Hejtman Štěpán: Na náš kraj můžeme být hrdí a dobře se nám zde žije

08.05.2018 14:47

Pivovarské náměstí v Hradci Králové dnes patří tradičním oslavám Dne kraje. Oficiální část programu začala slavnostním nástupem a předáním resortních i krajských medailí. Slavnostní přísahu si splnili noví členové Hasičského záchranného sboru. Na ceremoniál navazuje od 12 hodin doprovodný hudební a kulturní program. Akce končí v 19 hodin.

Hejtman Štěpán: Na náš kraj můžeme být hrdí a dobře se nám zde žije
Foto: kr-kralovehradecky.cz
Popisek: Jiří Štěpán

Hejtman Jiří Štěpán předal osobnostem různých oborů Pamětní medaili hejtmana. Jejich jména s krátkým představením najdete na konci této zprávy. Stejně jako vloni mohla podávat nominace na udělení ocenění široká veřejnost. Své resortní medaile předali krajští ředitelé Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Krajského sdružení hasičů.

„Oceněné osobnosti jsou průřezem naší společnosti v plné šíři. Jsou mezi nimi duchovní, učitelé, sportovci i umělci. To hlavní mají ovšem společné: svému oboru se věnují s obrovským zápalem a odhodláním a mají velkou zásluhu na tom, že můžeme být na náš kraj hrdí a dobře se nám zde žije,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

Po 12. hodině začal bohatý program koncertem Koletovy hornické hudby. Návštěvníci se mohou těšit i na loutkové Divadlo Drak, které letos slaví 60 let od založení, nebo Patrolu Šlapeto. V 17 hodin se otevře prvorepubliková tančírna. Po celou dobu budou na místě českoslovenští legionáři s ukázkami výzbroje a historickým výkladem. Pod pokličku krajského úřadu bude možné nahlédnout během komentovaných prohlídek. Pro děti je připravena výtvarná dílna a fotokoutek.

Hejtman udělil pamětní medaili:

Mgr. Josefu Kordíkovi – za neúnavný a obětavý boj za pravdu a spravedlnost a za zodpovědný výkon kněžského povolání
Josef Kordík je farář, disident a bývalý vězeňský kaplan ve Valdicích, který byl po podepsání Charty 77 zbaven státního souhlasu k výkonu kněžského povolání, pronásledován Státní bezpečností a následně i odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. K výkonu kněžského povolání se mohl vrátit až v roce 1989. Od té doby působí jako farář v Železnici.
Josef Kordík se nikdy nebál projevovat své názory. Je neúnavným bojovníkem za pravdu, spravedlnost, zodpovědně se stará o kostely v jeho farnosti a neváhá do nich investovat své vlastní finanční prostředky.

Mgr. Marku Bělohlávkovi – za dlouhodobé organizování aktivit pro děti a mládež se zdravotním hendikepem
Marek Bělohlávek více než 20 let organizuje akce pro děti a mládež se zdravotním postižením. Za tuto dobu uspořádal ve spolupráci s dobrovolnými pracovníky více jak 140 akcí, mezi které se řadí letní a zimní tábory či víkendové pobyty. Na těchto akcích se v průběhu dvou desetiletí vystřídalo dvě stovky dětí a dospívajících ve věku od 6 do 26 let.
Marek Bělohlávek svou obětavou činností získal obdiv a vděčnost rodičů dětí, které ze všech pořádaných akcí vždy přijíždějí nadšené a plné nových zážitků.

Ing. Vladislavu Košťálovi – za dlouholetý a usilovný rozvoj technického a řemeslného vzdělávání v Hradci Králové
Vladislav Košťál je dlouholetým ředitelem Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338. Na této pozici působí již 33 let, během kterých škola stihla několikrát změnit název i vyučované obory. Přesto škola i nadále nabízí jak stavební, tak technické obory. Prestiž školy zvyšuje spolupráce s firmami jako je Škoda Auto, IVECO či Bosh. Letos hradecká „Vocelovka“ oslaví 60 let od svého vzniku.

Ing. Vlastimilu Čejpovi – za celoživotní uměleckou činnost a přínos regionální hudební scéně
Vlastimil Čejp je nejdéle působící sbormistr náchodského pěveckého sboru Hron. Za více než čtyři desítky let dokázal sbor posunout na světovou úroveň a i díky němu do jeho řad postupně přichází studenti pěveckého sboru Sboreček, který Vlastimil Čejp založil na náchodském gymnáziu. Oba sbory již vystoupily na celé řadě míst Evropy – Anglii, Německu, Rakousku, Polsku či Dánsku.

prof. PhDr. Jiřímu Skopalovi, CSc., – za celoživotní dílo v oblasti hudby a příkladnou pedagogickou činnost
Jiří Skopal působí více než 40 let v Hradci Králové jako vedoucí Královéhradeckého dětského sboru, který v současnosti navštěvuje okolo 350 dětí. Jeho zásluhou v Hradci Králové vznikl i chlapecký sbor Boni Pueri, který se svojí ženou Květoslavou Skopalovou založili v roce 1982 a do roku 1996 v něm působili jako sbormistři.

Miroslavu Šafaříkovi – za dlouhodobé vedení Klubu seniorů Trutnov a rozvoj kulturně-společenského života v regionu
Miroslav Šafařík počátkem 90. let založil Klub seniorů Trutnov, který dosud stále vede a organizuje jeho činnost. Politicky se angažoval v srpnu 1968 jako spoluzakladatel tehdejšího „Svobodného Trutnova“. Za svou tehdejší angažovanost byl souzen a vězněn. Klub seniorů Trutnov pravidelně organizuje kulturně-společenskou klubovou činnost ve čtrnáctidenních intervalech. Trutnovský klub seniorů má za sebou téměř 500 setkání.

Ing. Jiřímu Soukupovi – za celoživotní neúnavnou propagaci sportu a kultury
Jiří Soukup je královéhradecké veřejnosti znám jako neúnavný propagátor sportu a sportovních aktivit. Jeho nadšení se projevuje i v oblasti kultury, která je jeho druhou významnou doménou působení.

Mons. Josefu Kajnekovi – za osobní statečnost, duchovní službu a práci pro společnost
Mons. Josef Kajnek se významně zasloužil o obnovu farního života v Královéhradeckém kraji po roce 1989. Od roku 1998 pečuje o vězeňské kaplany. Aktivně se účastní akcí pro seniory a skauty, navštěvuje nemocné a podporuje domácí hospicovou péči.

Mgr. Aleši Fettersovi – za celoživotní pedagogickou, publicistickou, literární i kulturní činnost a hluboký zájem o rodný kraj
Aleš Fetters učil na mnoha školách v Královéhradeckém kraji a za své postoje byl v minulosti perzekvován. Po roce 1989 působil jako ředitel Gymnázia Aloise Jiráska v Náchodě. Nyní se věnuje literárně vědecké práci.

PhDr. Blance Vávrové, Ph.D. – za příkladné umělecké vedení handicapovaných umělců
Blanka Vávrová se plně věnuje dětem s mentálním i kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Působí také v divadelním souboru Slunovrat, v němž již deset let nacházejí naplnění handicapovaní umělci.

Oldřichovi Suchoradskému – za dlouholetou práci v oblasti kultury a vedení zájmových kroužků
Oldřich Suchoradský celý život působil jako učitel a ředitel základních škol. Velkou část svého volného času věnoval mimoškolním aktivitám. Jeho svěřenci dosáhli významných úspěchů a účastnili se zahraničních soutěží. Stále se věnuje organizaci společenského života a publikační činnosti.

Mgr. Michalu Šimůnkovi – za aktivní a nezištnou pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům
Michal Šimůnek se společně s lékaři z FN Motol a dalšími pacienty stará o činnost spolku Společnost C-M-T. Spolek pomáhá pacientům se stejnou diagnózou, jakou má pan Šimůnek. Cílem spolku je poskytovat komplexní servis lidem s totožným handicapem. Jde hlavně o pomoc při jednání s úřady či zprostředkování aktuálních informací. Členové kromě poradenské činnosti pořádají pravidelná setkání a publikují vlastní časopis.

Ivanovi Koláčnému – za dlouhodobou činnost v oblasti sportu v Dobrušce
Ivan Koláčný je zakladatelem klubu malého fotbalu F. C. S. Dobruška a zároveň ředitelem Dobrušského poháru, což jeden z největších turnajů v republice a letos se uskuteční jeho 28. ročník. Je zároveň předsedou SK Dobruška, jenž sdružuje oddíly atletiky, fotbalu, florbalu tenisu, futsalu, cyklistiky a workoutu. Ivan Koláčný byl zároveň iniciátorem studie rekonstrukce Městského stadionu Václava Šperla v Dobrušce.

Josefu Weberovi – za poskytnutí první pomoci a záchranu lidského života
Josef Weber v lednu 2016 poskytl první pomoc dvaašedesátileté ženě při náhlém kolapsu na náměstí F. L. Věka v Dobrušce. V té době strážník městské policie ženu resuscitoval do příjezdu hasičů a záchranářů. Josefa Webera následně v masáži srdce vystřídali přivolaní hasiči. Po několika minutách na místo přijela zdravotnická záchranná služba, která si pacientku převzala do dvé péče.

Vladimíře Kubínové – za aktivní přístup k dětem a mládeži při sportu a volnočasových aktivitách
Vladimíra Kubínová se věnuje organizaci zájmových kroužků a dalších aktivit pro děti déle než 35 let. Působí také jako trenérka sportovní gymnastiky.

Tomáši Andělovi – za rozvoj společenského života ve městě Hostinné
Tomáš Anděl se svým celoživotním zájmem o historii zasloužil o záchranu 750 leté paměti města Hostinné a jeho okolí. Díky svému zájmu se mu daří překonávat mnoho bariér spojených s nedávnou historií pohraničního regionu. Díky jeho zaujatosti a podmínkám, které vytváří ve zrekonstruovaném františkánském klášteře, vzniklo mimořádné městské muzeum s vysokou vzdělávací hodnotou pro celý region.

Josefu Suchárovi – za dlouhodobou pomoc v sociální oblasti a rozvoj kulturního dědictví
Josef Suchár je římskokatolický kněz, dlouholetý prezident Diecézní charity Hradec Králové. Pracuje také jako biskupský vikář pro diakonii a sídelní kanovník Kolegiátní kapituly v Litomyšli. Je také farářem v pohraniční osadě Neratov, která po odsunu Němců téměř zanikla. Se svými spolupracovníky z občanského Sdružení Neratov do ní vrací život a pracuje na obnově barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Karlu Šklíbovi – za propagaci a neúnavnou snahu o rozvoj atletiky a za obětovanou práci pro město Úpici
Karel Šklíba se stal spoluzakladatelem a hlavním organizátorem Českého poháru v běhu do vrchu, v roce 1990 založil atletický oddíl Maratonstav Úpice a jeho předsedou je dodnes. Uspořádal desítky závodů a dodnes se aktivně věnuje trenérské činnosti. Je nejen aktivním organizátorem, ale také účastníkem mnoha závodů v běhu a triatlonu. Osobně se zúčastnil 1 500 různých běžeckých a cyklistických závodů, byl dokonce mezi prvními třemi Čechy, kteří přeběhli Saharskou poušť.

Mgr. Lence Jaklové – za dlouhodobý přínos v oblasti kultury a umění
Lenka Jaklová je několik desetiletí výraznou osobností královéhradecké kultury. Její vizionářská myšlenka na zápis českého loutkářství do seznamu UNESCO došla na konci roku 2016 naplnění. Pracuje jako publicistka, editorka, dramaturgyně a dokumentaristka.

Blance Čílové – za občanské hrdinství a statečnost
Blanka Čílová byla manželkou politického vězně z padesátých let. Je dlouholetou předsedkyní pobočky Konfederace politických vězňů a o své životní zkušenosti se dělí na častých besedách ve školách. Od útlého mládí je členkou Sokola.

Pavlu Macháčkovi – za neúnavnou a obětavou činnost v SDH Chlumec nad Cidlinou, které zasvětil celý život
Pavel Macháček se v roce 1995 stal velitelem SDH Chlumec nad Cidlinou a od roku 2001 po šestnáct nepřetržitých let velel Jednotce požární ochrany II. stupně. Díky jeho obětavé celoživotní práci bylo zcela jistě zachráněno nepočítaně lidských životů a mnoho movitého i nemovitého majetku během zásahů u dopravních nehod a požárů. Chlumecká jednotka požárních ochrany má jako jediná v republice určenou zásahovou zónu i na dvaceti sedmi kilometrech dálnice D11 v obou směrech. Pavel Macháček tak ve své kariéře na dálnici i na obávané silnici smrti E 67 absolvoval více než 2500 zásahů.

prof. Vladimíru Wolfovi – za pedagogickou práci a vědeckou a popularizační činnost v oblasti archeologie a historie
Vladimír Wolf zasvětil svou odbornou dráhu poznávání Královéhradeckého kraje, který vždy stavěl na přední místo své pozornosti jak při samotném historickém výzkumu, tak při soustavné a neúnavné popularizaci poznatků historických věd směrem k veřejnosti. Vedle své tvůrčí a pedagogické činnosti zastával i posty ve vedení vysokoškolských institucí.

Haně Novotné – za dlouhodobou práci při poskytování kvalitní péče seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům
Hana Novotná se déle než čtvrtstoletí věnuje nezištné pomoci seniorům a handicapovaným spoluobčanům. Pořádá řadu sportovních, kulturních i zdravotních akcí. Působí jako předsedkyně Základní organizace Kunčice nad Labem a Okresní organizace Trutnov při Svazu postižených civilizačními chorobami.

Mgr. Rudolfu Faltejskovi – za mnohaletou a obětavou režijní i hereckou činnost v ochotnickém divadelním spolku
Rudolf Faltejsek je dlouholetý režisér a herec divadelního souboru Symposion, je nositel Zlatého odznaku J. K. Tyla a čestný občan města Třebechovice pod Orebem. Vytvořil nejrůznější inscenace, často vysoce hodnocené. Vedle režií nejrůznější her ztvárnil řadu nezapomenutelných postav, jako například Puk ze Snu noci svatojánské z roku 1954 a posléze Starý Puk v téže hře z roku 2008.

Michalu Hlavičkovi – za osobní hrdinství a statečnost
Michal Hlavička je poslední válečný veterán 2. světové války v Jaroměři, jeden z posledních na Náchodsku. V roce 1942 byl nasazen do Německa, o rok později utekl. V srpnu 1944 se přihlásil k partyzánské brigádě M. R. Štefánika a s touto jednotkou prošel všechna tažení, boje i spojení s postupující Rudou armádou.

Ludmile Klejšmídové - za osobní odvahu a příkladnou práci v charitě
Ludmile Klejšmídové bylo 16 let, když všichni muži z její rodiny odešli bojovat do Svobodovy armády a ona se spolu s matkou a sestrou starala o hospodářství. Donedávna působila jako členka Českého svazu bojovníků za svobodu, základní organizace Jaroměř. Dodnes se účastní pietních aktů a i přes svůj věk se věnuje charitativní činnosti.

Miroslavu Vlasákovi – za zásluhy o komplexní rozvoj města Žacléř a prohlubování česko-polské spolupráce
V průběhu jeho více než pětadvacetiletého působení ve vedení města Žacléře se výrazně zasloužil o rozvoj města, jeho infrastruktury, získávání dotačních titulů a spolupráci s polskými městy a jejich představiteli – například Lubawka, Jelenia Góra, Kamienna Góra apod. Miroslav Vlasák se též výrazně angažuje v česko-polské spolupráci v oblasti hospodářské, vzdělávací, kulturní i sportovní, usiluje například o zápis ruční papírny Velké Losiny a Muzea papírnictví Duszniki-Zdrój na seznam světového dědictví UNESCO. Je též velkým zastáncem cyklistiky a zasloužil se o vytyčení a vyznačení cyklistických tras v žacléřském regionu.

PhDr. Jiřímu Němečkovi – za dlouholetou propagaci a rozvoj atletiky, usilovnou péči o ochranu památek a rozsáhlou publikační činnost
Jiří Němeček se celý život věnoval výuce. V roce 1990 založil Společnost ochránců památek ve východních Čechách, 21 let byl jejím předsedou a stále je aktivním členem. Díky této společnost byl zachráněn Šrámkův statek v Pileticích, do skanzenu v Krňovicích byla přenesena roubená škola ze Všestar, je opravován hrad Frymburk, náhrobky na židovském hřbitově v Pouchově a řada dalších objektů. V oblasti historie se Jiří Němeček věnuje především regionálním dějinám a dějinám uměním a je autorem či spoluautorem několika desítek knih a mnoha desítek článků v časopisech.

Marii Rohulánové – za celoživotní přínos v oblasti sociálních služeb
Marie Rohulánová působila dvě desetiletí na pozici ředitelky Městského střediska sociální služeb Oáza v Novém Městě nad Metují, které za jejího vedení dokázalo vytvořit ojedinělou síť sociálních služeb pro obyvatele Novoměstska. Z původních dvou služeb dnes středisko poskytuje domov pro seniory, odlehčovací službu, centrum denních služeb i pečovatelskou službu
Marie Rohulánová působí v oblasti sociálních služeb více jak 35 let a její kolegové a klienti oceňují její pracovitou, rozhodnou a v neposlední řadě laskavou povahu.

Pavlu Sýkorovi – za dlouhodobý přínos ve výchově mladých sportovců
Pavel Sýkora i přes omezující handicap a pohnutý osob zasvěcuje celý svůj život sportu, především fotbalu. S obdivuhodnou péčí se věnuje tréninkům a přípravě dětí, které v pozdějším věku dosahují výborných úspěchů.

prof. Františku Musilovi – za dlouholetý přínos v oblasti vědecké a pedagogické činnosti se zvláštním zřetelem k dějinám východních Čech především období starších dějin
František Musil je také velký odborník v oboru kastelologie, tedy vědě zkoumající středověké hrady a další šlechtická sídla. Napsal a podílel se na zásadních dílech o dějinách východních Čech ve středověku, je autorem například vědecké práce o osidlování Podorlicka a byl vedoucím kolektivu autorů, kteří napsali Dějiny východních Čech v pravěku a středověku do roku 1526.

doc. Janu Klímovi – za vědeckou činnost v oblasti dějin afrického a jihoamerického kontinentu
Jan Klíma je také předním odborníkem na takzvanou lusofonní oblast, tedy společenství devíti států, ve kterých je úředním nebo jedním z úředních jazyků portugalština. Napsal například Dějiny Latinské Ameriky, Afriky, Angoly nebo Brazílie.

Jarmile Sibalové – za dlouholetou činnost ve Spolku za Starý Hradec Králové a za neutuchající činnost v oblasti zachování královéhradeckého kulturního dědictví
Jarmila Sibalová je velkou hradeckou patriotkou. Přes 20 let vede Spolek za Staré město Hradec Králové, jehož tradice sahá až do první republiky. Založený byl v roce 1928, členem byl například i spisovatel Ignát Herrmann. Členové spolku pořádají různé vlastivědné vycházky městem, spolupracují s obdobnými institucemi, pořádají nejrůznější přednášky a besedy, například o historii a archeologii.

prof. Miroslavu Červinkovi – za vědeckou činnost v oblasti medicíny a dlouholetou organizační činnost v oblasti rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty v Hradci Králové
V souvislosti s budováním infrastruktury lze zmínit například nově vznikající kampus Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy u Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Profesor Červinka se odborně zaměřuje například na cytologii nebo mechanismy chemorezistence u vybraných nádorů.

Hejtman předával rovněž Záslužné medaile Královéhradeckého kraje.

Záslužnou medaili Královéhradeckého kraje prvního stupně převzali plk. Ing. Radek Vymlátil, náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, mjr. Bc. Olga Pluhrařová, vedoucí personálního pracoviště HZS KHK, MUDr. Jiří Nový, lékař výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby, Bc. Pavel Marschal z SDH Malšova Lhota.

Rozdány byly i Záslužné medaile Královéhradeckého kraje druhého stupně a resortní medaile.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Laudát (TOP 09): Mariánský absurdistán na Mariánském náměstí

22:24 Laudát (TOP 09): Mariánský absurdistán na Mariánském náměstí

Komentář na facebookovém profilu ke znovuumístění Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.