Nová zjištění. Církev nevyvrátila pochybnosti o Halíkově kněžství

07.12.2011 12:40 | Zprávy

EXKLUZIVNĚ Vicekancléř prezidenta republiky Petr Hájek zpochybnil kněžské svěcení Tomáše Halíka. Česká biskupská konference vydala prohlášení a dokument, kterými pochybnosti o údajném Halíkově kněžství podle některých odborníků nejenže nevyvrátila, ale spíše přiživila. Podle kanonického práva totiž tento dokument není platným potvrzením o svěcení. Na dotazy, zda existuje dle kanonického práva platné potvrzení jeho svěcení, ČBK neodpověděla.

Nová zjištění. Církev nevyvrátila pochybnosti o Halíkově kněžství
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomáš Halík

Celá kauza začala tím, že Petr Hájek v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjádřil pochybnosti o tom, že je Halík knězem.

ROZHOVOR Šokující informace. Halík asi není kněz, říká Klausův Hájek

Halík však tvrdí, že vysvěcen byl. „ Je to stejný nesmysl, jako když pan Hájek říká, že kouření neškodí zdraví, že 11. září bylo dílem CIA nebo že evoluce může být zpochybněna. Musíme  pochybovat o jeho duševním zdraví. Vysvěcen jsem byl 21.10. 1978 biskupem Hugo Aufderbeckem v kapli v Erfurtu," reagoval Tomáš Halík pro ParlamentníListy.cz.

více: Vysvěcen jsem byl. Pochybuji o Hájkově duševním zdraví

Česká biskupská konference pak přinesla tiskovou zprávu, v níž tvrdí, že Halík knězem je: „Vzhledem k dotazům ze strany věřících informujeme, že Arcibiskupství pražské potvrdilo platnost kněžského svěcení Mons. Tomáše Halíka, které mu udělil 21. října 1978 biskup Hugo Aufderbeck v kapli své rezidence v Erfurtu. Kopii o potvrzení tohoto kněžského svěcení naleznete v příloze".

Vyjádření ČBK a dokument: Kněžské svěcení mons. Tomáše Halíka je platné. Petr Hájek lhal

S tímhle papírem nemůže kněz sloužit mši

Prezidentův vicekancléř Petr Hájek však platnost zveřejněného dokumentu zpochybňuje, protože podle něho neobsahuje důležité náležitosti. „To, co nazýváte dokumentem, moc dokumentem není. Nemá ani datum, takže nevíme, kdy vznikl, jestli ne třeba včera večer. Je vydán kolínským arcibiskupem, v jehož kompetenci toto není. Nemá ani protokolární číslo. To by znamenalo, že kolínský arcibiskup vydal potvrzení o svěcení, aniž by to zaregistroval ve své vlastní kancelářské agendě. To je ovšem nepochopitelné, protože se registrují i odpovědi na dotazy věřících - natož potvrzení o svěcení či jiných svátostech," vysvětlil redakci prezidentův vicekancléř.

„Dobře to vystihl jeden znalec katolického práva, který napsal: ‚S tímto papírem nemůže kněz ani veřejně sloužit mši, ani být jako kněz zaměstnán, natož být farářem akademické farnosti nebo dokonce monsignorem....' S tím se zcela ztotožňuji. Řekl bych, že zveřejněním tohoto ‚dokumentu‘ se moje domněnky o spornosti platného vysvěcení Tomáše Halíka spíše posílily než naopak. Mnohem lépe teď rozumím tomu, proč se církev dívá s takovou - řekněme diplomaticky - obezřetností a rezervovaností na takzvaná tajná svěcení," dodal Hájek.

více: Hájek: Trvám si na svém. Pořád nevěřím, že Halík je kněz

Dokument bez náležitostí. Kdy byl vydán?

Ukazuje se, že Hájkovy pochybnosti mohou být do značné míry oprávněné. Redakce pod podmínkou anonymity konzultovala věc s několika knězi a znalci církevního práva (obávali se, že by se dostali do konfliktu s ČBK) a ti upozornili na některé nesrovnalosti.

Na dokumentu, který zveřejnila ČBK, není datum. Podle razítka byl v době jeho vzniku už Joachim Meisner, který měl být přítomen při údajném Halíkově svěcení, avšak nesvětil ho, již kardinálem (jmenován 2. února 1983) a zároveň arcibiskupem kolínským, takže pochází nejdříve z roku 1988 (arcibiskupem kolínským byl jmenován 20. prosince 1988 a inaugurován 12.2.1989.

Dokument byl tedy vydán s odstupem minimálně 10 let po údajném svěcení Tomáše Halíka, které mělo proběhnout 21. října 1978. Jelikož na něm není datum, nelze zjistit, zda byl dokument vydán 10, 20 či třeba 30 a více let po Halíkově údajném svěcení. Církevní dokumenty však náležitosti jako den vystavení (scripsit die) či jednací číslo (Numerus protocolaris) obsahují.


Existuje potvrzení od biskupa světitele?

Existuje ale podstatnější rozpor. Kanonické právo (CIC) hovoří takto: "Kán.1053 § 1. Po skončení svěcení se zaznamenají do zvláštní knihy, v kurii místa svěcení pečlivě uchovávané, jména jednotlivých svěcenců a udělovatele svátosti svěcení, místo a den svěcení; všechny doklady o jednotlivých svěceních se pečlivě uchovají.

§ 2. Každému vysvěcenému vydá biskup světitel věrohodné osvědčení o přijetí této svátosti; ti, kteří byli vysvěceni jiným biskupem na základě listiny pověření k vysvěcení, předloží je svému vlastnímu ordináři za účelem záznamu vysvěcení do zvláštní knihy uchovávané v archivu."

psali jsme: Klausovský nářez Halíkovi: Fandí Vám neznabozi a bývalí bolševici

Takovýto dokument Tomáš Halík ani ČBK nepředložila. Je teoreticky možné, že u takzvaných „podzemních kněží", tedy těch, kteří byli vysvěceni tajně v době komunismu, se takové potvrzení nevydávalo, aby ho třeba nezajistila komunistická policie. Avšak údaj o Halíkově svěcení by měl být archivován v diecézi, kde měl být Halík vysvěcen a Halík mohl, respektive měl po listopadu 1989 požádat o takový dokument. Ten však ČBK, ani Tomáš Halík nepředložili.

Je zápis o kněžství v křestní matrice?

Rovněž by údaj o vysvěcení T. Halíka měl být zapsán v křestní matrice Tomáše Halíka v místě, kde byl pokřtěn. Do ní se zapisují všechny svátosti včetně kněžského svěcení i věčné sliby. Bylo by logické, kdyby zde byl zápis doplněn nejpozději po r. 1989/90. A pak by záznam o svěcení měl být v křestní matrice. Křestní matrika je jistým „životopisem" věřícího. Například pokud se chce katolík, ženit musí přinést výpis z křestní matriky, kde je uvedeno, že nesložil řeholní slib, či nebyl vysvěcen na kněze, což je objektivní překážkou sňatku. Nebo naopak, pokud chce být knězem, dle křestní matriky musí doložit, že již není ženatý.

psali jsme: Halíku, jste neznaboh. Nemluvíte za Církev, vrací Hájek úder za Klause

Redakce ParlamentníchListů.cz položila České biskupské konferenci, která vydala dokument od J. Meisnera údajně dokládající Halíkovo kněžství, několik znepokojivých otázek. Proč není na dokumentu Joachima Meisnera datum (a místo)? Kdy byl tento dokument vydán? Dále, proč ČBK nepředložila dokument vydaný biskupem světitelem, jak to vyžaduje kanonické právo? A za třetí, zda existuje zápis v křestní matrice, který by potvrzoval Halíkovo svěcení. Otázky byly v kopii zaslány i mluvčímu pražského arcibiskupství Aleši Pištorovi a tajemníkovi arcibiskupa Dominika Duky Tomáši Roulemu.

ČBK otázky nezodpověděla

Česká biskupská konference však na tyto otázky neodpověděla. Ústy své mluvčí Moniky Vývodové pouze potvrdila své prohlášení k věci zveřejněné na svých stránkách. „Za Českou biskupskou konferenci bych Vám chtěla odpovědět, že si zakládáme na tom, že na našich webových stránkách jsou uveřejňovány jen pravdivé informace," reagovala pouze na otázky redakce Vývodová.

V případě, pokud existují pochybnosti o Halíkově platném vysvěcení, vyvstávají i pro věřící z jeho farnosti otazníky ohledně platnosti jím udělovaných svátostí. I kvůli tomu by měly být ze strany Církve naprosto vyvráceny jakékoli pochybnosti o Halíkově svěcení. Je tedy otázkou, proč tyto relevantní pochybnosti ČBK věrohodně nevyvrátila.

Výzva Petru Hájkovi zde:

Osobnosti hájí Tomáše Halíka:

„Doklad o svěcení musí mít a předložit především Tomáš Halík, každý kněz má originál od biskupa. A nejen to. Tento záznam musí být zapsán ve farní matrice, kde byl Halík pokřtěn, aby například nemohl uzavírat církevní sňatek: CIC can. 1053-1054. Námitka, že Halík byl svěcen tajně nic neřeší: nejpozději v roce 1990 si to měl vyžádat od erfurtského biskupství. Měl na to 22 let, to není maličkost. Dělali to tak všichni kněží," řekl redakci znalec církevního práva.

Halík považuje věc za uzavřenou

Tomáš Halík poslal redakci své prohlášení. Na pozvání předsedy Německé biskupské konference arcibiskupa Roberta Zollitsche bude 7. prosince hlavním řečníkem na slavnostním zasedání na sekretariátu Německé biskupské konference v Bonnu při příležitosti životního jubilea jejího dlouholetého generálního sekretáře P. Langendörfera SJ.

Psali jsme: Klausovský katolík udeřil: Halík je kacíř  

„Obávám se, že zahraniční novináři už zaznamenali útoky pana Hájka na mou osobu a na věrohodnost dokumentu, vydaného kardinálem Meisnerem, který předložila Česká biskupská konference k svému oficiálnímu prohlášení, vyvracejícímu Hájkovy smyšlenky. Doufám, že nebudu muset v Bonnu odpovídat na jejich otázky, protože absurdní dehonestující výroky vicekancléře prezidenta pro oblast komunikace a kultury (sic!) vážně poškozují nikoliv mne, nýbrž pověst České republiky v zahraničí. Pro mne je ta věc uzavřená; pokud Hájek následně znovu zpochybnil oficiální stanovisko Biskupské konference, kardinála Vlka i dokument vlastnoručně podepsaný kardinálem Meisnerem, už se to netýká mne, nýbrž vypovídá to o něm a ovšem i o těch, kteří ho dosud na tak významném postu drží," řekl v prohlášení Tomáš Halík.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Lukáš Petřík

Mgr. Nina Nováková byl položen dotaz

Prosím o vysvětlení

Četl jsem tento (https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Novakova-KDU-CSL-Plevel-v-ceskem-pravnim-radu-aneb-Lex-Schwarzenberg-757872) článek na PL a vůbec nechápu, o čem je řeč? Hned v prvním odstavci se píše o nějakých normách z dob socialismu, které stále platí a kvůli kterým z n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

APAS: V Česku chybí finance na řešení závislostí, navrhujeme posílit financování prevence na miliardu

16:08 APAS: V Česku chybí finance na řešení závislostí, navrhujeme posílit financování prevence na miliardu

Česko zaostává v řešení problematiky závislostí. Na vině je nedostatek peněz na prevenci. Asociace p…