Co může Západ nabídnout, hodnoty? Žádné nemá. A zbytek také ne. Jan Veleba v ráži

27.10.2023 9:03 | Reportáž

„Česká republika není potravinově soběstačná, vládě tato skutečnost nevadí, naopak,“ říká ve svém komentáři exprezident Agrární komory Jan Veleba. Mluví o povinně neobdělané půdě a vysvětluje, k čemu přispěl dovoz ukrajinského obilí. „Cena českého obilí jako za Husáka. Přitom ceny vstupů se zvýšily zhruba o 1000 %,“ upozorňuje. Cituje Václava Klause i Petra Blahynku z JZD Slušovice. A vzkaz od Agrární komory? „Nestačí fotografie v obilí. Vraťme velkou ručičku hodin před dvanáctou.“

Co může Západ nabídnout, hodnoty? Žádné nemá. A zbytek také ne. Jan Veleba v ráži
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Veleba

Generace lidí, kterým stačí být 24 hodin denně on-line…

Anketa

Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu?

64%
10%
hlasovalo: 17101 lidí
Motto: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má bejt to, co je, a ne co není, jak tomu v mnoha případech je“.
Proč jsem si zvolil ono moudro Jana Wericha? Jednoduše proto, že se s ním celý život ztotožňuji a snažím se podle něho chovat. Zvláště pak v mezních situacích. Pro pochopení mé dnešní úvahy, kterou svěřuji Parlamentním listům, dovolte ještě citovat z cestopisu Ernesta Hemingwaye, nositele Nobelovy ceny za literaturu Zelené pahorky africké – „Muž, který jedinkrát v životě opravdově miloval ženu a zemi, prožil výjimečné štěstí a je lhostejné, zemře-li potom“.
Jistě, mnozí řeknou a co tím chtěl básník říct? Odpověď je jednoduchá na pochopení a složitá na vysvětlení v kontextu dnešní doby, respektive hodnot Západu. Předložím čtenáři tohoto svobodného média závěry, ke kterým jsem dospěl denním studiem metodou zúčastněného výzkumu, který nás učili na brněnské sociologii u profesora Iva Možného, pozdějšího rektora.
Tak za prvé – západní společnost je v hluboké krizi a žádné skutečné hodnoty nemůže světu nabídnout, protože je nemá.
Za druhé – západní společnost nemá svoji identitu, mimo promile politiků, poslanců, úředníků a služebníků unii, které spojuje pocit moci a přístup k majetku.
Za třetí – rozšířila se autocenzura, zejména ve veřejném prostoru, ale i v pracovních kolektivech a jako novum ve srovnání před listopadem 1989 postupuje do rodin a rozděluje je. To je pro zdravý vývoj společnosti opravdu velký problém. Nová generace si neutváří vzorce jednání podle svých rodičů a prarodičů, stejně tak klesá vliv školy a přijímání vzorů z historie.
Za čtvrté – zásadním způsobem roste vliv elektronické komunikace, která nerozlišuje hranice uvnitř kontinentu, a dokonce ani hranice kontinentů a rovněž má svůj podíl na ztrátě identity.
Sečteno a podtrženo, roste generace svým způsobem umělých, naprogramovaných lidí, kterým stačí být 24 hodin denně on-line. To znamená mobil, který je informačně zcela ovládne. Tento proces pohlcuje především mladé lidi, ale vlastně všechny věkové vrstvy. Je obtížné domyslet, co se stane, až se přidá umělá inteligence a její majitelé. Jak uvedl na setkání Klubu 2019 v Trhovém Štěpánově Petr Blahynka, bývalý spolupracovník Františka Čuby z legendárního JZD Slušovice: „Dnes skupina zhruba dvou tisíc lidí vlastní 60 procent majetku celého světa.“ Ale na zemi žije 8 miliard lidí a z nich neznatelný podíl, co do počtu vzato na poměry naší republiky malý městys, si s nimi, s celou planetou Země, může dělat v podstatě co libo.

Cena českého obilí jako za Husáka, vstupy o 1000 procent dražší

A v kontextu těchto faktů si zkusme představit, jak bude fungovat západní demokracie, jaká bude diskuse, jak si budou lidé vyměňovat názory, respektive budou si je vůbec vyměňovat? Bude vůbec možné existovat se svým názorem? Co jsou ty západní hodnoty, které nám pořád podsouvají politici, jaký je jejich obsah?
Dám příklad oné „umělé diskuse, umělých názorů umělých a naprogramovaných lidí“. Příklad z oboru, který naši politici nepotřebují, to je domácí zemědělství a domácí potraviny. Nevládní organizace, jako je Agrární komora, které by měly zemědělství hájit, se těmto politikům podle mého názoru, dnes už pevného přesvědčení, přizpůsobily. Tak tedy zde je ten příklad:

· Česká republika není potravinově soběstačná, vládě tato skutečnost nevadí, naopak. Současný ministr zemědělství je profesně pedagog a jeho obor studia teologie
· Nevládní agrární organizace, hlavní je ze zákona Agrární komora ČR, tuto skutečnost nejenomže akceptují, ale předchozímu ministru zemědělství Nekulovi po jeho odvolání z funkce ministra bylo oficiálně poděkováno. Tomu ministrovi, který jako jediný z celé EU povolil dovozy ukrajinského obilí a ukrajinských potravin, což výrazně přispělo ke zhroucení cen obilí a jejich návrat, řeknu to pro nezemědělce jasně, k cenám, jaké tady byly za Husáka. Přitom ceny vstupů se zvýšily zhruba o 1000 %.
· Pokud se někdo proti tomuto vývoji postaví, respektive na něho upozorní v médiích, je to bráno jako osobní útok a například já, coby trojnásobný prezident Agrární komory, dostanu elektronický dopis Dozorčí rady AK ČR, aniž by se mnou tato rada jednala!
· Popsaný způsob neobrany zemědělců se děje v situaci, kdy i Česká republika schválila Strategický plán Společné zemědělské politiky, který nám dává povinnost už nyní nechat ladem 4 procenta výměry ze zemědělské půdy! A do roku 2030 bude podle tohoto plánu ponecháno, pozor, 10 % orné půdy, tedy 340 000 hektarů půdy v České republice neobděláno – úhor ladem. V podstatě přírodní množitelské plochy pcháče (bodláků), šťovíku, pampelišky.
· Situaci řeší výše uvedené nevládní organizace tzv. minikampaní – na okraji těchto úhorů jsou krásné barevné cedule, které vysvětlují, proč se pole neobdělává.
· Na druhou stranu, na titulní straně odborného týdeníku, je představitel Agrární komory v pšeničném poli před sklizní (odhaduji výnos 10 tun/ha). Já bych se spíš postavil, a nechal vyfotografovat, právě do pole kvetoucích bodláků, do toho povinného úhoru, který budeme určitě akceptovat my, ale určitě ne bavorský či rakouský sedlák…

Volajících je stále víc. A co na to říká Klaus?

Co říci závěrem? Připadám si jako volající na poušti, ale těch volajících je stále víc. Je třeba, aby se k nim připojily osoby, které zastávají významné, a tedy i zodpovědné funkce, jak už jsem v tomto článku, glose, naznačil. Chci ocenit, že se přidává i takový Václav Klaus, bývalý premiér a prezident ČR. S jeho souhlasem si dovolím citovat z poslední publikace Václava Klause a kolektivu IVK Sebedestrukce západu, která se bytostně dotýká českého zemědělství:
„Zelený program – Green Deal, jehož cílem je fakticky vytvořit novou společnost a nového člověka, v důsledku rusko-ukrajinské války zrychlí a stane se nezměnitelnou realitou.“
Ale dál, v dalším textu nabádá: „K vážným změnám může dojít jedině na základě tlaku zdola.“
Zakončím citátem autora, kterým jsem začal, plus jeho kolegy Voskovce, kteří mimo jiných vtipných lidových rčení v jedné své předscéně pravili, že „nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní“.
A tak vezměme si tato slova za svá a pojďme, konejme a vraťme velkou ručičku hodin před dvanáctou – na to nestačí fotografie v obilí či dopisy nehodným.

Jan Veleba
exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: David Hora

Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Válka na Ukrajině

Pane senátore, opravdu věříte tomu, že má Ukrajina šanci Rusko porazit, a že ji USA a ostatní budou podporovat do nekonečna? Nechápejte mě špatně, přeji si, aby Ukrajina Rusko porazila, ale myslím, že je to dost nereálná vize. A co mě ještě na vašem komentáři zarazilo je, že v něm vůbec nepíšete o m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Hůe, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseHůe , 27.10.2023 11:43:41
Těch západních hodnot se nikdo nenají! Po Madarsku a Slovensku se probudili i Bulhaři a vracejí se k odběru levného Ruského plynu! Ten Fialový hnus nás bude dusit dále tím Americkým!

|  13 |  0

Další články z rubriky

Zaplatíte 150 Kč, Stardance si pořád nepustíte. Srovnání ČT s Voyo, iPrima nebo HBO Max

7:25 Zaplatíte 150 Kč, Stardance si pořád nepustíte. Srovnání ČT s Voyo, iPrima nebo HBO Max

Málo obsahu za hodně peněz – tak se jeví v porovnání s konkurenčními službami nabídka filmů, seriálů…