SPÚ: Obec Markvartice převzala poslední z prioritních společných zařízení pozemkových úprav

01.01.2021 10:59

Od zahájení pozemkových úprav v katastrálním území Markvartice uplynulo 10 let a do obce Markvartice přibylo několik povedených zrealizovaných opatření.

SPÚ: Obec Markvartice převzala poslední z prioritních společných zařízení pozemkových úprav
Foto: SPÚ
Popisek: Státní pozemkový úřad

Obec Markvartice leží v Ústeckém kraji, v okrese Děčín a rozkládá se v Českém středohoří v údolí říčky Bystrá. Od Děčína je vzdálena 11 km a má 681 obyvatel. Spolupráce s Pobočkou Děčín (dřívějším pozemkovým úřadem) odstartovala v roce 2010. V té době na Děčínsku nebyl pojem pozemkové úpravy příliš rozšířen. Pro ukázky zrealizovaných opatření musel tehdejší pozemkový úřad sahat převážně do jiných okresů. Přesto vlastníci zemědělské půdy v této krajině projevili zájem o pozemkové úpravy v jejich území a dnes jsou právě tato opatření prezentována dalším obcím, které začínají na pozemkovém úřadu tvořit frontu coby žadatelé pozemkových úprav.

Vraťme se ale na začátek. V roce 2010 byly pozemkové úpravy zahájeny, cesta k tvorbě plánu společných zařízení vedla stejně jako jinde přes přípravné práce, kdy posouzením dané lokality z hlediska řešení dopravních, protierozních a vodohospodářských poměrů byly vymezeny potřeby, které byly následně řešeny v části návrhové. Obec Markvartice tehdy volala po nových nebo zrekonstruovaných zemědělských cestách a po opatření, které ochrání zastavěnou část před přívalovými dešti.  Není tedy divu, že do priorit navržených opatření bylo zařazeno několik cest a jedno vodohospodářské protipovodňové opatření. V roce 2013 byl schválen plán společných zařízení, ve kterém byl navržen odvodňovací příkop OP1N, jehož cílem je chránit zástavbu obce proti přívalovým srážkám z výše ležících zemědělských pozemků. Odvádění vody z příkopu bylo navrženo do stávající horské vpusti ležící v intravilánu obce. Příkop je zatravněný s mírným spádem, aby umožňoval zasakování v celé délce, pouze nad zaústěním horské vpusti musel být zpevněn kvůli velmi prudkém spádu opevněním z místního čediče s rozrážeči přívalové vlny. V rámci řešení zpřístupnění pozemků a dotvoření krajinného rázu ekostabilizační liniovou zelení byly navrženy polní cesty VPC2N, VPC3R, VPc4N s IP7N a IP26N.

Do veřejné zakázky zahájené v roce 2016 na projektové dokumentace byla zahrnuta hned všechna prioritní opatření. Kombinace projektů cest a vodohospodářského opatření byla vyčíslena skutečným plněním na téměř 700 000 Kč a spolupráce s firmou AZ Consult, spol. s r.o., která dokumentaci zpracovala, byla ukončena po kolaudaci k poslední akci v letošním roce. Ač byla dokumentace zhotovena v rámci jedné akce, k realizacím už bylo potřeba jednotlivé stavby rozdělit. K této potřebě vedla skutečnost, že řízení na vodohospodářskou část bylo o něco složitější. Zpracovaná dokumentace byla zaslána dotčeným orgánům k vyjádření, aby mohlo být zažádáno o vodoprávní povolení stavby, k tomu však nedošlo na základě podmínky stanovené ve vyjádření Povodí Ohře, s.p.  na nutné zkapacitnění obecní dešťové kanalizace nejpozději souběžně s realizací OP1N. Tím byla práce na realizaci pro pobočku pozastavena do doby, než starosta obce najde řešení a finanční zdroje pro realizaci své části realizace, která je v zastavěné části obce. Následovala další jednání a v roce 2019 se pobočka dočkává souhlasného stanoviska ke stavbě bez nutnosti realizovat část SPU a část obce společně. V té době už byly ukončeny stavební práce na realizacích ostatních opatření z projektu, vedlejších polních cest.  Ty byly kolaudovány v roce 2018, realizaci prováděla firma Metrostav a.s. a hodnota prací se vyšplhala na bezmála 24 000 000 Kč včetně DPH s financováním z Programu rozvoje venkova.

Realizace odvodňovacího příkopu na tuto realizaci navázala hned v dalším roce, kdy byla pobočkou zadána veřejná zakázka firmě TIRAST s.r.o. ve výši necelých 1 200 000 Kč včetně DPH.  Kolaudace proběhla v letošním létě a Pobočku Děčín nyní těší, že se už i obec Markvartice může radovat z nových polních cest a potřebného zrealizovaného odvodňovacího příkopu, na něž čekala od roku 2015, kdy byly zapsány pozemkové úpravy do katastru nemovitostí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČEZ:  V Dukovanech skončila odstávka 3. výrobního bloku, dopoledne začal opět dodávat elektřinu

22:30 ČEZ: V Dukovanech skončila odstávka 3. výrobního bloku, dopoledne začal opět dodávat elektřinu

Energetici Jaderné elektrárny Dukovany obnovili výrobu elektrické energie na třetím výrobním bloku, …