Stačila dvě jména, Mirka Němcová a Wollner, aby persona Rady ČTK sepsala, co sepsala. A tady to máte

8. 3. 2020 5:09

ParlamentníListy.cz jako jediné médium přináší syntetický text právníka a blízkého přítele Karla Kryla, radního ČTK Pavla Foltána. Ten v něm primárně reaguje na facebookový komentář člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadima Petrova, a současně s tím rozehrává polemiku o tom, co a kdo se aktuálně snaží hýbat mediálním děním.

Stačila dvě jména, Mirka Němcová a Wollner, aby persona Rady ČTK sepsala, co sepsala. A tady to máte
Foto: Jarka Foltánová
Popisek: JUDr. Pavel Foltán je český právník, spisovatel, novinář a vysokoškolský učitel, od roku 2018 člen Rady České tiskové kanceláře
reklama

Etika virus & panika virus versus veteráni mediální války

Anketa

Je Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví?

77%
19%
hlasovalo: 18818 lidí
Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), zveřejnil na svém FB profilu tento aktuální příspěvek – „Na příštím Volebním (mediálním) výboru bude tématem Wollnerova reportáž, ve které bez prokazatelných důkazů ČT nařkla maminku jedné z přeživších lidické tragédie za udavačku. RRTV neshledala žádné porušení zákona, Etický panel ČT v pořádku, ČT a její rada nic ... Je to jeden z největších přešlapů veřejnoprávní televize a celého systému, který na ní dohlíží. Chyba se stát může, horší je, když to všichni zainteresovaní odmítnou přiznat. Navíc v této souvislosti. Z hlediska lidského je to hyenismus, z hlediska moci, kterou ČT disponuje, nezměrná arogance, z hlediska kontrolních orgánů selhání. Tak snad se omluví alespoň poslanci. Nebo se to hanebně sehraje koalice vs opozice? Paní Mirka Němcová a Piráti často kážou o morálce, jsem na ně moc zvědavý.

Jistě se tam k tomu rozběhne diskuse s kvantem příspěvků – kdo z šedi davu by se rád nepřihřál právě na odlesku polemiky s lidmi „krevní skupiny“ typu Petrov, že. Při tom se nedá vyloučit ani jakási klasika – skrytě i otevřeně agresivní nálet „holubí letky“ & spol. proti všem ze zmíněné krevní skupiny (znám dobře z dlouholeté vlastní zkušenosti). A to humanitární bombardování trollů z oněch struktur kope zum befehl s akutním stavem oné příslovečně umírající kobyly. Osobně ty diskuse na FB moc neuznávám a zpravidla (až na výjimky) se jich neúčastním. Možná těch o muzice apod. Sem tam se sice najde nějaký zajímavý (i objektivní) názor, ale zejména v té oblasti mediální problematiky se těch diskusí nezúčastňuje (podobně jako já) moc mediálních právníků, analytiků, zkušených harcovníků mediální regulace, co už nějakou tou radou prošli, a podobných „veteránů mediální války“. Takže nebudu účastníkem ani dotčené FB diskuse. Nicméně právě tento Vadimův příspěvek je natolik akutní, principiální, přesný a zásadní, že si vyžaduje samostatný článek s poukazem na několik souvislostí, co v té FB diskusi asi nezazní – vyžadují totiž právě ten výcvik a ty tvrdě frontové zkušenosti těch veteránů mediální války.  

Netřeba polemizovat s faktem, že ta „Wollnerova reportáž“ nese jasné prvky deliktu (a je teď jedno, jakého typu z hlediska bono mores – tedy dobrých mravů anebo z hlediska právní kvalifikace, atd.). To, co ta redakce tou „Wollnerovou reportáží“ provedla, to je zcela jasně a nezpochybnitelně už i za tou nejtlustší čárou ze všech tlustých čar. A pravděpodobně se lze i s úspěchem domnívat, že také ti zkušení právníci v ČT moc dobře vědí, že ani kolem tohoto excesu ani zdaleka není všechno košer, a že kdyby z toho někdo chtěl udělat skutečnou právní kauzu, tak že by pak na Kavkách mohlo být i ouvej. Ale …

Anketa

Souhlasíte s přejmenováním náměstí u ambasády Ruské federace na náměstí Borise Němcova?

3%
97%
hlasovalo: 24224 lidí
Netřeba polemizovat s faktem, že RRTV by se asi hodně zapotila, kdyby právě podle (v řadě věcí účelově nastavené jalovosti) zákona č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a TV vysílání skutečně chtěla najít tu odvahu, aby zde „neshledala žádné porušení zákona“. Vím ze své vlastní velmi dlouholeté zkušenosti také to, že RRTV to právě s tou naznačenou parciální bezzubostí zmíněného zákona 231 vůbec nemá snadné, ale je tu ještě to ALE, ale to teď není meritorní, takže o tom až někdy potom. Netřeba polemizovat s faktem, že jsou velice značné veřejné pochyby a negativní reakce na efektivitu samoregulace (tzv. Etický panel ČT) i ze zákona o ČT tzv. kontrolního orgánu, jímž je, respektive by měla být Rada ČT, která také v tom směru čelí dlouholeté kritice plátců TV poplatků, když (jak je už dlouho dobře známo i z některých médií i z řad odborné veřejnosti, ale také už i z projevů řady poslanců), právě ta Rada ČT dlouhodobě hájí spíše zájmy vedení ČT než zájmy veřejnosti. A netřeba polemizovat ani s faktem, že zmíněný delikt (předmětná „Wollnerova reportáž“) tu de lege ferenda neobstála, ale spíše totálně propadla i z hlediska bono mores de iure – čili že je i v rozporu s dobrými mravy v právním smyslu. A podle reakcí z veřejnosti je v rozporu také s dobrými mravy de facto čili s morálkou. Možná by se dalo polemizovat s tou Vadimovou nadějí, cituji: „snad se omluví alespoň poslanci“, protože ti se tu zatím nemají za co omlouvat (tedy alespoň ti někteří, a zejména pak ti někteří), neboť mezi tou „Wollnerovou reportáží“ a důvodem k jejich omluvě tu není kausální nexus (příčinná souvislost). Veřejnost by spíš od těch poslanců jistě mohla očekávat – a myslím, že i očekává – zaujetí aktivnějších postojů, než jen pasivní omluvu (například ve stylu varianta brod, a jak pravil klasik „jede se dál močálem černým kolem bílých skal“). A tatáž veřejnost by možná mohla jisté části poslanců vyčítat i to, že pod tlakem toho mediálního mainstreamu už řadu let (někdo by možná mohl i parafrázovat, že už celé milióny a milióny chvilek nátlaku) celá Poslanecká sněmovna váhavě přešlapovala před prahem věcné analýzy s následně adekvátním řešením přístupu k těm tzv. výročním zprávám Rad ČT, (a to nejen k těm ekonomickým, tedy těm o hospodaření ČT, ale i k těm druhým – k těm o řádném plnění zákonných podmínek veřejné mediální služby). A tím že PSP už zhruba po dobu dvou svých volebních období (bezmála na ploše téměř osmi let) k vlastní újmě tolerovala Radě ČT i onen „sladký čas kalimagdory“ bezstarostného vegetu v oné symbióze s víceméně latentní konsonancí Rady se zájmy vedení ČT, a té její víceméně salámové metody vůči své zákonné povinnosti k zastupování zájmů veřejnosti.

Mimochodem – podobný stav se (během předchozího zhruba čtvrt století) zakonzervoval i v Radě ČTK – a to až do začátku března roku 2018, kdy tam příchodem dvou nových členů tehdy došlo k tak silnému budíčku skutečných (a nejen formalistických) kontrolních funkcí té Rady ČTK, že ta alergická reakce „mazáků“ na nebezpečí počátku konce starých časů je už po dva roky jakoby traumatická, přičemž zejména za poslední čtvrtletí (a nota bene v 2. polovině února tohoto roku) v některých okruzích mainstreamu mohla evokovat až cosi jako příznaky čehosi, co by třeba někdo někde mohl vnímat i jako panika virus, ve stádiu XL mutace. A kdo vyloučí, že brzy to stádium nebude i vyšší, že? Komusi, kdesi by se prý možná mohlo také zdát, že už to infikovalo i jiné redakce než jenom tu „Wollnerovu“, a že prý snad už se kdosi orosil i kdesi v další cimře, či co. Nevím. A tak to s nadhledem a velmi korektně ponechám bez komentáře. „Prozatím.“ (Jak doslova pravila jedna členka Rady ČTK dne 24. února na zasedání té rady.)             

Nicméně – zpět k aktuálním (a možná, že už akutním) souvislostem, které si tu vybaví asi jen tzv. insideři, a to (i při vší úctě) možná že ne úplně všichni z nich. Totiž – a už nikoli jenom na pozadí – máme právě teď a tady (v sektoru zájmu o ty mediální rady) jednu novou indicii s příznaky čehosi, jako etika virus (možná už i ve stádiu XXL mutace). Kdo ví? Totiž jakoby tematicky i časově koordinovaně se jakoby náhodou na pořad jednání RRTV i Rady ČTK (ze zatím nezveřejněné iniciativy zatím veřejně neidentifikovaných zdrojů) poněkud překvapivě, ale o to vehementněji, protlačily návrhy na přijetí tzv. Etického kodexu těchto mediálních rad. Nevím, s jakým zdůvodněním se na jednání RRTV dostal tamní návrh toho etického kodexu (jednání RRTV jsou až na pár zákonných výjimek z principu neveřejná), ale asi to zdůvodnění nebylo nic moc, protože RRTV přijetí toho návrhu na ten etický kodex neschválila, což se dalo celkem logicky očekávat (s právními podrobnostmi o tom teď a tady nebudu zdržovat). Totiž z principu věci RRTV ten etický kodex ani přijmout nemohla. A zkušení právníci z oboru vědí proč. RRTV tím navenek vyslala i jakýsi precedenční signál. Otázkou zatím zůstává, jestli to pochopí také ti, co ten svůj etický kodex tlačí do Rady ČTK, ačkoli už na únorovém zasedání narazili na vlastní chyby, takže se ten bod musel přesunout na březen (a nepomohla ani nová přesila v poměru pět na dva). Přičemž jejich problém je i v tom, že k tomu návrhu nedoložili žádné zdůvodnění (důvodovou zprávu), a dokonce i přes můj výslovný požadavek odmítli (bez vysvětlení) tu důvodovou zprávu dodatečně dodat, což si odhlasovali tou 5:2 přesilovkou bez další debaty. Nejspíš totiž vůbec žádné obhajitelné důvody nemají. Tomu se v procesním právu říká argumentační a důkazní nouze.

A to, co uvedl na adresu těch tzv. etických struktur Vadim Petrov (viz ta úvodní citace shora), tak i to dokazuje, že ty takzvané etické struktury a jejich nástroje jsou prostě nefunkční. A nejenom v ČT, a nejen v dotčeném případě. Vzpomínám si i na jiné případy (například už i bezmála dvacet let staré), kdy různé formální či formalistické etické panely v tuzemské mediální branži nebyly schopny nic eticky ani reflektovat, natožpak i vyřešit. Onen etika virus 20 tu akutně je a zjevně má své ambice. A už k tomu zazněly varovné hlasy, například ten, že kód etika virusu má ve své genezi mimo jiné i podobné šálení, asi třicet let staré, s názvem nepolitická politika, z něhož by tu asi měla zmutovat neetická etika. Totiž – kdo prý tu vyloučí, že by třeba někdo neměl snahu pomocí těch svých tzv. etických kodexů (v podstatě žádné právní síly) fakticky ovládat, respektive negovat, derogovat apod. celou řadu právně závazných norem a principů, což je samozřejmě i systémově naprosto vyloučeno. A kompetentní místa s příslušnou odpovědností by se i těmito signály měla zabývat už teď – neboli dřív, než bude pozdě. A možná i to měl na mysli Vadim Petrov, když formuloval na svém FB profilu tu svou shora citovanou poznámku. Mám dojem, že zejména nejeden skutečný a zkušený veterán mediální války mu velmi dobře rozumí a dá mu v tom za pravdu. A to profesionálně, objektivně, korektně (v pravém smyslu toho slova).

A jestliže (prodávám, jak jsem koupil tenhle čtvrtek od jednoho letitě poctivého plátce TV poplatků) tedy náš vox populi – vox dei říká, že „když chce vědět, co určitě není pravda, tak si přepne na ČT24“, tak z toho lze logicky dovodit i to, že je-li „etický panel ČT v pořádku“, tak lidsky morálně to v pořádku nejspíš nebude. A co potom teprve nota bene „z hlediska vyššího principu mravního“ …?  

Autorem textu je JUDr. Pavel Foltán. 

Bez redakčního krácení.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tomáš A. Nový
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Piráti? Psychoušové a bonzáci! A šéfky TOP 09 se bojím. Podívejte se na ni, má to v očích! U Xavera vystoupila novinářská „šlechta“

17:26 Piráti? Psychoušové a bonzáci! A šéfky TOP 09 se bojím. Podívejte se na ni, má to v očích! U Xavera vystoupila novinářská „šlechta“

Komentátor Petr Holec se domnívá, že strana Pirátů je stranou, která je založená na bonzáctví. Předs…