VZP: Ředitel Kabátek si psal s ministrem Babišem kvůli sporu s Protonovým centrem

04.04.2014 20:40

Ministr financí Andrej Babiš se ve čtvrtek 3. 4. 2014 obrátil otevřeným dopisem na ministra zdravotnictví, předsedu správní rady VZP ČR a ředitele VZP ČR a vyzval je, aby se VZP aktivně angažovala ve sporu s Protonovým centrem v Praze. Ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek mu týž den odpověděl rovněž otevřeným dopisem. Oba dopisy zveřejňujeme v plném znění.

VZP: Ředitel Kabátek si psal s ministrem Babišem kvůli sporu s Protonovým centrem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Otevřený dopis Andreje Babiše VZP a ministrovi zdravotnictví

Vážený pane ministře, pane předsedo, pane řediteli,

chtěl bych Vás tímto vyzvat, abyste se s veškerou vlastní odpovědností pokusili zjednat nápravu situace, kvůli níž hrozí VZP respektive státu platba za provoz Protonového centra Praha ve výši přibližně 15 miliard korun.

Přesto, že ve sporu bylo Protonovým centrem Praha vyvoláno arbitrážní řízení, měly by se aktivně ve sporu angažovat i ministerstvo zdravotnictví a samotná VZP.

Smlouvu mezi VZP a centrem podepsal v roce 2006 bez schválení jakýmkoli kontrolním orgánem VZP její tehdejší nucený správce Antonín Pečenka (ODS), který byl zároveň zaměstnancem ministerstva zdravotnictví, opatřil tedy dokument i razítkem tohoto úřadu.

Na okolnosti sepsání a podpisů u této smlouvy je potřeba aktivně upozornit. VZP by tedy měla co nejrychleji (do 10. 4., kdy vyprší promlčecí lhůta) podat žalobu na neplatnost smlouvy u obchodního soudu a současně by měla podat žalobu na ministerstvo zdravotnictví, protože zaměstnanec ministerstva zdravotnictví smlouvu podepsal ve funkci nuceného správce.

Ministerstvo zdravotnictví se pak může přidat k žalobě vůči panu Pečenkovi, který podpisem smlouvy obešel jak správní radu VZP, tak ministerstvo zdravotnictví.

Správní rada VZP by měla rovněž zvážit, zda ponechá arbitrážní žalobu vést současnou právní kanceláří AK Němec, Bláha a Navrátilová. Především bývalý ministr pan Němec je znám náklonností k vládě Mirka Topolánka, která zde v roce 2006 působila.

Smlouva z roku 2006 sice jeví známky neplatnosti, ale VZP musí aktivně ochránit své pojištěnce, ale obecně i daňové poplatníky před rizikem vyplývajícím z toho, že případná arbitráž dopadne v neprospěch VZP.

Pokud VZP nebude aktivně konat, hrozí jí a potažmo i státu velmi vysoká škoda. Mnohokrát děkuji za vstřícnost a maximální aktivitu v této věci, kterou sleduje nejen ministerstvo financí, ale i široká veřejnost.

S pozdravem, Andrej Babiš, ministr financí Vlády ČR

-----------------------------

Otevřený dopis ředitele VZP ČR Zdeňka Kabátka ministru financí A. Babišovi

Vážený pane ministře,

dovoluji si reagovat na Váš otevřený dopis.

VZP ČR ve věci Protonového centra činí s plným vědomím osobní odpovědnosti managementu aktivně veškeré právní kroky k obraně svých práv, potažmo tedy i k obraně před vznikem škody na straně veřejných financí.

Aktivní právní obranu VZP ČR uplatňuje nejen v rámci probíhajícího arbitrážního řízení. Dne 29. 4. 2013 podala VZP ČR žalobu o určení neplatnosti Smlouvy o smlouvě budoucí k Obvodnímu soudu pro Prahu 6, dne 26. 2. 2013 podala trestní oznámení Krajskému státnímu zastupitelství v Praze pro podezření ze spáchání trestné činnosti, jímž se aktivně zabývají orgány činné v trestním řízení.

O všech právních krocích VZP ČR v cause Protonového centra byla vždy informována Správní rada VZP ČR. S ohledem na změnu v obsazení Správní rady VZP ČR v letošním roce, byla předložena na její první jednání, které se uskutečnilo dne 3. 3. 2014 souhrnná zpráva k Protonovému centru. Správní rada VZP ČR (v novém složení) byla tedy mimo jiné informována i o skutečnosti, že VZP ČR podala žalobu k obvodnímu soudu dne 29. 4. 2013 (obsaženo v materiálu č. 9/2014 pro Správní radu VZP ČR). Materiál obsahuje současně informaci pro členy správní rady, že jim bude v případě zájmu poskytnuta k nahlédnutí kompletní spisová dokumentace k dané cause. Rovněž na dalším jednání Správní rady VZP ČR dne 31. 3. 2014 byla causa Protonového centra velmi podrobně projednávána a zodpovězeny konkrétní dotazy k právním krokům učiněným ze strany VZP ČR.

K požadavku na podání žaloby proti ministerstvu zdravotnictví je třeba zmínit ve shodě s informací podanou členům Správní rady VZP ČR dne 31. 3. 2014, že na straně VZP ČR doposud škoda nevznikla, není tedy dán titul a ani nemůže běžet promlčecí doba pro případné uplatnění žaloby proti státu – ministerstvu zdravotnictví za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Vážený pane ministře, v otevřeném dopise jste zřejmě vycházel z neúplných či nepřesných informací.  Jsem připraven Vám kdykoliv poskytnout úplné informace k této cause, jakmile mi bude k tomuto slyšení poskytnut termín.

Veřejné komunikování právních kroků v probíhajícím řízení představuje závažné riziko pro účastníka řízení, který je takto znevýhodněn ve své procesní pozici. Prosím, aby VZP byla umožněna řádná procesní obrana, která je zaručeným ústavním právem.

S pozdravem ing. Zdeněk Kabátek
Ředitel VZP ČR

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Tragédie

Podle mě je za vaší podporoujen vypočítavost. Vybrali jste si porzatím 3 nejsilnější kandidáty, ale volí se jen jeden prezident. Jak to tedy chápat? Koho pak opravdu podpoříte? A nechybí vám mezi němi někdo, kdo by hájil pravicové hodnoty?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Úřad pro ochranu osobních údajů: Konference GDPR 2022

22:33 Úřad pro ochranu osobních údajů: Konference GDPR 2022

V současné době digitalizace se ne vždy daří, aby byly ve veřejných agendách respektovány požadavky …