Plukovník Zdeněk Zbytek: Jak to bylo v roce 1989 s mým "slavným" projevem

23.11.2014 12:40

Prohlášení plukovníka generálního štábu ve výslužbě Ing. Zdeňka Zbytka k okolnostem vystoupení armádní delegace na sjezdu družstevních rolníků 1. prosince 1989.

Plukovník Zdeněk Zbytek: Jak to bylo v roce 1989 s mým "slavným" projevem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Pamětní deska sametové revoluci na Národní třídě

V posledních dnech, u příležitosti konání řady vzpomínkových akcí k 25. vyročí listopadových událostí 1989, se v různých médiích objevuje řada spekulací a nepravdivých tvrzení, že tehdejší Československá lidová armáda byla po 17. listopadu 1989 připravena zasáhnout proti demonstrujícím občanům v Praze.

Považuji za čistě spekulativní některá současná tvrzení generála Mojmíra Zachariáše, tehdejšího velitele Západního vojenského okruhu, v jeho pamětech a v rozhovorech s redaktorem Janem Gazdíkem v Aktuálně.cz, zejména pak jeho sdělení, cituji: ,,Velitel největšího armádního uskupení v Československu (Západního vojenského okruhu) generál Zachariáš odmítl před pětadvaceti lety zasáhnout proti lidem"....

Stejně tak generál Zachariáš nemluví pravdu, když o mé osobě tvrdí, že: ,,dost ambiciózní Zbytek se nechal přemluvit Náčelníkem Hlavní potitické správy ČSLA generálem Klíchou a tu bojovou zdravici tam (na sjezdu družstevních rolníků) přečetl".

Je totiž historickou pravdou, že divize a pluky 1. vševojskové armády (se štábem) v Příbrami a 4. vševojskové armády (se štábem v Písku) Západního vojenského okruhu se v listopadu 1989 na žádný zásah proti demonstrujícím občanům ani v Praze, ani nikde jinde nepřipravovaly, nebyl vydán jediný rozkaz či pokyn k jakékoliv přípravě k zásahu, a nic se nesecvičovalo! Nepřipravovala se k zásahu ani 1. tanková divize, které jsem tehdy velel. Alespoň já a deset tisíc mých tehdejších podřízených o tom nic nevíme. Stejně tak moji tehdejší kolegové - velitelé dalších sedmi vševojskových, bojových divizí Západního vojenského okruhu a velitelé a štáby nadřizených vševojskových armád nic neplánovali a k žádnému zásahu proti demonstrantům podřízené útvary nepřipravovaly a nesecvičovaly. Existují stovky a tisíce zachovaných dokumentů z tehdejší doby prokazujících, že v Armádě po celou dobu listopadových událostí 1989 nebyl vydán jediný rozkaz či pokyn k přípravě zásahu proti demonstrantům. Naopak, veškeré rozkazy byly vydávány ve
smyslu, že armáda musí zachovat klid, pořádek a nedopustit zneužití zbraní a bojové techniky, atd.

Pokud generálu Zachariášovi někdo z jeho nadřízených (a jimi byli pouze ministr obrany Václavík a v jeho zastoupení 1. zástupce ministra - Náčelník generálního štábu generál Vacek) rozkazy či pokyny k přípravě vojsk Západního vojenského okruhu k zásahu proti demonstrantům po 17. listopadu dal, tak my všichni tehdejší velitelé podřízení generála Zachariáše o tom nic nevíme, nic jsme nepřipravovali, nic jsme neplánovali, nic jsme s podřízenými vojsky nesecvičovali. Stejně tak nám není známo, že by se zachoval jediný písemný dokument, či věrohodné svědectví, které by současná tvrzení generála Zachariáše potvrzovala.

Delegace dvouset příslušníků Západního vojenského okruhu přijela ráno 1. 12. 1989 do Prahy na Ministerstvo obrany právě na pokyn a se souhlasem velitele Západního vojenského okruhu generála Zachariáše s jediným cílem, a sice vyslovit podporu tehdejšímu ministru obrany generálu Václavíkovi. V čele delegace byl generál Josef Kylar, zástupce právě velitele Západního vojenského okruhu generála Mojmíra Zachariáše! Nikdo ani z vedení Ministerstva obrany, ani z vedení Generálního štábu, ani z vedení Hlavní politické správy ČSLA příjezd delegace Západního vojenského okruhu do Prahy neorganizoval.

Na sjezdu družstevních rolníků v tehdejším Sjezdovém paláci (nyní Kongresové centrum) se celá armádní delegace ocitla zcela náhodou, když jsme chtěli svoji podporu ministru Václavíkovi tlumočit i tehdejšímu předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi, který byl, jak jsme se dozvěděli na Úřadu vlády od ministra Mariána Čalfy, právě na tomto sjezdu.

Je skutečností, že před odjezdem celé armádní delegace z Paláce kultury mě generál Josef Kylar doslova určil (před desítkami svědků), abych před delegáty družstevního sjezdu vystoupil a sdělil jim proč delegace Západního vojenského okruhu do Prahy pňijela. Kdyby generál Kylar tehdy určil někoho jiného z mých tehdejších kolegů, aby před delegáty sjezdu vystoupil, do dnešního dne by společnost mé jméno neznala a v médiích by se čtvrt století doslova vláčelo jiné jméno.

Není rovněž pravdou, jak generál Zachariáš v loňském roce v podobném rozhovoru s redaktorem Gazdíkem tvrdil, že "nejvyšší armádní politický a ideový šéf generál Klícha mě měl krátce po masakru studentů na Národní třídě přimět, abych vystoupil na sjezdu zemědělců s pozdravem bojových divizí a já se generálem Klíchou nechal zmanipulovat"!

S generálem Klíchou jsem se ve funkci velitele 1. tankové divize nikdy osobně, ani soukromě, nesetkal! 1. 12. 1989 jsem na sjezdu družstevních rolníků jen
zopakoval názory příslušníků Západního vojenského okruhu, a pokud si kdokoliv pečlivě poslechne celý, nesestříhaný, autentický záznam mého vystoupení 1. 12. 1989 (na internetu běžně dostupný), tak uslyší, že jsem ani slůvkem, ani náznakem žádnými ''tanky na Prahu" nevyhrožoval! Naopak, vyvrátil jsem nebezpečné fámy, které v té době o Armádě kolovaly, a sdělil jsem delegátům sjezdu, že jsme připraveni jako i vždycky v minulosti pomoci družstevníkům na jejich polích! Stejně tak jsem sdělil náš požadavek, aby vláda nedopustila další veřejné hanobení hlavy státu - vrchního velitele ozbrojených sil a další.

Naprosto s generálem Zachariášem souhlasím, že Západní vojenský okruh, který tvořil páteř ČSLA, byl výborně vycvičen, byl zcela poslušný, a bez rozkazu generála Zachariáše by si nikdo nic u Západního vojenského okruhu nedovolil. Ani pňijet do Prahy vyslovit podporu ministru obrany. Samotný fakt, že v čele delegace byl generál Josef Kylar, zástupce generála Zachariáše, že v delegaci jsme byli i všichni klíčoví velitelé generálu Zachariášovi podřízených svazů a divizí dokazuje, že jsme do Prahy jeli na pokyn právě generála Zachariáše a nikoho jiného!

Je skutečností, že ještě 1. prosince 1989 generál Zachariáš ministra obrany Milána Václavíka zcela otevřeně podporoval!

Je pro mne proto, a nejen pro mne, smutným zklamáním, že generál ve výslužbě Mojmír Zachariáš dnes ve svých pamětech a rozhovorech o jeho postojích v listopadu 1989, a i o mé osobě, nemluví pravdu, a líčí události v Armádě v listopadu a prosinci 1989 před veřejností tak, aby vyzněly, že vlastně on byl tou osobou, která zachránila listopadovou revoluci před armádním zásahem a násilím. Nevím, jestli je to jeho stářím, či charakterem! Já osobně se domnívám, že tím druhým!

Anebo to může být i předem promyšlená, bezplatná reklama na jeho paměti, které nedávno knižně vydal?

Plk gšt. ve výslužbě, Ing. Zdeněk Zbytek

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Názory, ParlamentniListy.cz

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Co říkáte na toto hodnocení?

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-hodnoceni-prezident.A230126_141135_domaci_akp

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Bohumír Dufek: Podporou pravicového kandidáta tak de facto uzavřel své trapné působení ve vedení české sociální demokracie

20:18 Bohumír Dufek: Podporou pravicového kandidáta tak de facto uzavřel své trapné působení ve vedení české sociální demokracie

Předseda ASO B. Dufek k podpoře Petra Pavla v prezidentské volbě od předsedy ČSSD M. Šmardy