Fleischer (SPR-RSČ): Technologie mají pomáhat, ne porušovat svobodu a soukromí

07.01.2018 9:19

Vývoj nelze zastavit, lze však zablokovat nebezpečné prvky nových technologií, které hrubě zasahují do soukromí a práv občanů. Svobodu si ovšem musíme ubránit sami a to korigováním politiků a volením těch vhodných.

Fleischer (SPR-RSČ): Technologie mají pomáhat, ne porušovat svobodu a soukromí
Foto: archiv
Popisek: místopředseda SPR-RSČ Karel Fleischer

Technologie v posledních letech dospěly mílovými kroky dál, než jsme mohli před dvaceti či deseti lety předpokládat. Je to přirozené a každá doba přinesla mnoho nového, co se soudobé populaci mnohdy nelíbilo, ale postupný vývoj lidstvo přesvědčil, že mnohé vynálezy jsou nám dnes prospěšné, ačkoliv měly ve své době mnoho odpůrců. Mezi ně patří i automobil, který byl ve své době v počátcích označován za nebezpečný nástroj, který ohrožuje životy  chodců i samotných řidičů. Rizika sice nijak nevymizela, ale auta nám slouží dnes běžně a nikoho by ani nenapadlo rušit výrobu.

Poslední léta jsme zaznamenali řadu inovací v oblasti informačních technologií a mnohé z nich vzbudily zásadní odpor veřejnosti, zejména EET a e-recepty, ale i programy, které prohledávají internet a rozpoznávají pozitivní či negativní projev člověka mluvícího do telefonu. „Je běžné rozpoznávání řečníka nebo jazyka, které už úspěšně funguje pro telefony.“

říká sedmačtyřicetiletý docent Jan Černocký, který vede Ústav počítačové grafiky a multimédií na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Kromě pedagogické činnosti vede tým IT odborníků a svoji práci komentuje slovy: “Říkáme tomu dolování informací z řeči. Prakticky jde o vytahování všech možných informací z běžného mluveného projevu, třeba z nahrávky telefonátu, jejž chceme přepsat. Kromě základních věcí, jako je pohlaví, věk, jestli člověk mluví česky, nebo změní jazyk na jiný, můžeme také zachytávat klíčová slova či ověřit, jestli je dotyčný skutečně ten, za něhož se vydává, nebo se snaží lhát. A pak jsou takové esoteričtější věci, jako je určování emocí.“

V tento moment vyvstanou v mysli různých lidí různé reakce. Na první pohled napadne každého užitečnost tohoto objevu např. v kriminalistice a v prevenci boje s terorismem, v usnadnění práce vyšetřovatelů, ale hlavně vojenských expertů, kteří použijí program pro dekódování řeči a rozpoznání člověka, který se rozhodne pod emocemi spáchat nějaký trestný čin, nebo zabrání přípravě teroristických útoků plánovaných zločineckými skupinami lidí.

Ovšem na druhé straně s příchodem např. chytrých televizí, které mají zabudovány kamery a mikrofony, což mají mobily a notebooky také, se rozběhne debata, která bude vidět ten samý objev jako hrubý zásah do svobody a možnosti zneužití nejen státem, ale i hackery, kteří jsou vždy o krok napřed, než tvůrci antivirů a ochran internetové sítě a počítačů a dalších koncových zařízení.

Zneužití nelze nikdy vyloučit zcela. Proto je třeba vždy správně zvažovat, jestli kteroukoliv technologii dál uplatňovat, nebo ne. Zvážit rizika a pokud není v dnešní době obrana proti zneužití ať hackery, nebo ta právní ve formě zákona, tak vývoj jisté konkrétní věci minimálně pozastavit do doby, než bude technická i právní ochrana jistější. Nebo než tuto technologii bude ochotno přijmout větší množství populace ve světě a v jednotlivých státech.

Příklade může být e-recept, jehož výhody jsou známy, ale daleko známější jsou nevýhody přechodu na e-recepty. Je otázkou, zda to stálo za odchod mnoha lékařů a jestli se nemělo počkat pár roků a zda to skutečně bylo tak nezbytné zavádět letos.

V otázkách obrany států před terorismem není o čem diskutovat a většina lidí dává přednost jistotě a bezpečnosti i za cenu menšího omezení anonymity a též osobní svobody.

Na jednu stranu chvályhodná věc, kdy jistý systém může odhalit nebezpečného pedofila a zachránit mnoho dětí, které by se mohly stát obětí člověka, který sbírá do svého počítače snímky dětského porna. V tom se mnou bude souhlasit každý.

Ovšem druhou stránkou věci je třeba EET, které je dalším krůčem k totálnímu odhalení a obnažení jedince i rodiny a jejich hospodaření a finančních příjmů. Rovněž zde existuje řada souhlasných reakcí, kde každý hodnotí kladně změnu, která povede k eliminaci daňových úniků. Ovšem na straně druhé u malých podnikatelů nejde jen o bezprostřední finanční náklady, nýbrž i o zatížení podnikající osoby další starostí, kterých však má již nyní „nad hlavu“. Nelze přehlédnout ani to, že jsou zákonem jako třída likvidováni zejména starší menší podnikatelé bez počítačových znalostí a online připojení.

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ze dne 12. prosince 2017 ruší třetí a čtvrtou fázi náběhu elektronické evidence tržeb, kterou příslušný zákon předpokládal. Soudní orgán ochrany ústavnosti v tomto rozhodnutí dále zrušil několik dalších ustanovení napadeného zákona pro jejich rozpor s ústavním pořádkem, první a druhá fáze ale zůstávají zachovány.

Ale ani podoba zákona po zásahu Ústavního soudu není přijatelná, když nepřiměřeným způsobem zasahuje zejména ty nejmenší podnikatele.

Přitom smyslem EET bylo zabránit daňovým únikům a to zejména u podnikatelů, kteří mají denně desítky i stovky tržeb a snadno se mnohé „ztratí“, aby se „ušetřilo“ na daních. To odsoudíme jistě také, ale současně odsoudíme udávání např. ve formě účtenkové loterie atd.

Ovšem jaký význam má tedy EET u OSVČ, která podniká např. jako řemeslník, nebo zprostředkovatel, který může mít celkem za rok jen dvě, nebo pět příjmových faktur a jehož roční tržba činí do 400 000 korun? Jaká rizika krácení daně jsou u takových osob?

Právě tyto osoby jsou většinou ti, jenž daně platí a přiznávají každý příjem, protože jich mají malé množství a vedou jen daňovou evidenci a případná povinnost EET by jim citelně zatížila rozpočet a proto také živnostenské úřady zaznamenaly ukončování živností právě těchto osob.

Lidé, kteří léta žili a pracovali sami bez pomoci státu a naopak do státu přinášeli byť málo, ale v celkovém počtu poměrně dost na daních i na sociálním a zdravotním pojištění, což po ukončení jejich činnosti a předčasného odchodu do důchodu, nebo do zahraničí, skončí a stát tak přichází o příjmy a osoby, které po nikom nic nechtěly a dokázaly se živit samy.

U e-receptů je situace podobná – více škody, než užitku. Sice se zabrání falšování receptů různými nelegálními výrobci omamných látek a „feťáků“, ale je jich opravdu většina? E-recepty, ale i různé elektronické formuláře, které zaznamenávají zdravotní stav a léky, které berou občané, poletují vzduchem a jsou snadno dosažitelné hackerům a stát dnes skutečně nemá efektivní obranu a ochranu zařízení i softwaru, aby k nějakým únikům dat nedocházelo a zejména v oblasti zdravotního stavu jedinců je tato záležitost nadmíru citlivá a velmi snadno zneužitelná a nebezpečná.

Jak píši v počátku článku – vývoj nezastavíme a technologie půjdou dál. Ovšem je třeba rozumně zvážit, zda nyní je ta doba na uvedení některých technologií do praxe, nebo zatím, či vůbec ne. Zda některé nepozastavit do doby, kdy ochrana sítí a počítačů bude silnější, anebo zda některé technologie pro jejich nebezpečnost a převažující prvek zneužívání, nezastavit a nezakázat vůbec.

Moderní domácnost, kde mi lednička oznámí, že mi chybí můj oblíbený jogurt a zařadí jej do nákupu a po vložení jogurtu do ledničky automaticky zaznamená příjem této položky do domácnosti – to je velmi lákavá myšlenka, stejně jako obchody bez prodavačů, kde zboží dováží a pak doplňují roboti a vložením zboží do košíku se zaúčtuje položka a přejetím čáry, která označuje východ z prodejny se automaticky odečte cena nákupu z mobilu, či platební karty, vložené do košíku, to jsou výhody pro majitele obchodních řetězců, kteří ušetří za pracovní síly a lidem usnadní život a zvýší pohodlí, stejně jako nákupy, které nám doručí domů drony, nebo vozíky a předtím je sesbírají roboti a nabalí do přepravek automaticky bez lidské ruky a podle geolokace objednatele pak dron, či vozík nákup doručí až do domu. Všechno velmi blízké věci, avšak otázkou zůstává stále totéž – vše je snadno zneužitelné a stát a zejména firmy, také tímto získávají absolutní kontrolu nad vším, co jsem vydělal a koupil a co mám rád a nemám, jestli často nakupuji to či ono zboží a zda to náhodou nehraničí se zákonem, který dnes třeba zatím neexistuje, ale postupem času bude a kolik jsem utratil a za co konkrétně. Je vám to příjemné?

Vývoj nezastavíš a k mnohému dojde ať chceme, nebo ne. I dnes musíme strpět neznámé aplikace, běžící v mobilu, ale ignorujeme je s důvěrou k výrobci a prioritou nám je funkčnost inovací v oblasti třeba mobilních komunikací, které se dnes používají už nejen k telefonování a SMS, ale třeba ke kontrole domácnosti na dálku, pomocí IP kamery doma a mobilu v ruce někde třeba v zahraničí.

Technologie se budou vyvíjet, ovšem je nezbytně nutné, aby politická reprezentace korigovala jejich aplikaci tak, aby technologie sloužily lidem a nebyly nástrojem státu, či firem naopak proti uživateli. Je to vždy jen na člověku, jakou cestu zvolí a my občané musíme sledovat politiky a volit je podle toho, jak se staví i k těmto velmi důležitým otázkám a zda technologie podporují, ale také dbají na osobní svobodu člověka a nedotknutelnost soukromí, domácnosti, osobní spotřeby, zálib, nebo třeba i užívaných léků, abychom se najednou neocitli v jakési kleci, z níž není úniku a kde jsme vidět dokonce i prostřednictvím spousty spotřebičů, které denně užíváme. Technologie mají sloužit a vytvářet větší komfort, nikoliv ubírat člověku jeho svobodu a práva. Ti politici, kteří toto mají na paměti a podle toho jednají, budou mít své hlasy jisté. Ovšem na začátku stojí vždy odpovědný přístup voličů a nerad bych, aby nás budoucí generace proklínaly proto, že jsme byli příliš lhostejní a dopustili úplnou ztrátu svobody a soukromí.

Karel Fleischer
Místopředseda SPR-RSČ Miroslava Sládka
Předseda MO Brno SPR-RSČ Miroslava Sládka

Převzato z profilu.

Karel Fleischer

  • SPR-RSČ Miroslava Sládka
  • Místopředseda SPR-RSČ, kandidát do Poslanecké sněmovny
  • mimo zastupitelskou funkci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministryně Benešová: Rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

18:44 Ministryně Benešová: Rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Projev na 40. schůzi Parlamentu České republiky 21. ledna 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se …