Slavnosti svobody – Písek 2015

29.04.2015 19:14

U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války byl ve městě Písku přichystán v termínu 1.-10. května 2015 seriál akcí k připomínce událostí roku 1945.

Slavnosti svobody – Písek 2015
Foto: Archiv
Popisek: Město Písek

Na přípravě akcí se podílejí Buddies Písek, Centrum kultury Písek o.p.s., Český svaz bojovníků za svobodu, Město Písek, Kozlovna U Plechandy, Společnost pro dobré soužití a řada dalších partnerů.

Program začíná běžeckým a cyklistickým závodem O pohár 5. května již 1. a 2. května. Dále jsou v průběhu první květnové dekády připravena tematická filmová představení v kině Portyč, besedy, výstavy, kulturní vystoupení a pietní vzpomínky nejen na události května 1945 na řadě míst města i regionu.

Hlavní oslavy proběhnou v úterý 5. května, na které je připravena replika oslav osvobození města z r. 1946, a v sobotu 9. května, kdy proběhne na Alšově náměstí a u Kamenného mostu prezentace aktérů 2. světové války, přijedou historické jeepy a proběhnou různá kulturní vystoupení.

Vyvrcholením cyklu akcí pak bude v neděli 10. května odhalení památníku setkání spojeneckých armád u Zemského hřebčince, na což naváže program na Velkém náměstí v Písku spojený se symbolickým přípitkem spojenců po 70 letech a vystoupení Ústřední vojenské hudby v Divadle Fráni Šrámka.

Památník setkání spojeneckých armád vystavělo město Písek na podnět Buddies of the 4th Armored Division Písek. Dodavatelem stavby v ceně 242 tisíc Kč je firma STAREKO CZ Písek s.r.o. Stavba památníku trvala 4 týdny, dokončena byla 15.04.2015, kolaudace proběhne 29.04.2015. Jedná se o kamennou opěrnou zídku z lomového kamene včetně centrální kamenné stěny, osazenou pamětní deskou, dvěma informačními deskami. Celek je doplněn 3 lavičkami.

U příležitostí výročí byla vydána brožura Richarda Prause „Osvobození Písku“. Zájemci si ji mohou od 1. května zakoupit v Turistickém informačním centru Písek, případně při autogramiádě autora 10. května po odhalení památníku u Zemského hřebčince.

PROGRAM

pátek 1. května

9:00 stadion Atletika: Běžecký závod Písecký kilometr O POHÁR 5. KVĚTNA

sobota 2. května

9:00 Cyklistický závod Galaxy Cyklošvec maraton O POHÁR 5. KVĚTNA

pondělí 4. května

18:00 kino Portyč: filmový dokument Čas zrady, čas naděje, Potomci a předkové I. – události let 1937–1942 (63 min); vstupné 30 Kč

úterý 5. května Jak hodnotili rok 1945 Písečáci „ROK PO TÉ“ podle oslav osvobození z r. 1946

12:00 Slavnostní zvonění z věže děkanského kostela, čestné stráže a položení květin u pomníků

15:00 Přijetí válečných veteránů a hostů starostkou města

16:00 Velké náměstí před radnicí: Pietní vzpomínka na 2. revoluci k obnovení ČSR

16:45 hotel CITY: Vernisáž putovní výstavy Obrana a zánik Československa v létech 1938–1939, boje 1. Čs. obrněné brigády

17:45 věž děkanského kostela: Slavnostní fanfáry

18:00 Palackého sady: Vystoupení Swing Bandu Tábor

středa 6. května

17:00 Na Štychu: Oslava osvobození města Písku Americkou armádou u památníku 4. obrněné divize

18:00 kino Portyč: filmový dokument Vzplanutí ohně, Potomci a předkové II. – události let 1942–1945 (69 min), vstupné 30 Kč

čtvrtek 7. května

17:00 koncertní síň Trojice: Beseda se sestrou Arnošta Lustiga, vstupné 40 Kč

19:00 Oslov: Pietní vzpomínka na tragické události okupace, odjezd autobusu z parkoviště u Kulturního domu v Písku v 18:30

pátek 8. května státní svátek DEN VÍTĚZSTVÍ

9:00 Zátavský most: Připomenutí postu hlídky na demarkační čáře

10:00 Pietní vzpomínková akce u pomníků obětí války v Písku, začátek u pomníku letců RAF v Palackého sadech, ca v 10:15 z Fügnerova náměstí odjezd autobusu na Lesní hřbitov a sídliště Portyč

12:00 Podolský most: Připomenutí postu průzkumné jednotky americké armády

15:00 Bernartice: Pietní vzpomínka na tragické události okupace, odjezd autobusu z parkoviště u Kulturního domu v Písku ve 14:15

sobota 9. května Písek slaví 70. výročí ukončení 2. světové války

Alšovo náměstí

9:00–13:00 h
- Prezentace aktérů 2. revoluce v roce 1945 a dnes (AČR, AZ, PČR, Hasiči, KVH)
- Prezentace škol a sportů
- Výstava „Obrana a zánik ČSR“
- Hry pro děti, ukázky zbraní, polní kuchyně s polévkou za 1 K apod.

9:30, 11:30, 12:30 SUDARUŠKA – soubor ruských národních a vojenských písní

10:00 Honza Vyčítal & Greenhorns - koncert Retro Tour 2015

17:30-19:00 koncert SEMTAM – bluegrass

19:30 koncert Benjamin’s Clan – pipers energy folk-rock

u Kamenného mostu

14:00–17:00 ZÁBAVNÝ PROGRAM – tematická hudba (jazz, swing aj.), jeepy, doprovodný program i pro děti

neděle 10. května

16:00 u Zemského hřebčince: Odhalení památníku setkání spojeneckých armád, křest brožury „Osvobození Písku“ a autogramiáda autora Richarda Prause odjezd autobusu k hřebčinci v 15:30 z autobusové zastávky v Budovcově ulici, po ukončení autobus pojede zpět na Velké náměstí

16:00 děkanský kostel: Koncert Sboru přátel zpěvu z Karviné

17:00 Velké náměstí: Setkání spojenců v Písku - symbolický PŘÍPITEK PO 70 LETECH

18:00 Divadlo Fráni Šrámka: vystoupení Ústřední vojenské hudby

Změna programu vyhrazena

POPIS HISTORICKÉ UDÁLOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K NOVĚ VYBUDOVANÉMU PAMÁTNÍKU SETKÁNÍ SPOJENECKÝCH ARMÁD

V květnových dnech v roce 1945 došlo před budovou Zemského hřebčince k setkání spojeneckých armád. V té době byla dnešní ulice U Hřebčince výpadovou silnicí ve směru z města do Českých Budějovic. V Písku byla městská posádka Wehrmachtu ochotna kapitulovat, a proto zástupci městského a okresního Revolučního výboru požádali o pomoc velitelství americké armády ve Strakonicích (nejbližší spojenecká armáda v blízkosti města, která mohla převzít kapitulaci).

Američané žádosti vyhověli a Písek byl 6. května 1945 osvobozen. Městská posádka kapitulovala a byla odsunuta mimo město. Následujícího dne byly do města přesunuty další americké jednotky s obrněnou technikou, která se rozmístila ve městě a v blízkém okolí. Téhož dne byla v hlavním stanu amerického gen. D. Eisenhowera ve francouzské Remeši podepsána bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa. V Evropě dnem 8. května 1945 ve 23:01 hodin vstoupilo v platnost ukončení všech bojů a zavládl mír.

Americké jednotky obsadily všechny výpadové silnice po obvodu města. Zároveň byl v Písku očekáván i příchod sovětských jednotek, které se ve svém plánovaném postupu neočekávaně zdržely při bojích v ostravské a brněnské oblasti. Před poslední vstupní bránou do areálu hřebčince a po obou stranách silnice směrem k centru města zaujali již 8. května 1945 Američané zátarasová postavení. K setkání obou spojeneckých vojsk však došlo až 10. května 1945 v odpoledních hodinách v místech, kde byl vystavěn nový památník.

K osvobození naší země byly určeny tři útvary jednotek Rudé armády - 1., 2. a 4. ukrajinský front. Právě 2. UF měl za úkol navázat kontakt s jednotkami americké armády na demarkační linii v jihozápadních Čechách. K píseckému hřebčinci dorazila 10. května gardová divize Rudé armády, které velel genmaj. M. A. Bogdanov. Další část sovětských jednotek od 106. gardové divize překročila Písecké hory a vstoupila do města ulicí Na Trubách. Před budovou radnice se v 17:30 uskutečnilo setkání velitelů obou armád za spoluúčasti zástupců Revolučních výborů. Náměstí bylo zcela zaplněno píseckými občany.

Vojáci prvního sovětského sledu se v písecké lokalitě nezdrželi delší dobu. Byli vystřídáni vojskem 6. gardové mechanizované divize – Ravenské, které velel genmaj. G. V. Ivanov. Město Písek se tak stalo po určitou dobu nejen městem Písečáků, ale i vojáků obou vítězných spřátelených armád – americké a sovětské. Asi po týdnu americké velení přesunulo své jednotky z města za demarkační linii a předalo své dočasné kompetence sovětskému velení.

Na počest této události bude v Písku v ulici U Hřebčince dne 10. května 2015 odhalen památník setkání spojeneckých armád. Na podnět Buddies of the 4th Armored Division Písek památník vybudovalo město Písek.

reklama

autor: mesto-pisek.cz

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

důchod

zdravím p.Jurečka , nedávno jste prohlásil že se zrychluje vyřizování výplat důchodů , takže bych vám chtěl touto cestou poděkovat za krásné a pohodové vánoce a kladu si otázku jak by se ke mně stavěl stát kdybych mu dlužil 60.000 kč .děkuji za odpověd

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Sokolov: Schůzka starostů obcí ze Sokolovska

22:31 Sokolov: Schůzka starostů obcí ze Sokolovska

Na Městském úřadě v Sokolově se uskutečnila schůzka starostů obcí ze Sokolovska. Hlavním tématem jed…