Nová soutěž na Fakultě architektury ČVUT má motivovat a ocenit mimořádné práce a počiny

02.10.2021 10:59 | Tisková zpráva

Děkan Fakulty architektury prof. Ladislav Lábus vyhlašuje zpětně za akademický rok 2020/2021 historicky 1. ročník soutěže o Cenu děkana a Cenu akademické obce Fakulty architektury za mimořádný počin.

Nová soutěž na Fakultě architektury ČVUT má motivovat a ocenit mimořádné práce a počiny
Foto: ČVUT
Popisek: ČVUT, logo.

Předmětem ocenění jsou studentské projekty a práce vypracované v rámci výuky na Fakultě architektury ČVUT v akademickém roce 2020/2021 nebo mimořádné počiny studentů fakulty bakalářského, magisterského a doktorského studia. Mezi vítěze a oceněné, jednotlivce nebo týmy bude rozděleno až 150 000 Kč.

Smyslem soutěže je ocenit mimořádné studentské práce a počiny, vybrat a archivovat je za účelem dokumentace a prezentace výsledků a rozvoje fakulty, motivovat studenty a zvýšit kvalitu studentských prací. Soutěž je nástrojem vedení fakulty pro reflexi vývoje i směřování výuky.

Cena děkana bude udělena ve třech soutěžních kategoriích – za semestrální projekt, za diplomní práci a za vědu a výzkum. Děkan může udělit i Cenu akademické obce za mimořádný počin. Nominace se podávají na jednotném webovém formuláři, který všichni hlasující obdrželi e-mailem, do 20. října 2021.

Anketa

Je podle vás Viktor Orbán diktátor?

6%
82%
hlasovalo: 29727 lidí

V kategorii Cena děkana za semestrální projekt mohou být nominovány ateliérové projekty všech programů studia za uplynulý akademický rok kromě ZAN (ateliéru základů architektonického navrhování), ATBS (ateliéru bytové stavba), BP (bakalářské práce) a DP (diplomové práce) rozdělené do tří kategorií (1) Architektura, 2) Urbanismus a Krajinářská architektura, 3) Design). Každý vedoucí ateliéru může za uplynulý akademický rok nominovat jednu práci, výjimečně dvě práce s odůvodněním. Děkanem pověření experti mohou nominovat další práce, jejich počet bude upřesněn v rámci jmenování. V kategorii Architektura děkan může udělit i mimořádnou cenu za projekt staveb se složitým provozem.

V kategorii Cena děkana za diplomní projekt může každý vedoucí ateliéru ze všech oborů studia nominovat nejvýše jednu práci za uplynulý akademický rok a každá komise pro obhajobu diplomních prací také jednu. V kategorii Cena děkana za vědu a výzkum mohou být školiteli, vedoucími ústavů podílejících se na doktorském studijním programu a komisemi pro obhajoby doktorských disertačních prací nominovány nejlepší disertační a vědecko-výzkumné práce, projekty SGS a další standardizované vědecko-výzkumné výstupy.

Na Cenu akademické obce za mimořádný počin v oblasti studijních výsledků a aktivit studentů nebo reprezentace fakulty mohou podávat nominace členové vedení Fakulty architektury, kolegia Fakulty architektury, Akademického senátu Fakulty architektury a členové Vědecko-umělecké rady Fakulty architektury. Členové akademické obce podávají nominace prostřednictvím členů Akademického senátu Fakulty architektury. Všichni vítězové a ocenění dostanou diplomy. Vítězové jednotlivých kategorií Ceny děkana dostanou finanční odměnu. Cena akademické obce za mimořádný počin není spojena s finanční odměnou. Slavnostní vyhlášení proběhne v Betlémské kapli při příležitosti oslav 45. výročí samostatné Fakulty architektury ČVUT 24. listopadu 2021.

Statut soutěže ke stažení ZDE
Formulář nominované práce nebo počinu (k nahlédnutí) ZDE
Webová stránka soutěže ZDE

Fakulta architektury ČVUT v Praze (FA ČVUT) je nejstarší a největší institucí u nás poskytující vzdělání v oboru. Nabízíme studentům propojení teorie a praxe, náš pedagogický sbor tvoří přední čeští architekti, urbanisté a designéři. FA ČVUT je pracovištěm orientujícím se na výzkumnou, vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost. Naši studenti se každoročně umisťují na předních příčkách respektovaných studentských architektonických a designérských soutěží. Více informací najdete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Více ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Tomio Okamura byl položen dotaz

Mandát

Dobrý den, úmrtí pana Bašty je mi líto. Ale jak jsem se dočetla, on byl dlouhodobě vážně nemocný a mandát už nevykonával více jak rok. Přijde vám v pořádku, že takový politik (nemyslím tím jen pana Baštu, ale obecně) pobírá náhrady? Vy pořád tvrdíte, jak se tu plýtvá našimi penězi a toto podle vás n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká pošta loni výrazně zlepšila své hospodaření

19:15 Česká pošta loni výrazně zlepšila své hospodaření

Ztráta České pošty za minulý rok se oproti roku 2022 snížila téměř o miliardu korun. Procentuálně se…