Červíček (ODS): Na zimní údržbu plánujeme vynaložit 185 milionů

31.10.2020 21:15

V Královéhradeckém kraji je připravený plán, který zajistí zimní údržbu komunikací na území kraje. Silničáři připravili potřebnou techniku, zásoby posypového materiálu, dispečeři a řidiči prošli školením. Na zimní údržbu silnic v délce necelých 3 800 kilometrů kraj vyčlenil 185 milionů korun.

Červíček (ODS): Na zimní údržbu plánujeme vynaložit 185 milionů
Foto: ODS
Popisek: Martin Červíček

„V letošní zimní sezóně budeme udržovat silnice v délce 3 751 kilometrů. Na zimní údržbu krajských komunikací plánujeme vynaložit částku 185 milionů korun. Pochopitelně, pokud bude zima mírnější a tím méně nákladná, ušetřené finanční prostředky použijeme pro letní údržbu komunikací,“ říká první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Silničáři v Královéhradeckém kraji v letošní zimní sezóně 2020/2021 zajistí údržbu silnic první, druhé a třetí třídy v celkové délce 3 751 kilometrů. Chemicky budou udržovat 2 729 kilometrů, inertními materiály 419 kilometrů a pluhováním 392 kilometrů. Neudržovaných úseků je 211 kilometrů. Ve skladech pro posypové materiály mají připraveno 23 tisíc tun soli a 12 tisíc tun inertních materiálů.

„Letos jsme nakoupili pět nových nosičů, které zapojíme do zimní údržby. Celkem tedy budeme mít k dispozici 121 sypačů s radlicemi, 50 nakladačů, 18 sněhových fréz a přes 110 traktorových radliček. Do zimní údržby zapojíme 85 dispečerů, 230 řidičů a 30 osob ostatního personálu. Máme také připravený Plán zimní údržby,“ sděluje Jiří Brandejs, ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje a. s.

Plán zimní údržby podrobně popisuje úkoly jednotlivých zaměstnanců při zajištění zimní údržby komunikací na území Královéhradeckého kraje, seznam mechanismů, spojení s nepřetržitou službou, seznam dispečerů, úložiště posypového materiálu, sjednanou výpomoc, režim ZÚS v CHKO, KRNAP a podobně. V mapové části Plánu zimní údržby je znázorněno rozdělení komunikací dle technologie údržby, dle pořadí důležitosti nebo jsou zde rozpracovány mapy jednotlivých okruhů.

„Co nám dělá vrásky na čele, je současná epidemiologická situace, která významně zasáhla celou naší společnost, a ani naší firmě se nevyhnula. Samozřejmě, že pouze nepřihlížíme. Již začátkem října jsme přijali nad rámec celostátních opatření vlastní preventivní opatření, kterými chceme maximálně eliminovat možnost, aby se naši zaměstnanci nakazili mezi sebou,“ dodává ředitel Brandejs s tím, že nejlepší prevencí je minimalizování styku většího počtu zaměstnanců. Ti jsou rozděleni do skupin, které se vzájemně nepotkávají. Dalším opatřením je rozdělení šaten, sociálních zařízení a všech dalších společných prostor, kde docházelo ke společnému setkávání osob. Stanovení úkolů na začátku směny musí být kratší než 15 minut, veškerá nutná školení jsou realizována distančně.

Anketa

Zaslouží si herec Josef Dvořák státní vyznamenání?

88%
12%
hlasovalo: 17895 lidí

Mezi opatření patří například i dezinfekce kritických míst, četnost úklidů a vybudování dalších dispečerských pracovišť vybavených počítačem, příslušným softwarem a internetovým připojením na každém z 15 cestmistrovství. Jsou tak k dispozici samostatná pracoviště pro kmenové zaměstnance a samostatná pracoviště pro externí zaměstnance. Toto zdvojení navíc umožní provádět desinfekci jednoho pracoviště generátorem ozónu bez omezení dispečerské činnosti, která probíhá 24 hodin denně.

„I když budeme dodržovat uvedená preventivní opatření, tak lze očekávat, že se absenci řidičů sypačů, jak z důvodu vlastní nemoci nebo z důvodu karantény, nevyhneme. Vše bude záležet na okolnostech, jak počtu absencí na jednotlivých pracovištích, tak i konkrétních povětrnostních podmínkách v daném čase a lokalitě,“ doplňuje ředitel údržby silnic Brandejs. Dodává, že při relativně malé absenci řidičů jsou schopni zimní údržbu zvládnout bez problémů a nebude nutné měnit postupy stanovené Plánem zimní údržby. „Pokud však dojde na jednom nebo více pracovištích k zásadní absenci řidičů, přistoupíme na daném území k údržbě dle pořadí důležitosti, kdy nejdříve ošetříme hlavní tahy mezi městy a poté další komunikace podle důležitosti. Jsme připraveni udělat maximum, abychom vše zvládli za co nejmenších komplikací pro řidiče,“ ukončuje náměstek Martin Červíček.

Časové limity ke zmírnění závad stanovuje prováděcí vyhláška k Zákonu o pozemních komunikacích, a to v prvním pořadí do tří hodin, u druhého pořadí do šesti hodin a u třetího pořadí do dvanácti hodin. K prodloužení času ošetření vozovek dojde především u komunikací ve třetím pořadí. Za běžných podmínek údržba těchto komunikací trvá čtyři až šest hodin. Za ztížených podmínek zaviněných koronavirem se silničáři budou snažit zajistit údržbu komunikací ve třetím pořadí do dvanácti hodin.

Řidičům je i v letošním roce od 1. listopadu k dispozici webová aplikace „Zimní obslouženost“, díky níž se snadno dozvědí, kdy naposledy byl daný úsek ošetřen. Provozuje ji Údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s., která zajišťuje sjízdnost na komunikacích I., II. a III. třídy podle schváleného Plánu zimní údržby. Aplikaci najdete opět ZDE.

Aktuální informace o případných časových omezeních zimní údržby komunikací budou zveřejňovány na facebooku Údržby silnic Královéhradeckého kraje, webových stánkách kraje, v případě mimořádných situací i prostřednictvím starostů dotčených obcí a oficiálních informačních kanálů jednotlivých obcí.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Budete jen automat na podpisy?

Nebo jak jinak si vysvětlit, že podepisujete zákony, se kterými máte zároveň problém, a který hodnotíte jako protiústavní? Myslel jsem, že by člověk měl schvalovat věci - i v osobním životě, s kterými souhlasí

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Okamura (SPD): Fialova vláda doslova ožebračuje český národ

11:02 Okamura (SPD): Fialova vláda doslova ožebračuje český národ

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zdražování.