„To se nemělo stát. Ne teď.“ Odhalili jsme dotační království předsedy ODS Fialy. Desítky milionů tečou k panu profesorovi

11.09.2021 5:00 | Kauza

EXKLUZIVNĚ Petr Fiala často a rád mává rukama. Na všechny světové strany, aby tak zdůraznil své myšlenky a teze. Předseda ODS, štědře placený místopředseda Poslanecké sněmovny, poslanec, kritik. Fiala kritizuje především premiéra Babiše. Vadí mu to, jindy ono. Vadí mu Babišovy kroky, dotace. Jenomže Fiala není pouze politikem. Orientuje se v řadě dalších oblastí. Už v roce 1993 založil občanské sdružení Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), které se prý stalo jednou z nejúspěšnějších neziskových vzdělávacích a kulturních organizací. A právě do zmíněného spolku sídlícího v brněnské Venhudově ulici se PL podívaly… Výsledku se zdráhali uvěřit i někteří členové ODS. První část mapující dotace předsedy Petra Fialy právě začíná.

„To se nemělo stát. Ne teď.“ Odhalili jsme dotační království předsedy ODS Fialy. Desítky milionů tečou k panu profesorovi
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda ODS Petr Fiala

Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. je obecně prospěšná společnost zaměřená na vzdělávací, analytickou a kulturní činnost. „Působíme od roku 1993 a navazujeme na některé starší iniciativy související s rozvojem nezávislých aktivit a vydáváním samizdatových časopisů před listopadem 1989,“ stojí na stránkách oné společnosti.
 
 
„Hlavní cílem CDK je přispívat k rozvoji demokratické politické kultury v České republice. Zaměřuje se na prosazování a posilování komunikace mezi politickou a kulturní sférou a na rozvíjení a podporu tradičních hodnot západní civilizace. Zvláštní důraz klade na výzkum otázek spojených s fungováním ČR v rámci evropských struktur a na studium aktuálních procesů vývoje Evropské unie,“ píše Wikipedia.
 
Nyní se na ni podívejme detailněji.
 
Generálním ředitelem je Zdeněk Granát. Správní radě předsedá František Mikš (jehož reakci na tento článek naleznete v závěru), Petr Husák a předseda ODS Petr Fiala, který dokonce patří i mezi spoluzakladatele celého centra.
 
Podle Hlídače státu Centrum pro studium demokracie a kultury uzavřelo za dobu své existence 82 smluv se státem v hodnotě 48 milionů korun a získalo celkem 116 dotací v hodnotě více než 28 milionů.
 
 
 
Mezi spolupracující subjekty můžeme namátkou zmínit Masarykovu univerzitu v Brně, kde Petr Fiala mimo jiné působí, pražskou Univerzitu Karlovu, Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav pro studium totalitních režimů či Západočeskou univerzitu v Plzni.
 
Mezi odesílatele štědrých dotací se řadí zejména Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Státní fond kultury ČR nebo Ministerstvo kultury ČR či město Brno.
 

Anketa

Má Babiš pravdu, že je třeba přivézt Ukrajince, kteří by nahradili chybějící pracovní síly u nás?

20%
56%
hlasovalo: 43099 lidí
Jednotlivých institucí jsme se na konkrétní dotace a smlouvy zeptali.
 
Tiskový mluvčí Brna Filip Poňuchálek nás odkázal na vyhledávač dotací. Z něhož lze vyčíst, že Brno dalo zmíněnému centru od roku 2013 celkem 1 468 000 korun. Největší část financí jde na jistý kulturně-literární časopis Kontexty. Tomu se ale budeme věnovat v příštím materiálu, jelikož si zaslouží samostatnou pozornost.

Z Twitteru Petra Fialy, rok 2016: „Naprostá většina podnikatelů žádné dotace nepobírá!"

„Centrum pro studium demokracie a kultury získalo z kapitoly MŠMT podporu v roce 2016 z dotačního programu pro nestátní neziskové organizace ve výši 240.000 korun, v roce 2018 pak podporu z dotačního programu na podporu vzdělávání v regionálním školství také ve výši 240.000 korun,“ sdělila naší redakci tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová.
 
Další zajímavostí je veřejná zakázka na Monitoring a analýzy evropské legislativy pro Euroskop.cz v hodnotě 1 680 000 z roku 2012 pro Úřad vlády, kterou Centrum pro studium demokracie a kultury, vyhrálo.
 
„Zadání zakázky proběhlo v roce 2012 na základě zjednodušeného podlimitního řízení realizovaného v souladu se všemi obecně i interně závaznými právními předpisy. Do zadávacího řízení se přihlásily celkem 3 subjekty, přičemž vybraný dodavatel Centrum pro studium demokracie a kultury podal nejvhodnější nabídku, která nejlépe splnila kritéria veřejné zakázky. Vybraná nabídka dosáhla nejlepšího výsledku v součtu jednotlivých dílčích hodnotících kritérií. Nabídka navíc obsahovala cenu nižší, než zadavatel předpokládal. Plnění z veřejné zakázky je součástí obsahu portálu Euroskop.cz, zejm. sekce "Monitoring legislativy EU", kde je z povahy věci veřejně přístupné. Nejedná se tedy o jednu jedinou analýzu,“ uvedla nám mluvčí vlády Jana Adamcová.
 
 
Zajímavé jsou také dotace z Ministerstva zahraničních věcí, které se týkají země v jihovýchodní Asii Barmy. Podle Hlídače státu jde o: Burma Center for Transitional Studies z roku 2014 v hodnotě 1 941 237 korun, stejná dotace z roku 2013 v hodnotě 1 917 262 korun. Partnerství pro smíření a reformy v Barmě z roku 2017 ve výši 1 899 924, následuje Posílení role ženských a etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy v roce 2015 za 1 779 300 korun. Dále také Burma Foreign Affairs and Translation Study Program v 2011 za 1 550 000 a o rok déle ta samá dotace ve výši 1 600 000 korun.
 
Na uvedené jsme se ptali na MZV, ale ani přes opakované urgence zatím nikdo neodpověděl.
 
Jak přesně Fiala a spol. posilovali ženské organizace v Barmě, tak zatím není jasné.
 
Během několika schůzek jsme předložili jihomoravským členům ODS, kteří nás na tématiku mimo jiné upozornili, pár dotazů. O dotacích, jak bylo řečeno, věděli. Prý to není vše. „Tohle nemělo jít ven, ne teď. Hodně se totiž mluvilo o dalších aktivitách vědeckých týmů v nemocnicích v Brně, to byly ještě vyšší sumy,“ sdělili redakci.
 
 
Na dotaz, proč se postavili vlastnímu předsedovi, reagovali promptně. „To není náš předseda. Ale současně víme, že Martin Kuba se předsedou nestane, to je nesmysl, nevychází to. Chceme jen, aby se přestal nabízet Pirátům, protože když kritizuje Babiše za dotace, tak nechápeme, proč to dělá, když ho jistě spokojeně živilo podobné dotační prostředí!“
 
V dalším materiálu se budeme věnovat výše uvedenému časopisu Kontexty. 

Reakce předsedy Správní rady CDK Františka Mikše:

1. Je zřejmé, že tento nepodepsaný text má jediný cíl, a to očernit lídra Spolu Petra Fialu před parlamentními volbami. Je příznačné, že naší organizace se nikdo na stanovisko nezeptal. Asi by pak bylo těžší napsat takový článek, plný nepřesností a účelových zjednodušení.

2. Petr Fiala se od roku 2004, kdy byl jmenován rektorem Masarykovy univerzity, na konkrétních projektech CDK nepodílí, zasedá pouze jako jeden ze zakladatelů a odborný garant v jeho správní radě. Snažit se narýsovat nějaké konspirační spojení mezi sečtenými desítkami milionů za posledních dvacet let naší práce a jím osobně je tedy faktický nesmysl.

3. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) je jedna z nejúspěšnějších vzdělávacích a analytických institucí, přímo navazující na některé starší inciativy související s rozvojem nezávislých aktivit a vydávání samizdatových časopisů před listopadem 1989. Za téměř tři desítky let své existence jsme realizovali desítky velkých a stovky malých úspěšných projektů. Mnoho velkých projektů jsme administrovali a většina peněz tak šla partnerským institucím, většinou univerzitám. Všechny projekty byly vždy řádně vyúčtovány a často také auditovány. Informace o našem hospodaření pravidelně zveřejňujeme.

4. Všechny civilizované země podporují vzdělávání, analytickou a vědeckou činnost prostřednictvím dotací a grantů. Záměrně zaměňovat tyto prostředky s dotacemi pro podnikatelské subjekty, které mají z definice produkovat pro svého majitele zisk, je projevem buď obyčejného hlupství, nebo bezostyšné manipulace v politickém boji.

František Mikš

předseda správní rady CDK
 

reklama

autor: B. Richterová a T. A. Nový

Radek Koten byl položen dotaz

interpelace

Když vláda nereaguje na vaše interpelace, jaké jsou vaše další možnosti získat odpovědi, pokud nějaké jsou? Myslel jsem, že odpovědět do 30 dnů vláda, respektive tázaný musí ze zákona.A druhá věc, jak víte, že čísla,co vám možná premiér někdy dodá, budou pravdivá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Čísla o očkování. A o smrti. „Strach z toho, co by se mohlo zjistit.“ Aféra houstne

20:30 Čísla o očkování. A o smrti. „Strach z toho, co by se mohlo zjistit.“ Aféra houstne

Uniklé údaje z novozélandské databáze vyvolávají dojem o vysokém procentu smrtnosti po očkování prot…