VZP: Blíží se termín podání přehledu pro OSVČ s daňovým poradcem

08.07.2012 18:32

Do 2. srpna 2012 musí podat své zdravotní pojišťovně přehled OSVČ ty subjekty, kterým zpracovával a podával daňové přiznání daňový poradce.

VZP: Blíží se termín podání přehledu pro OSVČ s daňovým poradcem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Termín pro podání přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně se odvíjí od podání daňového přiznání. Pro podání daňového přiznání je termín stanoven na 1. dubna, ale pokud má subjekt daňového poradce, je lhůta pro podání daňového přiznání (a zaplacení daně) prodloužena do 1. července. Vzhledem ke skutečnosti, že 1. července roku 2012 vychází na neděli, platí u subjektů, které zplnomocnily daňového poradce ke zpracování a podání přiznání, termín pro podání daňového přiznání 2. července 2012.

Zdravotní pojišťovně musí OSVČ vždy podat přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. Pokud jí zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je tedy pro letošek nejzazším datem 2. srpna 2012. OSVČ je ale povinna své zdravotní pojišťovně tuto skutečnost předem doložit, a to do 30. dubna roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok.

Doplatek rozdílu mezi zálohami a vypočtenou skutečnou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.

Pozor ale: dnem platby pojistného není den odepsání platby z účtu plátce, ale den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb (tj. banky) zdravotní pojišťovny. Při platbě složenkou je třeba počítat ještě s časovou rezervou – držitel poštovní licence, který přijal platbu k úhradě poštovním poukazem, ji předá k provedení převodu poskytovateli platebních služeb, který vede jeho účet, do 2 pracovních dnů ode dne, kdy platbu přijal, a pro další převod platí lhůty podle zákona o platebním styku.

Od měsíce podání přehledu je nutno platit zálohy v nové výši, která vyplynula z přehledu. (Výjimkou, která se ale asi netýká OSVČ s daňovým poradcem, je pouze platba minimálního pojistného – to je stanoveno vždy pro všechny měsíce roku, tedy již od ledna.)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: VZP

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

30. týden na Energetické burze ČMKB

11:05 30. týden na Energetické burze ČMKB

30. týden na Energetické burze ČMKB