Praha má plán, jak snížit počet drogově závislých

18. 7. 2014 9:09

Akční plán protidrogové politiky pro období 2014 až 2016 schválila Rada hl. m. Prahy. Jeho koncepce má pomoci uživatelům drog a přispět ke snížení jejich počtu v hlavním městě, v důsledku čehož zlepší občanský život i samotným Pražanům. Radní rovněž odsouhlasili Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Hl. m. Prahy v roce 2013.

Praha má plán, jak snížit počet drogově závislých
Foto: Hans Štembera
Popisek: Pohled na chrám sv. Víta v areálu Pražského hradu

„Velmi si vážím toho, že akční plán byl odborně projednán s městskými částmi. A to jak s protidrogovými koordinátory z jednotlivých městských částí Praha 1 – 22, tak s politickými zástupci z 15 největších městských částí,“ zdůraznil v rámci přijetí obou materiálů radní hl. m. Prahy Martin Dlouhý.

Schválením výroční zprávy a akčního plánu byla dokončena první významná etapa tvorby koncepčně-strategických materiálů a mapování aktuálního stavu ve věcech drog v hlavním městě. Praha tak má koncepci a strategii protidrogové politiky do roku 2020, která byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy v dubnu 2014, akční plán rozvíjející a definující úkoly do roku 2016 a výroční zprávu - dokument hodnotící situaci ve věcech drog v roce 2013.

Akční plán protidrogové politiky Hlavního města Prahy na období 2014 až 2016 je rozdělen na části - intervenční oblasti:

·         Primární prevence
·         Léčba a následná péče
·         Snižování rizik – Harm Reduction
·         Snižování nabídky a prosazování práva
·         Informace, výzkum, vzdělávání, hodnocení, jiné
·         Koordinace
·         Financování protidrogové politiky Hl. m. Prahy
 
Každá kapitola je rozpracována do jednotlivých úkolů s vyjádřením zodpovědnosti za jejich plnění. Poprvé je akční plán Hl. m. Prahy spojen s návrhem financování konkrétních aktivit. Jedná se o projekty, které jsou stabilní součástí sítě adiktologických služeb, ale i o rozvojové a rozšiřující projekty, kterými Praha reaguje na aktuální potřeby a měnící se trendy ve výkonu specializovaných činností.

Výroční zpráva (město ji zpracovává již od roku 2005) je pak základním hodnotícím textem, který popisuje rozsah problému, aktuální trendy i realizovaná opatření v oblasti celého spektra protidrogové prevence, a to v oblasti primární prevence, léčby, následné péče a programů Harm Reduction za uplynulý rok. Na základě výročních zpráv z jednotlivých krajů a dalších celorepublikových dokumentů sestavuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky souhrnnou zprávu pro Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost.

V Praze je přibližně, podle prevalenčního odhadu Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, 14 500 problémových uživatelů návykových látek. Celoživotní užívání návykových látek, tzv. prevalence, u lidí ve věku 15–64 let je sledováno u jednotlivých typů nelegálních drog. Důležitým faktem je, že nejčastěji celoživotně užívanou drogou v populaci jsou konopné látky, což výrazně zvyšuje statistiky. Bylo by zajímavé, kdyby tyto statistiky sledovaly také zneužívání alkoholu, který je však v naší společnosti vysoce tolerován.

V rámci protidrogové politiky Hl. m. Prahy je kladen velký důraz na zjišťování efektivity a úspěšnosti aktivit protidrogové politiky podporované městem. Velkou výhodou je množství údajů, ze kterých lze pravidelně čerpat. Zdroje informací pro sestavení výroční zprávy jsou zprávy z městských částí, získané od protidrogových koordinátorů, dále závěrečné zprávy o realizaci projektů a jejich vyúčtování, které zasílají jednotlivé organizace, zprávy a výstupy odborných sekcí při Protidrogové komisi Rady hl. m. Prahy, zprávy z Hygienické stanice hl. m. Prahy, Národní protidrogové centrály Policie ČR a z prevence kriminality.

Současný charakter adiktologických služeb konkretizuje i radní Dlouhý: „Prvotní a podstatná služba jsou aktivity primární prevence, prováděné jak samotnými školami, tak specializovanými organizacemi, které však nikdy nemohou zcela nahradit „prevenci“ v dobrém rodinném prostředí. Pokud však člověk začne užívat drogy, jsou služby v Praze připraveny pomoci. Nejprve se snažíme takové osoby vyhledat, kontaktovat a směřovat do některých pomáhajících programů. Snažíme se minimalizovat zdravotní i sociální rizika. Jasným dokladem, že se nám to daří, je například i údaj o HIV+, kdy pouze 4 % z celkového počtu nemocných v ČR se prokazatelně nakazila při injekčním užívání návykových látek. Tím, že pomáháme nemocným uživatelům drog, pomáháme všem obyvatelům Prahy, protože zabraňujeme šíření rizik, která s užíváním drog souvisejí. Jsme společností, která si je vědoma povinnosti pomáhat všem v Praze, kteří to potřebují.“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Magistrát hl.m. Prahy

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

V Českém Krumlově se konalo ustavující zastupitelstvo

10:01 V Českém Krumlově se konalo ustavující zastupitelstvo

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se konalo ustavující jednání Zastupitelstva města Český Krumlov, kde z…