Hejtman Řihák: Počty studentů na učňovských oborech se nám daří držet

01.01.2014 10:57

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák vítá každou možnost, která podpoří učňovské školství a prohloubení spolupráce firem se středními či vysokými školami. Od nového roku mají k této podpoře škol přispět i daňové úlevy pro firmy, které se rozhodnou se školami spolupracovat a zapojí se do odborného vzdělávání studentů.

Hejtman Řihák: Počty studentů na učňovských oborech se nám daří držet
Foto: Redakce
Popisek: Josef Řihák (ČSSD)

V lednu 2014 začne platit zákonné opatření schválené Senátem Parlamentu ČR, jehož součástí je úprava daňových zvýhodnění pro společnosti spolupracující se školami. Firmy, které se ujmou učně či studenta a rozhodnou se vyplácet stipendia, si v případě středoškoláků budou moci ze základu daně odečíst až pět tisíc korun, v případě vysokoškoláků deset tisíc korun. Nově si také firmy mohou odečíst od základu daně 200 korun za každou odpracovanou hodinu žáka či studenta při praxi nebo odborném výcviku.

„Vítám, že stát podpoří firmy spolupracující se školami a umožní jim snížit daňové zatížení. Existuje už celá řada firem, které spolupracují při výchově svých budoucích zaměstnanců nejen s univerzitami, ale i se středními školami a odbornými učilišti. Je to jedna z cest, jak zlepšit úroveň našeho školství a zároveň zvýšit konkurenceschopnost nových absolventů středních a vysokých škol na trhu práce. Očekávám, že se zvýší zájem o opomíjené profese a že školy vychovají kvalifikovanější řemeslníky,“ řekl hejtman Josef Řihák.

Středočeský kraj je zřizovatelem většiny středních škol a středních odborných učilišť v regionu. Dlouhodobě se zaměřuje především na podporu učňovského školství, která je jednou z programových priorit současného vedení Středočeského kraje. Cílem kraje je pomoci zvýšit zájem žáků o řemeslné obory, které jsou požadovány trhem práce. Jedná se především o stavební, strojírenské, elektrotechnické, potravinářské a zemědělské obory. Řešení této situace je nutné vzhledem k poklesu zájmu žáků o některé učňovské obory a také vzhledem k demografickému propadu počtu dětí přicházejících do středních škol.

„Zájemců o studium učňovských oborů sice významně nepřibývá, ale považuji za úspěch, že jich ani neubývá. Základní školy v posledních letech opouští čím dál méně absolventů. Proto jsem rád, že se nám počty studentů na učňovských oborech daří držet,“ doplnil hejtman.

Studenti podporovaných oborů vzdělání mohou získat při dosažení výborných studijních výsledků a bezproblémovém chování od Středočeského kraje měsíční stipendia a pololetní odměny.

Žák 1. ročníku může dostat 300 korun měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 korun.

Žák 2. ročníku 400 korun měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 korun.

A žáci 3. a 4. ročníku 500 korun měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 korun.

reklama

autor: Kr-stredocesky.cz

Radek Koten byl položen dotaz

interpelace

Když vláda nereaguje na vaše interpelace, jaké jsou vaše další možnosti získat odpovědi, pokud nějaké jsou? Myslel jsem, že odpovědět do 30 dnů vláda, respektive tázaný musí ze zákona.A druhá věc, jak víte, že čísla,co vám možná premiér někdy dodá, budou pravdivá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zeman (PRO): Profesor Fialka rádoby chytrou horákyní

11:40 Zeman (PRO): Profesor Fialka rádoby chytrou horákyní

Někdo to být za neschopného ministra zdravotnictví musel. A proč by tím schopným neměl být pan předs…