Sanace nosných konstrukcí parkingu Národního divadla

17.06.2020 12:46

V dubnu 2020 byla zahájena sanace parkingu Národního divadla. V průběhu stavby dojde k vybourání stropních konstrukcí v šesti suterénních podlažích a následně k realizaci nových vodorovných konstrukcí včetně rozvodů TZB. Nově bude realizován i informační parkovací systém a výjezd z podzemního parkingu bude rozšířen. Rekonstrukcí projde i piazzetta Národního divadla (náměstí Václava Havla), která tvoří střechu podzemního parkoviště.

Sanace nosných konstrukcí parkingu Národního divadla
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova Národního divadla

Zastavěná plocha, obestavěný prostor a hrubé podlažní plochy se realizací stavebních úprav nezmění. Stejně tak nebude navyšován počet parkovacích míst v celkovém počtu 204 (189 pro automobily, 4 stání pro invalidy 4 stání pro ekologická auta a 7 pro motocykly).

„Budou rozšířeny samotné parkovací prostory, které zajistí pohodlnější pohyb i větších aut,“ uvedl ředitel Národního divadla prof. MgA. Jan Burian.

Modernizací projde i vzduchotechnika, která bude efektivnější dle ekodesignu, pochozí střecha bude zateplena a nové LED osvětlení bude nejen úspornější, ale také bude z větší části řízeno čidly detekujícími pohyb. Od srpna 2020 do června 2021 bude v souvislosti s rekonstrukčními pracemi uzavřena také piazzetta Národního divadla. V tomto časovém období dojde nejprve k rozebrání stávající kamenné dlažby, následně se provede demolice stávající betonové konstrukce a realizace nové. Na ni pak bude opět položena původní dlažba.

Podzemní parkovací objekt slouží pro veřejnost a zaměstnance Národního divadla a nachází se v pražské památkové rezervaci, která je součástí UNECSO, což zajišťuje základní památkovou ochranu. Vzhledem k tomu, že stavebními úpravami nedojde k zásahu do hmoty, kompozice a vnějšího materiálového řešení, je akce přijatelná pro orgány památkové péče bez podmínek.

Realizátorem zakázky je společnost STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha.

„Národní divadlo je jedním z důležitých symbolů naší národní identity. Těší nás, že můžeme svým dílem přispět k modernizaci podzemního parkingu, který po rekonstrukci nabídne jak divákům, tak ostatním návštěvníkům Prahy pohodlnější parkování. Stavba je realizována podle systému LEAN.Construction a STRABAG je připraven operativně reagovat na požadavky investora i veřejnosti. Zároveň věříme, že nezbytné uzavření piazzetty v průběhu stavebních prací přijmou lidé s pochopením,“ řekl Petr Kafka, ředitel odštěpného závodu pozemní a inženýrské stavitelství Praha STRABAG a.s.

reklama

autor: Tisková zpráva

Tomio Okamura byl položen dotaz

zemědělství

Mluvíte o likvidaci našeho zemědělství. Ale jak vysvětlíte, že zisky zemědělců rostou? Mě přijde, že si stěžují neoprávněně. Jediný, kdo tady trpí, jsme my, a to kvůli vysokým cenám potravin. A podle mě jsou na vině i zemědělci nebo to vidíte jinak?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Lesy ČR: Kvůli užovce se na čas zastavila obnova nádrže na Chrudimsku

22:03 Lesy ČR: Kvůli užovce se na čas zastavila obnova nádrže na Chrudimsku

Historickou vodní nádrž v lesích u obce Běstvina na Chrudimsku v Pardubickém kraji obnovily za bezmá…