Povodí Labe: Oprava spárování opěrných zdí u Labe v Hradci Králové začne již letos

19.01.2020 10:49

Povodí Labe připravuje opravu spárování opěrných zdí u Labe v Hradci Králové, které jsou v nevyhovujícím stavu. Po dobu opravy bude omezeno užívání náplavek u Tyršova mostu.

Povodí Labe: Oprava spárování opěrných zdí u Labe v Hradci Králové začne již letos
Foto: Povodí Labe
Popisek: Povodí Labe

Státní podnik Povodí Labe jako správce vodního toku pečuje mimo jiné o vzhled a bezpečnost Labe přímo v centru města Hradec Králové.

V minulých letech byl správcem toku pravidelně prověřován stavebně-technický stav nábřežních zdí, vymezujících tzv. náplavky podél ulic Eliščino nábřeží a Smetanovo nábřeží. Poslední průzkum poukázal na nevyhovující stav zdí, s doporučením k provedení komplexních oprav.

Projekční oddělení Povodí Labe vypracovalo prováděcí dokumentaci, řešící komplexní obnovu nábřežních zdí na levém i pravém labském břehu, tvořících předpolí Tyršova mostu směrem proti proudu řeky. Příprava stavby byla komplikována přítomností četných podzemních sítí technické infrastruktury (21 oslovených správců, přičemž kabely jsou vedeny i za rubem stávajících zdí) a především skutečností, že samotné zdi jsou součástí nemovité kulturní památky „městské opevnění - barokní“, v rámci Městské památkové zóny Hradec Králové. Dotčené nábřežní zdi byly vybudovány v první třetině 20. stol. a vymezují koryto vodního toku – stávající labskou náplavku v centru Hradce Králové. Délka zdi levobřežní činí 120 m, pravobřežní 107 m. Výška zdí dosahuje až 3,50 m nad terénem. Zdi přímo navazují na spodní stavbu Tyršova mostu přes Labe, jejich historické litinové zábradlí s pískovcovými sloupky tvoří sjednocující prvek všech královéhradeckých nábřeží. Nábřežní zdi jsou dokladem historického vývoje města, proto je při jejich obnově nutné respektovat původní materiály (žula), včetně řemeslného kamenického opracování, a zachovat původní vzhled zdění a spárování. Příprava stavby byla řešena v úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem - pracoviště Josefov a Odborem památkové péče královéhradeckého magistrátu, zejména z hlediska použitých materiálů a požadavků na výsledný vzhled.

Stavba bude zahrnovat očištění líce zdí, odstranění graffiti, vysekání všech stávajících spár, dozdění kaveren po již vypadlých kamenech a především hloubkové celoplošné přespárování zdiva. Spárování bude provedeno místy až do hl. 300 mm, a to v poměrně značném rozsahu 285 m2 na levém a 182 m2 na pravém břehu. Pro nové hloubkové spárování byly zvoleny moderní a osvědčené vysokopevnostní malty, které zaručí výrazné prodloužení životnosti jinak kvalitního zdiva z žulových kamenů.

Finální pohledová vrstva spárování bude zhotovena ručně, s využitím paropropustné, nízkosmrštivé mrazuvzdorné malty s přísadami pucolánů a trassu, což jsou speciální pojiva sopečného původu, omezující vápenné výkvěty. Veškeré práce budou probíhat po předchozím dočasném statickém zajištění zdí a kamenné římsy, a to příložným dřevěným pažením s rozepřením do plochy náplavky. Odsekané spáry budou okamžitě klínovány úlomky kamene proti vypadnutí jednotlivých kamenů. I přes tato opatření je pro zajištění bezpečnosti a stability narušených zdí možné najednou pracovat pouze na jednotlivých navzájem oddělených pracovištích v šíři max. 2 m, v rozestupu min. 10 m. Časový postup bude omezovat čekání na vytvrzení spárování předchozího kroku. V patě zdí bude vytvořena drenážní vrstva pro lepší odvod dešťových vod mimo konstrukci. Na závěr prací bude líc zdí opatřen antigraffiti polymerní penetrací, která výrazně usnadní jejich průběžné čištění. Dojde rovněž k opravě stávající poškozené branky pod Tyršovým mostem. 

Z bezpečnostních důvodů budou během stavby pro veřejnost uzavřeny chodníky bezprostředně nad korunou zdi a také plochy náplavky. Stavba bude probíhat nejprve na levém, později na pravém labském břehu, ve snaze zachovat pro veřejnost alespoň z části přístup na hojně využívané náplavky.

Práce budou zahájeny po ukončení výběrového řízení na zhotovitele, pravděpodobně v červnu letošního roku, a ukončeny nejpozději v listopadu roku 2021. Celkové náklady by neměly převýšit 3 mil. Kč a budou plně hrazeny z vlastních prostředků Povodí Labe.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zlatá medaile Lukáše Krpálka z letošní olympiády je vystavena v Národním muzeu

20:37 Zlatá medaile Lukáše Krpálka z letošní olympiády je vystavena v Národním muzeu

Letošní olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek zapůjčil do Národního muzea svou zlatou medaili, ktero…