Z rodinné krize Cestou necestou. O občanském sdružení vypráví místostarosta Lachnit

24.07.2014 12:57

ROZHOVOR Se zástupcem starosty MČ Praha 5, JUDr. Petrem Lachnitem, jsme hovořili o občanském sdružení Cestou necestou a jeho pomoci rodinám a dětem, které se ocitly v těžké životní situaci.

Z rodinné krize Cestou necestou. O občanském sdružení vypráví místostarosta Lachnit
Foto: Redakce
Popisek: Petr Lachnit, zástupce starosty Městské části Praha 5

Co je posláním této neziskové organizace?

Na naší MČ Praha 5 působí od listopadu 2011 Centrum pro rodinu Cestou necestou, jedná se o občanské sdružení, které má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Posláním je pomoci rodinám a dětem, které se ocitly v těžké životní situaci. Problémy v rodině dítě obrovsky trpí, někdy tyto problémy mohou vést až k ústavní péči. S vědomím toho, že se v nesnázích může ocitnout každý z nás, kladou odborníci z  centra pro rodinu velký důraz na podporu a respekt vůči klientům, nabízí krizovou intervenci a psychoterapii ke zvládnutí těžkých situací, či vyhrocených vztahů v rodině a současně poskytují odbornou pomoc při řešení sociálních obtíží.

Hledají spolu s rodinami bezpečnou cestu ze situací a vztahů, které se zdají být bezvýchodné. Pomáhají dětem řešit osobní problémy a hledat východiska společně s jejich rodinami, pomáhají rodičům v konfliktních situacích, tak, aby jejich děti nebyly zasaženy problémy dospělých a nestávaly se obětí rodinných sporů.  A zároveň pomáhají smutným dětem z rozdělených rodin najít vnitřní klid.

Toto občanské sdružení se také věnuje náhradní rodinné péči, můžete nám o této problematice říci něco více z praxe?

V rámci náhradní rodinné péče úzce spolupracují s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí Prahy 5. Se souhlasem tohoto oddělení uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče a v této souvislosti jsou pak v kontaktu s rodinou jako klíčoví pracovníci. Pěstounům jsou k dispozici ohledně poradenství a v neposlední řadě zajišťují vzdělávání pro pěstouny, které je povinné ze zákona.

Jaké jsou dosavadní výsledky činnosti Centra pro rodinu Cestou necestou?

Během prvního roku působení se odborníci z centra pro rodinu Cestou necestou setkávali s klienty, jejichž sociální, osobní či rodinný život byl v ohrožení. Tento stav pramenil z hluboké duševní krize či nedostatku základních sociálních dovedností. Nesnadným úkolem, který se podařilo u většiny klientů naplnit, byla samotná motivace ke spolupráci, vyžadující od klientů značnou vnitřní sílu k pohledu a ošetření vlastních bolavých míst, k přijetí sebe sama, což bylo prvním krokem ke změně životního postoje a chování. Zásadní součástí psychosociálního poradenství byla rodinná terapie, kde se znovu buduje důvěra, hranice a především citové pouto mezi dítětem a rodiči.  Mnohdy bylo třeba hledat respektující vztah mezi samotnými rodiči, především v rozvodových sporech.

Pomoc s bydlením, prací, úřady, dluhy, uvítaly především opuštěné maminky, které tíže mnoha problémů stahovala na dno a zásadně ohrožovala děti. Ztrácely naději a bez pomoci by nedokázaly problémy zvládnout. Mnohé maminky byly hluboce vděčné za to, že se o jejich starosti někdo zajímá a pomohl je překonat. Někdy takové problémy skutečně odloučí dítě od mámy a táty. V takovém případě pracovníci centra Cestou necestou po šesti měsících usilovné práce oslavovali spolu s rodiči, že se dítě mohlo znovu vrátit domů. U několika dalších případů se díky doprovázení dětí ze strany odborníků jejich odchodu z rodiny zabránilo.

Centru pro rodinu Cestou necestou se také podařilo najít práci pro některé rodiče klientů přes navázanou spolupráci s úklidovými firmami, což pozitivně ovlivnilo atmosféru v rodinách.

V čem vnímáte největší přínos služby Cestou necestou?

Propojení sociální pomoci a psychoterapie je jedním ze zásadních pilířů odborné práce Cestou necestou o.s. , tato práce je krizová intervence. V praxi to znamená rychlou pomoc klientovi v situaci, kterou prožívá jako velice ohrožující. Krizová intervence vede k řešení akutního problému, zklidnění a nalezení opory. Prioritou je často spolupráce, která se stává dlouhodobou.  Na krizovou intervenci je kladen velký důraz, protože včasná pomoc v akutní těžké situaci proces „uzdravování“ výrazně posílí a urychlí.

Mezi klienty náhradní rodinné péče se daří této organizaci navazovat vzájemnou otevřenou komunikaci a pocit důvěry. Obrovským přínosem je pak zapojení klientů do aktivit, které občanské sdružení poskytuje a v budoucnu bude dále i rozšiřovat.

Občanské sdružení Cestou necestou spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti z celé Prahy, s orgány sociálně právní ochrany, se školami a dalšími institucemi. Chtěl bych poděkovat všem, kteří pomáhají pomáhat a klientům za jejich odvahu nebát se požádat o pomoc.

Pracoviště občanského sdružení Cestou necestou najdete na adrese Plzeňská 174, Praha 5, tel.: 251614735, e-mail: info@cestounecestou.org, www.cestounecestou.org.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: ava

reklama


Další články z rubriky

Naše civilizace nezanikne kvůli klimatické změně, ale kvůli šílencům ve vládě. Mladý pravičák očekává od Fialy smrtící koktejl

17:10 Naše civilizace nezanikne kvůli klimatické změně, ale kvůli šílencům ve vládě. Mladý pravičák očekává od Fialy smrtící koktejl

Podřízenost Bruselu, slepé plnění pokynů, ještě více rozdělená společnost a sebedestruktivní New Gre…