastavěném území města Brna, a to po místní komunikaci ul. Řepská, dále po silnici č. I/50 (ul. Ostravská), dále po silnici č. II/374 (ul. Černovická) a dále po silnici č. I/40 (ul. Hněvkovského) k MÚK Brno-jih (EXIT 196), odkud je umožněn sjezd do cílových destinací dle místního dopravního značení.

Vedení dopravy od 15. 11. 2015 (00:00) do 17. 11. 2015 (24:00)

Ve směru na Ostravu je doprava od km 197,763 svedena do jednoho pomocného pruhu v oblasti zpevněné krajnice a takto pokračuje až do km cca 205,490, odkud je doprava vedena bez přechodného dopravního omezení. Nejvyšší dovolená rychlost je stanovena na 80 km/h. Všechny nájezdy a výjezdy jsou v tomto směru otevřeny.

Ve směru na Prahu je doprava vedena bez přechodného dopravního omezení.

V místech snížení počtu jízdních pruhů na jeden musí řidiči počítat s tvorbou kolon a zdržením v délce několika minut, ale budou-li ukáznění, dodrží-li stanovené snížení rychlosti a v místě začátku uzavírky se budou střídavě (metodou zipu) seřazovat do určeného jízdního pruhu, pak by nemusely nastat výrazné problémy ani při zvýšené dopravní intenzitě.

Maximální povolená rychlost v místě uzavírky bude omezena na 80 km/h, v místě přejezdů středního dělícího pásu na 60 km/h. Při dodržení těchto rychlostí a ostatních pravidel by měla doprava v místě uzavírky probíhat plynule a bezpečně. Znovu tak apelujeme na pozornost a soustředěnost řidičů, aby zbytečně nedocházelo k nebezpečným situacím a tvorbě dlouhých kolon.

Cílem oprav je kompletní rekonstrukce dálnice D1 mezi Brnem a Vyškovem do roku 2017. Postup oprav v úseku Brno – Vyškov ukazuje přiložená grafika ve formě mapy v PDF.

Tato oprava je součástí nového konceptu ŘSD stanoveném v roce 2011, kdy se opravy dálnic provádějí v dlouhých celcích, jež šetří finance a celkový čas omezení pro řidiče. Ročně je takto opraveno 5% délky sítě, což v dlouhodobém měřítku představuje trvale udržitelný stav vozovek tak, aby již nedocházelo k havarijním stavům, ke kterým došlo na dálnicích D1 a D2 nebo na rychlostní komunikaci R7.

Ke stažení

Opravy D1 Brno - Vyškov 2015.pdf

 

reklama

autor: Tisková zpráva

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

HHC

Dobrý den, souhlasím s vaši odpovědí na téma zákaz HHC. Ale nechápu, proč se tak nepřešlo jen k regulaci, ale k celkovému zákazu? Bezpochyby se objeví něco jiného a co když to bude ještě horší? Zajímavé také je, že jste nezakázali i kratom. Proč? A druhá věc je, jak je možné, že se doteď látka k mla...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Celní správa: Během kontrolní akce na D 11 celníci zjistili porušení u pěti desítek řidičů

22:03 Celní správa: Během kontrolní akce na D 11 celníci zjistili porušení u pěti desítek řidičů

Ve středu během kontrolní akce na dálnici D 11 inkasovali královéhradečtí celníci za uložené pokuty …