VZP: Podání přehledu OSVČ a platby pojistného

26.01.2013 9:31

Nejzazším termínem pro podání Přehledu OSVČ je v roce 2013 datum 2. května a pro zaplacení rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného datum 10. května.

VZP: Podání přehledu OSVČ a platby pojistného
Foto: Hans Štembera
Popisek: Všeobecná zdravotní pojišťovna

OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu (dále Přehled).

Poslední možnost k včasnému podání daňového přiznání a zároveň i splatnost daně je 2. dubna (1. dubna je Velikonoční pondělí). Nejzazší možný termín podání Přehledu za rok 2012 tedy je 2. května 2013.

Osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2012, musí podat Přehled do 8. dubna 2013.

Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání za rok 2012 daňový poradce, je povinna tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna 2013. Přiznání k dani z příjmů pak podává do 1. července 2013 a to znamená, že nejzazším termínem pro předložení Přehledu za rok 2012 je pro ni 1. srpen 2013.

Formulář Přehledu pro OSVČ, které jsou pojištěnci VZP ČR, je zveřejněn na www.vzp.cz/tiskopisy, v papírové podobě si ho můžete vyzvednout na kterémkoli pracovišti VZP.

Nedoplatek či přeplatek

Částku pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.

Doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného, jak je vypočtena v Přehledu, je splatný vždy do 8 dnů po dni, ve kterém byl (popřípadě měl být) Přehled podán. Nejzazším termínem pro zaplacení rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného je tedy 10. května 2013.

U osob, které daňové přiznání nepodávají, je doplatek pojistného splatný do 8 dnů po podání Přehledu, tedy max. do 16. dubna 2013.

Vyplývá-li z Přehledu naopak přeplatek, považuje se podání Přehledu automaticky za žádost o vrácení přeplatku, jestliže plátce pojistného nepožádal o jeho použití na úhradu zálohy na pojistné na další období. Přeplatek se vrací plátci pojistného, pokud nemá jiný splatný závazek vůči zdravotní pojišťovně. Má-li takový závazek, použije se přeplatek pojistného k jeho úhradě.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: VZP

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

CzechInvest: Plzeňský kraj vybral pět nadějných projektů

10:28 CzechInvest: Plzeňský kraj vybral pět nadějných projektů

Začínající firmy podpoří také CzechInvest