Praha 5: Nové pojetí odlehčovacích pobytových služeb Na Neklance 15

27.03.2018 9:17

"Představuji Vám Dům sociálních služeb Na Neklance 15 s registrovanou sociální službou - pobytovým odlehčovacím zařízením pro seniory od 60 let, který je nedílnou součástí poskytovaných sociálních služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. Dům slouží věrně svým klientům již 14 let, má svou historii a tradici" uvádí JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5 a pokračuje...

Praha 5: Nové pojetí odlehčovacích pobytových služeb Na Neklance 15
Foto: Praha 5
Popisek: Denní centrum sociálních služeb Neklanka

Vedle pedikúr a masáží, které zde velmi rádi navštěvují senioři z blízkého okolí a zejména z Prahy 5, zde najdete odlehčovací pobytové služby, které jsou vyhledávány rodinami a jejich seniory nebo seniory samotnými (zejména z Prahy 5), ale i z jiných městských částí, kteří potřebují zajistit nepřetržitou péči o seniora.

Odlehčení můžeme vnímat ze dvou hledisek, jednak kdy pečující osoba je tím, jež potřebuje odlehčit vzhledem k náročnosti poskytování péče druhému nebo slouží tomu, kdo se není schopen již o sebe sám postarat v plném rozsahu nebo nemá nikoho, kdo by mohl potřebnou péči momentálně zajistit. Ale pokusíme se nahlédnout právě do současnosti a praxe tohoto zařízení, které připomíná spíše velký rodinný dům, v němž profesionální tým lékaře, zdravotních sester a pečovatelek zajišťuje péči o seniory v nepřetržitém provozu. Klienti zde nacházejí dočasné zázemí a péči, realizují krátkodobé, ale i dlouhodobější pobyty.

Významnou a nepostradatelnou součástí odborných pečovatelských a ošetřovatelských služeb, které jsou zde poskytovány klientům 24 hodin denně, je koncepce individuálních a skupinových aktivizačních programů zaměřená na komplexní péči o klienta seniora, na jeho psychiku a prožívání. Klientovi, který sem přichází často z domova nebo z nemocnice s obavou ze změny prostředí a s otázkou, co se mnou bude dál, vytváříme nejen simulaci domácího prostředí, ale nabízíme i společenský kontakt a aktivity, které řada klientů postrádá, potřebuje a vyhledává. Právě na základě práce a dlouhodobých zkušeností s našimi klienty jsme vytvořili ve společných prostorách domu, zejména ve společenské místnosti a atriové zahradě pozitivně naladěné prostředí částečně podle principu „snoezelen“, který vznikl v Holandsku a znamená vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Zde klienti relaxují, cílem je celkové uvolnění, které navozujeme různými prostředky – vůní s prvky aromaterapie, hudbou a s prvky muzikoterapie, osvětlením s prvky světelné terapie, teplem a barvami. Klientům tak vytváříme a nabízíme atmosféru přátelského prostředí, vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění.

Oblíbenými staly různé pomůcky

Aktivizační pracovnice zde pracují se seniory s cílem pomocí stimulačního a relaxačního prostředí umožnit seniorům konkrétní zážitek a uspokojit jejich individuální potřeby. Realizují se zde pohybové aktivity, které přispívají nejen ke zlepšení kognitivních funkcí, ale i pozitivně ovlivňujících psychiku klienta, přístup k prožívání, zlepšují vnímání sebe sama. Pozitivní je, že klienti se snaží být v pohybu, chodí rádi cvičit a to i pravidelně, důraz klademe na procvičení jemné motoriky, kde se oblíbenými staly různé pomůcky, jako jsou posilovače prstů, dlaní, masážní míčky aj. Velký zájem je tradičně i o tréninky paměti a reminiscenční terapie a v neposlední řadě i relaxace, která je důležitá pro navození klidu a pocitu pohody klienta. Máme zkušenosti, že pobyt v takto upravených prostorách příznivě působí na zdraví klientů, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje a u mnohých probouzí zájem.

Aktivizační pracovnice se snaží v klientech posilovat pocit důvěry, která je motivuje zapojit se do společných činností a odbourává pocit osamocení a často i beznaděje a strachu. Oblíbenou se stala pro klienty canisterapie založená na přímém kontaktu klienta s psím terapeutem. Klienti společně tráví volný čas, povídají si, hrají společenské hry, vyrábějí dárky pro své známé, zajímají se o kulturu a společenské dění, navazují přátelství. A právě v těchto aktivitách chceme být klientům blíž a pomáhat jim vracet se zpět do normálního způsobu života, hledáme další stimuly, jak rozvíjet a harmonizovat jejich osobnost a udržovat je v kondici, podporovat radost ze života a dlouhověkost. V tomto směru jsme navázali spolupráci se studenty z jedné střední školy na Praze 5, kteří se věnují aktivizaci seniorů v oblasti techniky a zavádění virtuálních technologií a jejich využití právě pro seniorskou veřejnost a pro řadu z nich, kteří potřebují naši pomoc. Je důležité objevovat nové přístupy a hledat společně cesty k podpoře seniorů a procesu stárnutí.

reklama

autor: PV

Mgr. Karel Krejza byl položen dotaz

obrana

Dobrý den, sám tvrdíte, že je naše vojenská technika zastaralá a nedostatečná. Jak pak ale vysvětlíte, že jsme zbraně, munici a další věci vyváželi na Ukrajinu? Nemám nic proti podpoře Ukrajiny, ale teď to vypadá, že jsme to dělali na náš úkor. Je to tak? Nedávno se také hodně mluvilo o regulaci zbr...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Brno: Reakce na rozsudek v případu loňské tragédie u Brněnské přehrady musí být korektní

22:09 Brno: Reakce na rozsudek v případu loňské tragédie u Brněnské přehrady musí být korektní

Vyhlášení rozsudku nad ukrajinským občanem, který je obžalován z loňské vraždy Roma Nikolase Z. u Br…