Policie ČR: Činnost služby pořádkové policie za rok 2022

19.01.2023 7:29 | Tisková zpráva

Ve službě pořádkové policie je v naší republice zařazeno přes 16 500 příslušníků.

Policie ČR: Činnost služby pořádkové policie za rok 2022
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Služba pořádkové policie je jednou ze základních služeb Policie České republiky. Pořádkáři jsou v přímém kontaktu s občany, orgány místních samospráv či právnickými osobami. K 31. prosinci 2022 je na území ČR zřízeno 508 obvodních (v Praze místních) oddělení Policie České republiky, 47 policejních stanic, 42 oddělení hlídkové služby, 4 speciální pořádkové jednotky, 12 pohotovostních a eskortních oddělení a 8 zásahových jednotek. Součástí pořádkové policie jsou i další specializované služby, zejména oddělení služební kynologie, služební hipologie, speciálních potápěčských činností, poříční oddělení, oddělení hlavní nádraží, speciální jednotky ochrany jaderných elektráren či pražská pohotovostní motorizovaná jednotka a oddělení METRO.

V územních obvodech krajských ředitelství policie bylo zřízeno 211 prvosledových hlídek, kdy tuto činnost vykonává celkem 3 677 speciálně vyškolených policistů a policistek. Prvosledová hlídka je vždy nejméně dvojčlenná a absolvuje rozšířený taktický výcvik se specializací na dlouhé zbraně a je přednostně určena zejména k okamžité reakci na události typu aktivního střelce.

Rozsah činnosti služby pořádkové policie je stanoven zákonem o Policii České republiky, případně dalšími zákony, právními normami a resortními předpisy. Mezi základní úkoly služby pořádkové policie patří zejména ochrana bezpečnosti osob a majetku. Spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, činí opatření k jeho obnovení, předcházení trestné činnosti, přijímání, evidování a prověřování oznámení osob, plnění úkolů v trestním, přestupkovém a správním řízení, ale také dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

Za rok 2022 policisté služby pořádkové policie evidovali 1 305 489 spisů, což je o 115 255 spisů více než v roce 2021. Z toho se jednalo o 158 919 trestních spisů (o 27 202 více oproti roku 2021), 661 616 přestupkových spisů (o 92 179 více oproti roku 2021) a ostatní byly zaevidovány jako čísla jednací.

Ministerstvo zdravotnictví ČR se souhlasem vlády ČR vyhlašovalo mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, jimiž stanovilo určitá omezení a povinnosti pro občany ČR. V rámci kontroly dodržování výše uvedených opatření provedla v průběhu roku 2022 Policie České republiky 365 738 kontrol a zjistila celkem 14 555 přestupků, z toho 3 560 přestupků projednala v příkazním řízení na místě a 3 602 přestupků oznámila příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.

Policisté služby pořádkové policie v loňském roce realizovali v součinnosti s Celní správou ČR bezpečnostní opatření  ALKOHOL, DROGY A MLÁDEŽ 2022, která byla zaměřena zejména na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Bezpečnostního opatření se v rámci celé ČR zúčastnilo 1 088 policistů a 443 pracovníků Celní správy ČR. Bylo zkontrolováno celkem 4 953 osob a 1 208 restaurací, klubů, zábavních podniků apod. V rámci bezpečnostního opatření bylo zjištěno celkem 178 osob do 18 let, které požily alkoholický nápoj, z toho 8 osob bylo ve věku do 15 let. Dále byly zjištěny celkem 2 osoby do 18 let, které požily OPL, z toho 1 osoba byla ve věku do 15 let. Celkem bylo zjištěno 486 přestupků, 4 trestné činy a 32 osob bylo omezeno na osobní svobodě.

V letních měsících bylo provedeno rozsáhlé bezpečnostně preventivní opatření Bezpečně u vody zaměřené zejména na odhalování protiprávních jednání v souvislosti s řízením a provozem plavidel na vodních tocích a nádržích. Akce se zúčastnilo celkem 566 policistů a zkontrolováno bylo 856 plavidel, 304 přístavišť, 84 půjčoven lodí. Ze 761 zkontrolovaných vůdců malých plavidel bylo 8 pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Celkem bylo zjištěno podezření ze spáchání 149 přestupků.

Policisté služby pořádkové police se zúčastnili mezinárodní policejní kontrolní akce na železnici 24-BLUE RAD. Bezpečnostního opatření se v rámci celé ČR zúčastnilo 2 011 policistů, kteří zkontrolovali celkem 7 795 osob, 1 712 nádraží, 1 094 osobních vlaků a 362 nákladních vlaků. V rámci bezpečnostního opatření bylo zajištěno 14 hledaných osob. Celkem bylo zjištěno podezření ze spáchání 190 přestupků a 8 trestných činů.

Již více než 10 let policisté spolupracují s Bílým kruhem bezpečí, který zajišťuje lektory pro další odborné proškolení policistů služby pořádkové policie k problematice domácího násilí. V loňském roce policisté služby pořádkové policie evidovali přes 9 500 výjezdů k incidentu se znaky domácího násilí. Na základě všech zjištěných skutečností a okolností provedli celkem 998 vykázání, což je o 127 více než v roce 2021. Stále bohužel trvá i trend, kdy domácí násilí je ve velké míře pácháno na seniorech.

Na základě novelizace § 44 zákona o policii je od 1. ledna 2022 každé nezletilé dítě obývající společné obydlí považováno za ohroženou osobu. I vůči tomuto dítěti bude ze zákona vyplývat pro vykázanou osobu zákaz styku či navazování kontaktu po dobu vykázání. Nově mají policisté také povinnost informovat vykázanou osobu o dostupné pomoci poskytované osobám s násilným chováním.

Jednou z dalších problematik, kterou se pořádkoví policisté zabývají, jsou menšiny. Kolegové v loňském roce uspořádali celorepublikové setkání styčných důstojníků pro menšiny, kteří za přítomnosti zástupců Ministerstva vnitra ČR a zástupců Romodrom a církve řešili v odborné diskuzi uplatnění styčných důstojníků Policie ČR v pomoci při řešení současné migrační krize.

V rámci dlouholeté spolupráce v oblasti podvodního odminovaní přijali kolegové z odboru speciálních potápěčských činností a výcviku své partnery z Bosny a Hercegoviny – konkrétně z Ministerstva bezpečnosti, Federální správy civilní ochrany a Republikové správy civilní ochrany Republiky srbské, kdy během návštěvy jednali o další úspěšné spolupráci a výměně dobré praxe.

Rok 2022 byl velmi významný také pro policejní hipology, ti se sešli na půdě Muzea Policie ČR, kde se konala Mezinárodní konference jízdních policií zemí V4 a Německa při příležitosti připomenutí významné události 30. výročí obnovy jízdní policie v ČR a s tím spojené přátelské setkání s veterány jízdních oddílů.

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2022 služba pořádkové policie realizovala řadu cvičení. Jedno z největších cvičení s názvem Podzim 2021 se uskutečnilo částečně na podzim 2021 a z důvodů COVID 19 bylo dokončeno na jaře roku 2022. Součinnostní výcviky byly zaměřeny na vzájemnou spolupráci, kooperaci, komunikaci a zdokonalování speciálních pořádkových jednotek a krajských pořádkových jednotek s odděleními služebních hipologií a kynologií. Na podzim se v rámci projektu „Spolupráce Policie ČR s mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy“, uskutečnilo další celorepublikové cvičení antikonfliktních týmů a pořádkových jednotek s názvem Josefov 2022. Cvičení se účastnilo přes 900 policistů a také zahraniční delegace z Norska, Slovenska, Polska, Rakouska a Moldávie. Cílem cvičení bylo prověřit a ujednotit postupy při zákroku antikonfliktních týmů a pořádkových jednotek.

Policisté a policistky služby pořádkové policie se v průběhu roku účastnili i několika mezinárodních soutěžních klání. Jako již tradičně se prvosledové hlídky z celé ČR utkaly v Koutech nad Desnou na mezinárodní soutěži Rallye Rejvíz 2022. V Libereckém kraji pak mezi sebou porovnávali síly kolegové z krajských pořádkových jednotek a mistrovské klání mezi sebou měli také nejlepší psovodi se služebními psy.

Všechny priority ředitelství služby pořádkové policie na rok 2022 byly splněny. Na rok 2023 si ředitelství služby pořádkové policie stanovilo několik priorit a těmi hlavními jsou pokračování v dalším rozvoji informačních systémů uvnitř Policie ČR a zaměření se na maximální výkon služby policistů pořádkové policie mimo služebnu.

Ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR plk. Mgr. Petr Sehnoutka k tomu uvádí: „Rok 2022 byl opět velmi náročný, policisté a policistky museli zvládnout historicky největší migrační vlnu způsobenou invazí ruských vojsk na Ukrajinu, znovuzavedení kontrol na vnitřní hranici se Slovenskou republikou a zajištění bezpečnostního opatření v rámci předsednictví CZ PRESS. Rád bych konstatoval, že jsme to společně zvládli a jsem hrdý na všechny, kteří museli čelit této náročné situaci, a děkuji za každodenní stoprocentní nasazení při plnění úkolů spojených s výkonem služby, aby byla zajištěna bezpečnost v naší zemi! Přijměte tak mé poděkování, kolegové, za vaši profesionalitu, nasazení, píli a budování dobrého jména Policie ČR.“

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ve frakci Patrioti pro Evropu překreslíme mapu Evropy

Co přesně tím myslíte? Jak překreslit? A věříte tomu, že je EU reformovatelná, a že to dokážete? Vaše frakce je údajně třetí nejsilnější, to znamená, že nemáte většinu. Navíc mi přijde, že s těmi největšími nesmysli přichází EK a nevím, zda jim tak můžete zabránit? Fandím vám, jen si nemyslím, že je...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

CzechTourism: Zájem o vinařské oblasti v Česku roste

19:02 CzechTourism: Zájem o vinařské oblasti v Česku roste

Vinařský turismus v Česku prochází dynamickým rozvojem a stává se důležitou součástí cestovního ruch…