V roce 2021 Kazachstán čekají vážné komplexní reformy

19.01.2021 15:22

Dne 15. ledna vystoupil prezident Kazachstánu Kasym-Zhomart Tokayev při zahájení prvního zasedání Mažilisu - dolní komory Parlamentu Republiky Kazachstán VII. svolání.

V roce 2021 Kazachstán čekají vážné komplexní reformy
Foto: archiv
Popisek: Kasym-Žomart Tokajev, prezident Kazachstánu

Ve svém projevu k poslancům oznámil nový - v pořadí třetí - balíček prezidentských politických reforem vyvinutých za aktivní účasti občanské společnosti, odborníků, členů Národní rady pro veřejnou důvěru (NRVD) za prezidenta Kazachstánu a politických stran. Hlava státu zejména navrhla snížit hranici pro průchod politických stran k Mažilisům ze 7 na 5%, zavést v hlasovacích lístcích při volbách na všech úrovních sloupec „proti všem“, poprvé načrtla perspektivu volby okresních úřadů a jednou z hlavních priorit označil ochranu práv člověka.

Hlavní prioritou je zvýšení blahobytu občanů

Hlava státu začal tím, že blahopřál účastníky zasedání s dokončením parlamentních voleb, popřál úspěch poslancům Mažilisů nového svolání a poděkoval zástupcům lidu předchozího svolání za jejich plodnou práci. Připomněl, že za posledních pět let bylo ve stěnách Parlamentu přijato 410 zákonů, bylo připraveno asi 60 návrhů zákonů (tj. Ve více než pěti předchozích shromážděních) a vyzval obnovené složení Mažilisů, aby fungovalo ještě plodněji a věrně sloužilo vlasti, takže v roce 30. výročí Nezávislosti Kazachstánu plně ospravedlňuje naděje lidí.

Kasym-Zhomart Tokayev slíbil, že Kazachstán letos čekají závažné komplexní reformy.

"Musíme zaměřit naše úsilí na budování efektivního státu a spravedlivé společnosti." Hlavní prioritou je zlepšit kvalitu života a zvýšit blahobyt občanů. Lidé očekávají plnohodnotný návrat a konkrétní výsledky sociálně-ekonomických programů, “zdůraznil prezident.

Hlava státu dále oznámil podstatu postupných změn a nastínil řadu bodových priorit. Především je podle prezidenta třeba vyvinout veškeré úsilí k rozvoji právního státu a posílení důvěry občanů v úřady.

„Podstata reforem v této oblasti spočívá v rozumné decentralizaci systému, modernizaci státního aparátu, optimalizaci kvazi-veřejného sektoru a digitalizaci všech procesů,“ uvedl Kasym-Zhomart Tokayev. - Státní aparát se tak stane co nejkompaktnějším, nejotevřenějším a nejúčinnějším a rozhodovací proces bude flexibilní a transparentní. Sociální a ekonomický rozvoj je nemožný bez řádné ochrany práv občanů.“

Prezident označil účinnou sociální politiku za druhou prioritu, která je klíčovým nástrojem pro budování silné a inkluzivní společnosti v prostředí, kde se svět směruje k „znalostní ekonomice“.

„Důležitým úkolem je zmenšit rozdíly v kvalitě vzdělávání mezi různými sociálními skupinami a regiony. V této fázi vývoje je nutná nová politika k rekvalifikaci a neustálému zlepšování dovedností pracovníků. Za tímto účelem bude nutné vypracovat a realizovat speciální národní projekt, “je si jistá hlava státu.

Dalším nejdůležitějším úkolem, jehož význam v situaci pandemie se stal zřejmým, nazval Kasym-Zhomart Tokayev modernizací domácího systému zdravotní péče.

„Systém zdravotní péče by měl být zaměřen na pacienta a upřednostňovat jeho zájmy, zdraví a život. Přechod na takový model je možný prostřednictvím personifikace, zavedení digitálních nástrojů a rozšíření přístupu lidí ke kvalifikované lékařské péči. V tomto ohledu hraje zvláštní roli rozvoj preventivní medicíny založené na prevenci a včasné diagnostice nemocí, “uvedl prezident s tím, že zdravý životní styl občanů je základní podmínkou formování zdravého národa.

Politika sociálního zabezpečení podle hlavy republiky potřebuje reset a prioritou státu by měla zůstat podpora nejzranitelnějších občanů.

„Dalším klíčovým prvkem sociální infrastruktury je domácí důchodový systém. Musí to být spravedlivé, udržitelné, vyhovující zájmům lidí, “je si jistý prezident.

Ekonomický růst a politická modernizace

Kasym-Zhomart Tokayev označil za další prioritu pro nadcházející období progresivní růst národního hospodářství, bez něhož je podle něj nemožné zajistit blahobyt obyvatelstva. Vláda byla pověřena pokračováním v proticyklických makroekonomických politikách zaměřených na podporu hospodářské činnosti, mimo jiné zaměřením na podporu malých a středních podniků.

"Dalším úkolem je vytvořit příznivé podmínky pro podnikání." Je nutné vyvinout mechanismy na podporu podnikání založené na zásadně nové regulační politice,“ poznamenal prezident s tím, že na konci loňského roku byla podepsána příslušná vyhláška a byl vydán pokyn k přechodu na regulaci z „čistého listu“, což výrazně sníží náklady na zahájení a provozování podnikání.

Politická modernizace se stane jedním z hlavních směrů reforem v Kazachstánu. Jak oznámil prezident, letošní volby se budou konat zejména v jednotlivých venkovských oblastech.

"Máme v úmyslu posílit systém místní samosprávy od samého spodu. Proto bude po nadcházejících volbách venkovských hejtmanů možné přejít k volbám regionálních hejtmanů,“ uvedl Kasym-Zhomart Tokayev.

Při hodnocení minulé volební kampaně ji hlava státu označil za dynamickou a bohatou na události, „navzdory karanténním omezením“. Podle něj pro vstup do Mažilisu a Maslikhatu neměly některé strany dostatek, i když účast těchto stran na práci Parlamentu by mohla zvýšit účinnost tvorby právních předpisů. V tomto ohledu prezident navrhl snížit hranici pro vstup politických stran do Mažilisu ze sedmi na pět procent.

"Nastal čas učinit takové rozhodnutí, protože taková norma bude stimulovat legálně registrované strany k účasti v příštích volbách. Rovněž přispěje k rozvoji politické soutěže v zemi. Tato iniciativa rozšíří zastoupení a umožní zohlednit při tvorbě státní politiky názor nejširších vrstev populaci“, vysvětlil svůj postoj Kasym-Zhomart Tokayev.

Pokud jde o aktuálnosti zvyšování činnosti zástupců občanské společnosti, zlepšování politiky mládeže a podpory charitativních aktivit, hlava státu zdůraznil, že jedním z hlavních cílů zůstává komplexní ochrana lidských práv a maximální zajištění svobody volby občanů.

"Ve světové praxi je zakotveno právo člověka legitimně vyjádřit svůj nesouhlas s volbami nebo hlasovat proti všem kandidátům." Alternativní názor a hlasování proti by se ve skutečnosti mělo stát normálním i pro nás. Proto by měl být na hlasovacích lístcích všech úrovní uveden sloupec „proti všem“. Tato iniciativa vytvoří podmínky pro ochranu volebních práv občanů. Koneckonců, oficiální demonstrace absence volby je také volbou,“ řekl prezident.

Na závěr poznamenal, že navrhované iniciativy jsou pouze částí dlouhodobých sociálně-ekonomických a politických reforem, které jsou dnes na pořadu jednání, a nový parlamentní sbor je musí aktivně zahájit s jejich realizací a navázat konstruktivní interakci s vládou.

„Parlament stojí před dvěma důležitými úkoly - přijetím vysoce kvalitních zákonů a řešením naléhavých problémů společnosti,“ shrnul Kasym-Zhomart Tokayev a vyzval poslance, aby při rozhodování projevili nejvyšší odpovědnost a vždy si pamatovali, že lidé čekají na pozitivní změny.

Iniciativy prezidenta jsou důležitým krokem dopředu

Na projev prezidenta Kazachstánu reagovali svými komentáři známí odborníci a politologové. Podle doktora politických věd, profesora Vysoké školy ekonomické Andreje Kazantseva, jsou iniciativy hlavy Republiky Kazachstán krokem správným směrem, který je součástí obecného, neustále postupujícího procesu politických a ekonomických reforem.

"Kazachstán již 30 let postupně zavádí velmi progresivní hospodářskou politiku, což vedlo k tomu, že od základu pozvedlo nová klíčová průmyslová odvětví, a pokud jde o HDP na obyvatele, obsadilo po Rusku druhé místo. Ale v oblasti politiky byly reformy dosud prováděny velmi opatrně, protože nelze reformovat vše najednou, a to jak politiku, tak ekonomiku, která zajišťuje stabilitu.“

Aby Kazachstán vstoupil do nové fáze vývoje, je si jistý ruský politolog, je zapotřebí širšího zapojení občanů do politiky, aby lidé mohli svobodně komunikovat se světem, realizovat svůj potenciál v ekonomice a ve společenském životě.

„To je cílem nové fáze reforem, která zahrnuje liberalizaci volební legislativy, snížení prahové hodnoty pro strany ze 7 na 5 procent, schopnost občanů hlasovat proti všem, což je také velmi důležité, protože tímto způsobem mohou lidé ukázat, že jsou nespokojeni se systémem jako celkem. V Kazachstánu navíc probíhá důchodová reforma a bylo oznámeno pokračování hospodářských reforem na zdravém tržním základě. Investice jsou stále přitahovány. To vše odpovídá moderním požadavkům budování tržní ekonomiky “.

Známý kazašský politický a veřejný činitel, politolog, vědec, předseda Kazašské Rady pro zahraniční vztahy, Yerlan Karin, je rovněž přesvědčen, že nové iniciativy mají velký význam z hlediska dalšího institucionálního rozvoje politického systému Kazachstánu. Kvůli snížení prahu pro průchod politických stran k Mažilisům ze 7 na 5% se podle Yerlana Karina zvýší politická konkurence, mnoho stran zvýší své šance na vstup do Parlamentu, což zohlední při tvorbě státní politiky názor nejširších vrstev populace a zavedení sloupce „proti vše“ ve volbách na všech úrovních dá voličům legitimní nástroj k vyjádření alternativního postoje.

«Je třeba zvlášť poznamenat, že Kasym-Zhomart Tokayev poprvé nastínil perspektivu volby regionálních sporů a označil ochranu lidských práv za důležitou prioritu. Nové iniciativy hlavy státu tedy představují vážný a rozsáhlý balíček politických reforem. Jeho implementace se stane důležitým krokem k posílení systému ochrany lidských práv, rozšíření občanské účasti, rozvoji parlamentarismu a systému více politických stran, což dále demokratizuje zemi», zdůraznil Yerlan Karin.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: Pacientů s Alzheimerem přibývá. Většina z nich se o své diagnóze nedozví včas

17:05 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: Pacientů s Alzheimerem přibývá. Většina z nich se o své diagnóze nedozví včas

Podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) se loňský počet jejích klientů s Alzhei…