Státní podnik DIAMO se zapojí do monitoringu vlivu činnosti dolu Turów v pohraničí

21.02.2020 7:37

Státní podnik DIAMO se prostřednictvím svého odštěpného závodu Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (o. z. TÚU) zapojí do monitoringu vlivu činnosti povrchového hnědouhelného dolu Turów na okolí.

Státní podnik DIAMO se zapojí do monitoringu vlivu činnosti dolu Turów v pohraničí
Foto: red
Popisek: Budova ředitelství s.p. DIAMO
reklama

S využitím sítě cca 100 monitorovacích bodů, které rozmístí v pohraničí, bude sledovat poklesy terénu a vyhodnocovat jeho deformace. O spolupráci byl požádán Odborem životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje, a to v souvislosti s plánovaným rozšířením dolu. Monitoring bude kromě státního podniku DIAMO provádět i Ministerstvo životního prostředí.

Oblast monitoringu se nachází mezi obcemi Oldřichov na Hranicích a Uhelná s přesahem směrem na východ. Pro tento účel byla navržena stabilizace linie monitorovacích bodů, která bude rozhodující měrou kopírovat státní hranici tak, aby mohl být podchycen budoucí vývoj deformací terénu v důsledku plánovaného rozšiřování dolu Turów (viz mapa).

Liniový charakter monitorovacích bodů bude dosahovat přibližně délky 6 km. V obci Uhelná, která se nachází nejblíže k projektované oblasti rozšiřování dolu Turów a může být nejvíce dotčena jeho rozšiřováním, bude vybudována podrobnější síť bodů. Monitorovací body jsou projektovány jako ocelové tyče ukotvené v nezámrzné hloubce (2–3 m), na vrcholu jsou opatřeny ocelonerezovým polokulovým ukončením, proti vnějšímu poškození budou chráněny betonovou skruží. Vzdálenost mezi jednotlivými monitorovacími body v extravilánu bude přibližně 90 m a v intravilánu cca 50 m při celkovém počtu cca 100 monitorovacích bodů.

Jednotlivé monitorovací body budou umístěny mimo obec Uhelná na obecních pozemcích tak, aby nebyly dotčeny zájmy soukromých vlastníků sousedících zemědělských pozemků. V obci Uhelná předpokládá o. z. TÚU umístění monitorovacích bodů na obecních i soukromých pozemcích, plně v souladu s udělenými souhlasy vlastníků pozemků.

Po dokončení všech legislativních procesů a dořešení případných střetů zájmů, které zajišťují místní samosprávy, budou práce na stabilizaci bodového pole zahájeny v nejbližším možném termínu. Monitorovací síť pak bude dokončena do 3 měsíců od zahájení prací. Pravidelná kontrolní měření budou probíhat jedenkrát za rok. Výsledky měření budou porovnávány s výsledky měření poklesů terénů na polské straně, pokud budou tyto výsledky dostupné.

Výsledkem měření budou výškové rozdíly mezi úvodním a posledním aktuálním měřením. Tyto rozdíly, resp. výškové změny (poklesy) terénu v závislosti na čase, budou archivovány jako podklad pro odborné vyhodnocení, event. posouzení dopadů rozšiřování hnědouhelného dolu Turów na oblast mezi obcí Oldřichov na Hranicích a obcí Uhelná. 

DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Provádí sanační a rekultivační práce, spravuje více než 6 000 dílčích environmentálních zátěží na celém území ČR. Státní podnik zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 4 odštěpných závodů: Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU), GEAM v Dolní Rožínce, Správa uranových ložisek v Příbrami (SUL) a ODRA v Ostravě. DIAMO, s. p., celkem k 31. 12. 2019 zaměstnával 2 232 lidí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministerstvo financí: Saldo státního rozpočtu za leden až březen 2020 dosáhlo 44,7 mld. Kč

9:15 Ministerstvo financí: Saldo státního rozpočtu za leden až březen 2020 dosáhlo 44,7 mld. Kč

Opatření vlády České republiky zaváděná k zastavení šíření nákazy nemoci COVID-19 s sebou přinesla v…