Praha 8: Výzkum - Jak se na Palmovce cítíme a jak ji vnímáme?

06.04.2021 16:52

To byly základní otázky sociologicko-antropologického výzkumu, který pomůže městské části při plánování dalších kroků pro zklidnění a modernizaci Palmovky. MČ Praha 8 ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) organizovala po celý rok 2020 různé typy plánovacích setkání nad lokalitou Palmovky.

Praha 8: Výzkum - Jak se na Palmovce cítíme a jak ji vnímáme?
Foto: wikipedia.org
Popisek: Praha 8

Budoucnost této rozvojové oblasti byla prezentována skrze aktuální projekty v informačním kontejneru IPRu, umístěném v blízkosti dopravního uzlu, uskutečnily se komentované vycházky a realizovalo se vícero druhů dotazování místních občanů, podnikatelů i návštěvníků a to on-line i osobně, v závislosti na tom, jak to mimořádná situace uplynulého roku dovolila.

Jednou z významných plánovacích akcí bylo vedení obsáhlých a podrobných rozhovorů s reprezentanty různých cílových skupin (obyvatelé Palmovky, pracující v okolí, zástupci spolků, podnikatelů či blízkých institucí a další). Cílem prováděných rozhovorů bylo zachytit vnímání a zkušenosti obyvatel s lokalitou Palmovky a identifikovat specifická místa, která se v oblasti vytvořila v průběhu posledních let. Výstupem těchto rozhovorů je Sociologicko-antropologický výzkum žitého prostoru v lokalitě Palmovka, který tvoří jeden ze základních kamenů pro uvědomělý a citlivý rozvoj prostoru, který má ambice se ze zanedbaného území, často vnímaného jen jako „pouhá křižovatka“, stát plnohodnotným pražským centrem s kvalitním veřejným prostranstvím, které bude reflektovat přání a požadavky místních obyvatel.

„Za vy´zkumny´ ty´m UCEEB bych ra´da podeˇkovala vsˇem u´cˇastni´ku°m vy´zkumu za to, zˇe veˇnovali svu°j cˇas k tomu, aby se s na´mi podeˇlili o sve´ zkusˇenosti s Palmovkou. Je zna´t, zˇe lidem, kterˇi´ Palmovku uzˇi´vaji´, neni´ budouci´ smeˇrˇova´ni´ lokality lhostejne´, ba naopak. Vy´zkum uka´zal, zˇe uzˇivatele´ Palmovky na ni maji´ ru°zne´ na´zory a pohledy, cozˇ je prˇi pla´nova´ni´ rozvoje lokality trˇeba mi´t na pameˇti. Doufa´me, zˇe vy´sledky vy´zkumu pomohou k pochopeni´ ru°zny´ch perspektiv a vza´jemne´mu respektu nejen prˇi diskusi´ch nad budouci´m rozvojem Palmovky,“ komentuje průběh rozhovorů Michaela Malá, koordinátorka výzkumu.

V rámci rozhovorů účastníci výzkumu vytvářeli i tzv. mentální mapy, skrze které zobrazovali své osobní pohledy na celé území. Z těchto map je poté možné vyvodit, jak se obyvatel nebo účastník v lokalitě pohybuje, ale také jak lokalitu vnímá, jak na něj působí konkrétní místa a kde vidí prostor pro zlepšení.

„Hlavní závěry z výzkumu budeme aplikovat nejen při plánování nové výstavby, ale zejména v rámci důkladné revitalizace veřejného prostoru. Z rozhovorů mimo jiné vyplynulo, že obyvatelé cítí frustraci z nekoncepčního plánování rozvoje Palmovky v minulosti a právě proto vznikla platforma Palmovka TEĎ, která si klade za cíl propojovat místní aktéry – obyvatele, spolky, podnikatele, investory a zástupce MČ tak, aby výsledkem jejich společné práce byla moderní Palmovka, kde se budou cítit dobře místní i přespolní,“ popisuje přínos společného plánování s občany Petr Pelc, zastupitel MČ Praha 8 a koordinátor platformy Palmovka TEĎ.

“Kvalitativní analýzu používáme při plánování lokalit, které čeká zásadnější změna. Díky této metodě dnes můžeme lépe porozumět místním hodnotám, což je v případě Palmovky například sociální i architektonická různorodost. Na tuto analýzu by měla navázat dlouhodobá práce s veřejností v jejím dalším zapojováni a vysvětlování významu rozvoje Palmovky. Věřím, že se z ní stane místo, které bude lépe sloužit potřebám místních obyvatel.“  říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Kompletní znění výzkumu, včetně závěrů a doporučení pro plánování a budoucí rozvoj Palmovky naleznete ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Olomouc: Horním náměstím zněla zvučná maďarština a voněl kotlíkový guláš

14:56 Olomouc: Horním náměstím zněla zvučná maďarština a voněl kotlíkový guláš

Tolik maďarských slovíček jako během dvou pondělních divadelních představení asi ještě olomoucké dět…