SŽDC zahájila rekonstrukci trati Klatovy – Železná Ruda

24.06.2015 21:03

Nové koleje, nástupiště i zabezpečovací zařízení. To všechno vyroste na téměř padesátikilometrovém úseku železniční trati Klatovy – Železná Ruda. Slavnostní zahájení rozsáhlé rekonstrukce proběhlo i za účasti hostů z Německa v prostorách železniční stanice Železná Ruda-Alžbětín, která leží přímo na česko-německé hranici.

SŽDC zahájila rekonstrukci trati Klatovy – Železná Ruda
Foto: szdc.cz
Popisek: Správa železniční dopravní cesty

„Letos realizujeme řadu regionálních staveb na tzv. národní síti. Trať z Klatov do Železné Rudy je součástí důležité spojnice z Plzně na Šumavu. Cestující se mohou těšit především na zvýšení komfortu železniční dopravy v této lokalitě,“ sdělil generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Pavel Surý.

Stavba vychází z konceptu Plánu obslužnosti Plzeňského kraje a je v souladu s výhledovou koncepcí dálkové osobní dopravy Ministerstva dopravy. Přinese zvýšení rychlosti na této turisty oblíbené železniční spojnici a tudíž i zkrácení jízdních dob vlaků. Zvýší se propustnost trati a také její bezpečnost. Mezi nejviditelnější přínosy projektu patří výstavba nových nástupišť a rekonstrukce či úprava osvětlení ve stanicích.

Ve všech železničních stanicích s výjimkou Klatov a na dotčených traťových úsecích stavbaři dále vybudují nové zabezpečovací zařízení 3. kategorie a moderní sdělovací zařízení. Z hlediska provozu je však ještě důležitější rekonstrukce železničního svršku a spodku. Úsek rekonstruované trati od zastávky Dešenice do Železné Rudy-Alžbětína přitom leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Samotné stavební práce mezi Klatovy a Železnou Rudou začaly letos v březnu a podle harmonogramu by měly být dokončeny v únoru příštího roku. Jejich zhotovitelem je společnost SBT+OHL+AŽD Klatovy tvořená společníky Subterra a.s., OHL ŽS a.s. a AŽD Praha s.r.o. Správcem společnosti je Subterra a.s.

Celkové náklady stavby činí 929 607 348 Kč bez DPH. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava navržen na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Národní financování projektu zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

Název stavby

Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda

Investor stavby

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

Společnost SBT+OHL+AŽD Klatovy (vedoucím společníkem je Subterra a.s. a společníky OHL ŽS, a.s. a AŽD Praha s.r.o.)

Umístění stavby

km 0,000 (ŽST Železná Ruda-Alžbětín, státní hranice) km 49,181 (ŽST Klatovy – výpravní budova)

Traťová rychlost

75 až 90 km/h

Termín zahájení stavby

03/2015

Termín dokončení stavby

02/2016

Celkové náklady stavby

929 607 348 Kč (bez DPH)

reklama

autor: PV

Mgr. Jiří Kobza byl položen dotaz

Sankce

Je pravda, že Rusko válčí i přes sankce, ale jakou jinou páku na něj použít? Nebo byste nedělal nic a jen přihlížel ruské agresi?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČEZ se připojil k iniciativě OSN na posílení postavení žen, zaměří se na skloubení práce s péčí o rodinu

14:21 ČEZ se připojil k iniciativě OSN na posílení postavení žen, zaměří se na skloubení práce s péčí o rodinu

Energetická společnost ČEZ se stala signatářem iniciativy OSN, která podporuje firmy ve vytváření ro…