Fiedler (Úsvit): Nepřítomný ministře, je to výsměch celému národu. Jsou účelem odpustky skupině Agrofert?

06.10.2015 22:26

Projev na 33. schůzi Poslanecké sněmovny 6. října 2015 k návrhu zákona poslance Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Fiedler (Úsvit): Nepřítomný ministře, je to výsměch celému národu. Jsou účelem odpustky skupině Agrofert?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Benda

Já jsem ponoukal k tomu, abych dostal odpověď na to, zda bude předložen ten komplexní pozměňovací návrh, o kterém bylo hovořeno na rozpočtovém výboru. A tu odpověď jsem nedostal. Já z toho dedukuji, že se toho komplexního pozměňovacího návrhu nedočkáme, a to zřejmě i z toho důvodu, že naopak pan poslanec Volný nabádal opozici k tomu, aby předložila své vlastní řešení.

A tady pozor. Jedná se o dopad do ekonomiky legálních provozovatelů, nejen jich, dopad do rozpočtového určení daní pro města a obce, dopad do sportu. Lze se jen opřít o vyjádření pana poslance Volného, který mimochodem k této odborné legislativě nedokáže ani plynule přečíst svůj zpravodajský příspěvek. Co je ale vysoce zarážející, je jím navrhovaná sazba 25 procent a 110 korun na dani se opírá o společenskou nebezpečnost a ziskovost firem. Tak tady si opravdu nevím rady. A pro ty z vás kolegy poslance, kteří jste se tím nezabývali, tak jen upozorňuji, že aktuální novela, a ať mi pan kolega poslanec Volný promine, ono je to jasné, když řekneme novela Volného, co máme na mysli. Kolega poslance Volného jde ve zdanění nad rámec, nad úroveň následné vládní novely, která bude následovat. Pokud se nad tím pozastavujete, že to je zvláštní, že by logické bylo ze současných sazeb to zvednout a potom ještě zvednout, tak nyní to dáme ještě výše a potom to bude klesat.

Národní monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti vydalo svoji výroční zprávu o stavu nebezpečnosti sázkových her. Jak mohou být internetové hry rovny sportce a losům, to bych opravdu potřeboval vysvětlit. Věřím ale, že jen omylem se mediálně vyjádřilo, že tam, kde nebyla společenská nebezpečnost, použil parametr ziskovosti.

Asi zde nikomu nic neříká diskriminace jednotlivých subjektů, kterou považuji na úrovni Parlamentu za opravdu tristní.

Nejvíce zarážející je pak počínání náměstka Závodského, který se odvolává na tzv. notifikační proces. Tak to už je výsměch vůči nám všem poslancům. Je zcela normální, že technické normy musí být podrobeny notifikačnímu procesu. Ale ten standardně trvá tak tři měsíce. V případě, že by pan náměstek měl nachystánu dokonalou legislativu, na kterou jsem ho odvolával a která byla tolikrát prezentována, týkající se regulace loterií a jiných podobných her, pokud by předal vládě do konce června 2014 své návrhy, stihl by bez jakýchkoli problémů notifikační lhůtu. Nebo si je Ministerstvo financí již nyní vědomo zásadních nedostatků a obává se výtek členských států, kde jsou usídleni zahraniční investoři, nebo přímo výtek Evropské komise?

Nyní vám, kolegové, ještě přečtu, a tady bych vás chtěl vyzvat, abyste tomu opravdu věnovali pozornost, omlouvám se, ale pokládám to za velmi důležité, přečtu vám celé stanovisko vlády. Stanovisko vlády je z 27. dubna 2015 k návrhu poslance Volného, sněmovní tisk 437.

Vláda na své schůzi dne 27. dubna 2015 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zaujala k němu - jak již myslím říkal zpravodaj poslanec Ladislav Šincl - neutrální stanovisko, a to zejména z těchto důvodů:

Vláda si je plně vědoma potřeby přijetí účinných právních postupů směřujících k zavedení řádné, efektivní a právně bezvadné regulace provozování hazardních her na území České republiky s cílem maximálně eliminovat negativní sociálně patologické jevy související s hráčskou závislostí, a to zejména efektivním zdaněním výnosů z provozu hazardních her a přijetím opatření směřujících ke snížení počtu osob závislých na hazardních hrách. O tom svědčí i Programové prohlášení vlády, ve kterém si vláda vytyčila, jako jednu ze svých priorit na úseku provozování sázkových her, kromě jiného - teď dobře poslouchejte - usilovat o redukci hracích přístrojů a zejména o snižování počtu závislých osob na těchto přístrojích, zajistit efektivní výběr daní u loterií a podobných her a zamezit daňovým únikům z provozování nelegálních loterií a her na internetu - tady vláda sama říká, že pozměňovací návrh Volný alias vláda toto vlastně neřeší - harmonizovat legislativu v oblasti sázení s požadavkem práva Evropské unie.

Upozorňuji, že pořád čtu stanovisko vlády.

Za druhé: Předložený návrh zákona, byť přináší určitý posun ve smyslu shora uvedeném, ponechává další významné nedostatky - opakuji: vláda konstatuje, že tato novela ponechává další významné nedostatky - stávající regulace herního průmyslu nepovšimnuty. Těmi jsou zejména provozování nelegálních sázkových her prostřednictvím sítě internet, kde příjmy z něj nebudou nadále zdaňovány, a nesoulad platné právní úpravy s právem Evropské unie.

Dále vláda uvádí: V návrhu zákona je nutno v důsledku této nekomplexnosti spatřovat ne zcela opodstatněné znevýhodnění legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her. Takže ti, co platí daně, tak jim dáme pěknou ťafku. Ti, co neplatí, ať mají hurá daňové prázdniny.

Dále za třetí, pořád pokračuju ze stanoviska vlády: Ne zcela přesvědčivým se jeví rozbor dopadů navrhovaného zákona - prosím vás, poslouchejte, ne zcela přesvědčivým se jeví rozbor dopadů navrhovaného zákona - jak na podnikatelské prostředí, tak na veřejné rozpočty. Tento názor vlády vyplývá zejména ze skutečnosti, že - zdůrazňuji - tyto dopady jsou toliko odhadovány a nevycházejí tudíž z analýzy - to je to místo, na které jsem upozorňoval v úvodu svého projevu, jestli teda na té koalici jste si házeli kostkami, tahali sirky, nebo vlastně jaké ty sazby budou, protože tady vláda sama hovoří o tom, že nevychází z analýz.

V předloženém materiálu tak chybí rozbor v tom směru, zda a v jakém rozsahu by zejména 100% zvýšení sazby odvodu pro pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení bylo pro provozovatele těchto her zcela likvidační. V návaznosti na takový rozbor lze pak teprve (slovo teprve s důrazem) stanovit budoucí výnos z odvodu z loterií a jiných podobných her. Prosím vás, ta poslední věta je velmi zajímavá. To, co nám je tady pořád předkládáno, jak se tím zvýší výběr daní a kolik miliard to přinese navíc, tak tady vláda, která prostřednictvím svého koaličního poslance toto předkládá, konstatuje, že teprve potom, až bude rozbor, bude možno stanovit budoucí výnos z odvodu. A jak jsem tady před chvilkou citoval, rozbor a dopadové studie nejsou.

Za čtvrté, pořád čtu ze stanoviska vlády: Pochybnosti má vláda rovněž o deklarovaných dopadech navržené změny rozpočtového určení výnosů z předmětných odvodů ve prospěch státního rozpočtu na rozpočty obcí, ke které dochází v relativně krátkém čase po zavedení rozdělení těchto výnosů mezi státní rozpočet 20 % a rozpočty obcí 80 % od 1. ledna 2012. Odůvodnění návrhu zákona neobsahuje dostatečnou analýzu dopadu této změny - sama vláda říká, že tato novela neobsahuje dostatečnou analýzu dopadu na rozpočty obcí.

Za páté: Z předloženého materiálu rovněž nevyplývá, zda a jakým způsobem bude zajištěno využití zvýšených příjmů státního rozpočtu v důsledku navrhovaných změn na úhrady společenských nákladů, kde nutnost jejich vynakládání je spojena s tzv. patologickým hráčstvím, a kterými je navržené zvýšení odvodu z loterií a jiných podobných her rovněž odůvodňováno.

Tolik stanovisko vlády, které bylo přílohou usnesení vlády ze dne 27. dubna 2015 č. 302.

Myslím že, kolegové a kolegyně, pardon, kolegyně a kolegové, nejdříve dámy, pokud jste dobře poslouchali mé vystoupení, tak vám musí být jasné, že tady něco není tak úplně v pořádku. Na jedné straně vláda prostřednictvím svého koaličního poslance, což já jí vůbec nezazlívám, chce dávat nějakou novelu, ale ptám se, proč to nedělá sama svým vládním návrhem, na druhé straně svým usnesením tato vláda, jak jsme slyšeli, kde prostě tak trošku ignoruje svého třetího koaličního partnera, sama tuto novelu zákona poněkud dost výrazně kritizuje.

Jsem zvědavý, jestli v obecné rozpravě vystoupí další poslanci. Zatím, jak vidím, není nikdo přihlášen. Na to, jak je tento zákon závažný, kolik zmatků provází jeho projednávání, tak mě to poněkud překvapuje. A divím se, že nechce nikdo z poslanců vládní koalice obhajovat tuto novelu nebo případné pozměňovací návrhy nebo je odůvodňovat.

Já mám podány pozměňovací návrhy a v podrobné rozpravě se potom k nim přihlásím. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Bublan (ČSSD): Dobrovolnost neznamená, že se nás to nedotýká

17:17 Bublan (ČSSD): Dobrovolnost neznamená, že se nás to nedotýká

Projev na 16. schůzi Senátu 19. července 2018 k informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rad…