Český Krumlov: Pilotní ročník participativního rozpočtu zná vítězné projekty

12.12.2017 12:15

Krumlovská veřejnost hlasováním rozhodla o projektech, které budou v příštím roce realizovány v rámci prvního ročníku participativního plánování. Náměty předkládali a rozhodovali o nich sami Krumlováci. Do hlasování se zapojilo na dvě stě obyvatel, kteří rozdělili půl milionu korun deseti projektům.

Český Krumlov: Pilotní ročník participativního rozpočtu zná vítězné projekty
Foto: ckrumlov.info
Popisek: Panorama města Český Krumlov

Zapojit veřejnost do plánování a rozhodování o dění ve městě je hlavním smyslem projektu participativního rozpočtu, se kterým Český Krumlov začal začátkem letošního května. Sesbíral nápady obyvatel a za účasti odborníků a předkladatelů postoupilo do finále 25 projektů z osmi městských částí.

Celkem se do hlasování zapojilo 215 lidí, kteří mohli svůj hlas dát pouze projektům v lokalitě, kde mají trvalé bydliště. Princip hlasování spočíval v rozdělování peněz jednomu nebo více projektům, až do výše vyčleněné částky pro danou oblast. Tento rok zastupitelstvo vyčlenilo participativnímu rozpočtu 500 000 korun + bonusových 50 000 korun připadne do dalšího ročníku městské části, kde se letos zapojilo procentuálně nejvíce obyvatel. Vítěznou částí jsou Nové Dobrkovice, kde se účastnilo celkem 5,26 % lidí.

„Máme za sebou první ročník, který nám ukázal cestu, co je třeba do budoucna upravit, změnit, vylepšit. Občané projevili zájem, což pro město znamená, že budeme dál v projektu pokračovat a počítáme i s postupným navyšováním peněz do participativního rozpočtu," shrnul průběh participativního plánování místostarosta Josef Hermann.

Výsledky

V Domoradicích lidé rozhodovali o rozdělení částky 79 830 korun, kterou přidělili vítěznému návrhu na zpracování dopravní studie, která bude řešit přechod křižovatky na domoradickém náměstíčku.

Obyvatelé Horní Brány rozhodovali o rozdělení 77 905 korun. První tři vítězné příčky obsadily projekty na umístění stolu s lavičkami na veřejném prostranství za 10 000 Kč, sousedská slavnost pro obyvatele ulice Za Tiskárnou za 5 000 korun a úprava dětského hřiště u Příkré ulice a prostoru U Nových domovů. Protože projekt hřiště skončil na třetím místě, nelze jej realizovat v plné částce pro oblast, kterou navrhoval předkladatel. Připadnou tak na něj zbývající peníze v rozpočtu, tj. 62 905 Kč.

Obyvatelé Latránu a sídliště Špičák měli k hlasování jeden projekt na vybudování mlhoviště v prostoru u kina v celkové částce 33 968 korun.

O jednom námětu mohli hlasovat také v Nových Dobrkovicích, tady bude zřízené odpočinkové místo u potoka za 23 550 korun. Nové Dobrkovice čeká v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce vodovodu a kanalizace, veřejného osvětlení a místních komunikací, projekt odpočinkového místa se bude realizovat až následně v souladu koncepce dané lokality.

V Novém Spolí se rozhodovalo o rozdělení 35 810 korun, které obyvatelé přidělili na vytvoření vstupu do řeky Vltavy.

Revitalizaci dětského hřiště na sídlišti mezi domy čp. 106 a 109 jednoznačně preferují obyvatelé Nádražního Předměstí. Částka vyhrazená v participativním rozpočtu pro tuto lokalitu činí 92 890 korun. Opravou projde stávající pískoviště a dětské herní prvky.

Víc jak polovina lidí na Plešivci odhlasovala 100 530 korun také na revitalizaci a rozšíření herních a odpočinkových zón na sídlišti. Navrhovatelé předložili projekt s dlouhodobým charakterem, jehož první fáze upravuje prostor u basketbalového hřiště a pískoviště u domů čp. 372 a 373. Modernizace herních ploch zvýší nabídku volnočasových aktivit a poslouží k všestrannému rozvoji pohybu dětí i dospělých.

Ve Vyšném získaly oba projekty shodně 50 % hlasů. Protože s jedním z nich, tj. další etapou prořezání ovocných stromů počítá již v příštím roce v rámci běžného rozpočtu Odbor životního prostřední a zemědělství, připadnou peníze z participativního rozpočtu ve výši 33 274 korun na návrh úpravy stávajících kontejnerových stání na Rasovně.

Jedinou lokalitou, kde pro letošek nevzešel žádný projekt, je Slupenec. Navrhované projekty z této části nesplňovaly podmínky participativního rozpočtu, tj. mnohonásobně převyšovaly alokovanou částku pro tuto oblast, nebyly v souladu s územním plánem, nebo nebyly realizovatelné na městském majetku. Částka pro Slupenec se proto přesouvá do příštího ročníku participativního rozpočtu.

Co dál?

Nyní budou vítězné projekty předloženy zastupitelstvu a zapracovány do rozpočtu 2018, kdy se budou realizovat. Realizaci investičních akcí zajistí příslušný odbor městského úřadu, komunitní, volnočasové projekty apod. si realizuje předkladatel a příslušný odbor městského úřadu zajišťuje financování akce.

Další informace a podrobnosti k jednotlivým projektům jsou k dispozici na www.KrumlovSobe.cz/projekty

Výsledky hlasování v městských částech pro jednotlivé projekty

Domoradice
Bezpečnostní řešení křižovatky u návsi: 86 %
Přechod pro chodce v Tovární ul.: 14 %

Horní Brána
Mobiliář na veřejném prostranství: 38 %
Sousedská slavnost pro obyvatele ulice Za Tiskárnou: 33 %
Úprava dětského hřiště a prostoru U Nových domovů: 28 %
Pétanque na Horní Bráně: 18 %
Toalety u Hornobránského rybníka: 15 %
Retardéry v Kaplické ulici: 13 %
Mlhoviště pro horké dny: 10 %
Pódium u rybníka: 8 %
Miniparčík v Zátiší: 8 %

Latrán (Špičák)
Mlhoviště u kina: 100 %

Nádražní Předměstí
Revitalizace dětského hřiště na sídlišti: 77 %
Úprava přechodu pro chodce na sídlišti Vyšný: 9 %
Průchod pro pěší: 9 %
Městský mobiliář na sídlišti: 7 %
Dětské hřiště na sídlišti Vyšný u domu čp. 111: 7 %

Nové Dobrkovice
Odpočinkové místo u potoka: 100 %

Nové Spolí
Vytvoření vstupu do řeky: 64 %
Úprava sportovního hřiště: 36 %

Plešivec
Revitalizace a rozšíření herních a odpočinkových zón: 55 %
Osvětlení u garáží: 42 %
Městský mobiliář pro sídliště: 3 %

Vyšný
Kontejnerová stání Rasovna: 50 %
Pěkné jabloně: 50 %

Slupenec
-

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Mgr. Karel Krejza byl položen dotaz

dezinfománie

Dobrý den, zajímalo by mě, co si myslíte o tomto komentáři Zahradila -https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Zahradil-ODS-Zaznamenanihodne-vyrony-dezinfomanie-755567. Dále by mě zajímalo, co s těmi dezinformacemi pořád máte a co za ně vlastně považujete? Protože se zdá, že tato vl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Varnsdorf se stal etapovým městem Mírového běhu

7:37 Varnsdorf se stal etapovým městem Mírového běhu

Mírový běh (Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run) je nejdelším štafetovým během ve světě, který se pra…