Kalousek (TOP 09): Nátlak na státní správu jste učinili vy!

04.06.2019 18:50

Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 4. června 2019 k auditu dotací Agrofertu

Kalousek (TOP 09): Nátlak na státní správu jste učinili vy!
Foto: screen: Twitter M. Kalouska
Popisek: Miroslav Kalousek (TOP 09)

Dámy a pánové.

Já jsem se původně domníval, že v bodu návrh programu schůze opravdu jenom padnou návrhy na pořad schůze. Vzhledem k tomu, že ministři vlády ČR vystoupili s poměrně širokým výkladem toho, co ještě nebylo schváleno, a já se obávám, že by to třeba také schváleno být nemohlo, tak mi promiňte, že využívám svého přednostního práva, abych zareagoval na slova dvou z nich. A sice ministryně financí, místopředsedkyně vlády paní Schillerové a pana premiéra.

Paní ministryně financí nám tady říkala, že to musí být přísně expertní proces. Že bude postupováno zcela podle práva, a že do toho nesmí zasahovat politici. Má to své procesní lhůty, má to svůj řád, s čímž zcela souhlasím. Ale jak si potom máme, paní ministryně, vysvětlovat autoritativní výrok předsedy vlády, který již v neděli řekl, že Česká státní správa předběžný návrh auditu odmítne. Tak zasahují do toho politici, nebo nezasahují?

A následně po vystoupení předsedy vlády vystupují jednotliví členové vlády, jejichž úřady budou zpracovávat připomínky k předběžnému návrhu auditu. A všichni říkají, jaký je to nesmysl, jaká je to lež, jaké je to křižování, a že teď to budou ti experti zpracovávat. Dámy a pánové, v mém profesním životopisu je osm let práce státního úředníka a dvacet jedna let parlamentního politika. A já tedy dobře vím, jak se chovají úředníci, když jejich ministři mají tato autoritativní veřejná prohlášení.

Ne, že do toho nesmí politici zasahovat - vy už jste do toho zasáhli! Vy jste do toho zasáhli svými jednoznačnými prohlášeními, vy pane premiére, vy paní ministryně financí, vy pane místopředsedo vlády Havlíčku. Vy už jste těm úředníkům, vy jim to ani nemusíte říkat ve svých kancelářích! Vy jste jim to vzkázali přes média a z tohoto řečniště. Jak musí napsat to oponentní stanovisko, jinak běda jim. A samozřejmě, že ti úředníci se tak prostě chovají. To je docela normální a těžko jim to vyčítat, a je to tak na celém světě. Ten nátlak na tu státní správu jste učinili vy! (Rozčileně.) Vy jako lidé, kteří je máte ve své jmenovací pravomoci, kteří jim píší odměny, a kteří mohou nebo nemusí vůči nim zahájit kárná řízení. Vy jste je vydírali prostřednictvím tohoto řečniště, kde jste teď vystupovali!

A pak chcete dělat zcela cynicky z veřejnosti hlupáky a říkat, že ta státní správa je nezávislá. Tak já chci říct, že není! Není. Právě proto, že vystupujete tak, jak vystupujete. Protože vy jim zamezujete v té nezávislosti. A proto znovu opakuji. Já bych straně ocenil paní ministryni, kdyby nám - až ty dámy přede mnou domluví - (Rozhovor dvou poslankyň z hnutí ANO.) Já bych strašně ocenil paní ministryni, kdyby nám dokázala vysvětlit ten rozpor ve svých výrocích a ve výrocích pana premiéra, kdy paní ministryně... až ty dámy přede mnou domluví... Já samozřejmě počkám.

Tak potřetí, pokud už ty dámy přede mnou domluvily... Já bych velmi rád požádal paní ministryni, aby nám vysvětlila rozpor ve svých vyjádřeních, kdy zdůraznila, jak je to ryze expertní a bez politického vlivu. Říká to celý pátek, celou sobotu. A v neděli vystoupí předseda vlády ČR a řekne: Je to všechno nesmysl a Česká státní správa to odmítne. To měl pravděpodobně již ten expertní posudek k dispozici. Jinak jsme nemuseli čekat ani na ten měsíční překlad a ani na tu dvouměsíční expertní zprávu našich úředníků, které mají podle procesních lhůt české instituce k dispozici. Uvědomujete si rozpory ve svých výrocích? Uvědomujete si, jak cynicky se snažíte dělat hlupáky z české veřejnosti? (Důrazně.) Já jenom upozorňuji na rozpory ve vašich vlastních výrocích. Nic jiného v tuhle chvíli nedělám.

O to vysvětlení bych strašně stál, byť se domnívám, že žádné přiměřeně inteligentní neexistuje.

Paní ministryně, vy jste rovněž řekla, že si pamatujete jako ministr, který zodpovídá na národní certifikační orgán, že je naprosto běžné, že předběžný návrh se liší od konečného rozhodnutí Evropské komise. To je samozřejmě pravda. Takových případů si pamatujeme mnoho. Stalo se, že auditoři navrhovali 25%ní korekci a české státní správě prostřednictvím...

Děkuji. To je samozřejmě pravda, takových případů známe mnoho. Stalo se, že předběžný návrh auditorů Evropské komise navrhoval 25%ní korekci a české státní správě prostřednictvím certifikačního orgánu se to podařilo usmlouvat na 15%ní korekci. Stalo se, že některé dílčí případy se podařilo usmlouvat, že nebyly postiženy. Ale když jste mluvila o své zkušenosti, paní ministryně, o své zkušenosti ministryně financí, tak dovolte promluvit i mně o mé zkušenosti šesti let ministra financí, během níž jsem směl být i předsedou Rady ministrů financí Evropské unie, kdy jsem nikdy nezažil, že by se jakékoliv členské zemi Evropské unie podařilo zvrátit návrh auditního orgánu na stoprocentní korekci. Prostě já takový případ neznám, pokud ano, vyveďte mě z omylu. A už vůbec pokládám za naprosto vyloučené, že by se to podařilo zvrátit při zjištěních, která tento předběžný návrh obsahuje, o kterých můžeme diskutovat, která můžeme připomínkovat, ale která se prostě stala.

Já si teď dovolím kacířskou větu. Jakkoliv se hlásím k tomu, že pokládám za vhodné, aby ty připomínky garantoval člen vlády, který není z hnutí ANO, jejíž předsedou je ten, kdo má ten konflikt zájmů, tak vyjádřím své přesvědčení, že z hlediska konečného výsledku je to úplně jedno. I kdyby ty připomínky psali právníci Agrofertu, možná, že je skutečně psát budou, a podepsal se pod ně kdokoliv, tak až ty připomínky dorazí do Evropské komise, tak je opět posoudí evropští auditoři a opět je posoudí evropský právní servis. A ti na rozdíl od většiny členů vlády nejsou podřízeni Agrofertu a budou to posuzovat podle práva, podle práva českého i podle práva evropského. Pan premiér se tady rozhořčoval: (Důrazně:) Co si to dovoluje Evropská unie, vykládat české právo. No, ona si to dovoluje proto, že jde o její peníze. Ona nikdy nevykládala české právo, pokud šlo o naše národní zdroje, ale pokud při čerpání evropských peněz dokonce porušujeme i naše vlastní předpisy, tak je jí do toho hodně, protože to jsou peníze evropských daňových poplatníků, tudíž i naše. A protože ti auditoři Evropské komise a ten právní servis Evropské komise to bude posuzovat podle práva, ne podle toho, jak si to představuje Babiš a Agrofert, tak prostě není pochyb o tom, jak ten konečný proces dopadne, a vy to, paní ministryně, víte. Vy jste pracovala dokonce nějaké roky jako moje podřízená na finanční správě. Vy jste pracovala na finanční správě, vy dobře, víte, co je to porušení rozpočtové kázně, vy dobře víte, co vedle porušení rozpočtové kázně je také podvod a porušení finančních zájmů Evropské unie, toho jste si naprosto dobře vědoma. A víte, že z této zprávy není úniku. Víte, jak dopadne - můžete hrát o čas ještě několik měsíců, tak možná do listopadu, do prosince, ale dobře víte, že konečné rozhodnutí Evropské komise může být 280 milionů, může být 400 milionů, může to být 950 milionů, já se teď o ty peníze nechci hádat. (Důrazně:) Ale prostě dobře víte, že to nemůže skončit bez ztráty květinky, že to skončí konstatováním, že váš premiér je v konfliktu zájmů a že čeští daňoví poplatníci, až pánové přede mnou domluví. (Vyčkává.) A že čeští daňoví poplatníci prostě tvrdě zaplatí za konflikt zájmů a za hamižnost svého předsedy vlády. To prostě víte, i kdybyste tisíckrát říkala, že ne. Do té míry vaši odbornost znám. A teď hrajete jenom o čas. A tak dobře víte, že vám nezbude nic jiného, než to vymáhání, protože pak byste hrála jenom o svůj vlastní kriminál. Docela by mě zajímalo, co si myslíte, že se v tom čase stane, paní ministryně. Docela bych si vážil toho, kdybyste na to uměla odpovědět.

A tím se obracím na toho druhého člena vlády, na toho pana předsedu vlády, který tady říkal, jak se vůbec nic neděje, jak nic nebudeme vracet, jak je to všechno lež a kampaň. Pane předsedo vlády, prostřednictvím pana předsedajícího, asi tu nejste, i vy to víte, jako vaše paní ministryně financí. Jestli jsem vás z něčeho někdy nepodezíral, tak z toho, že máte(?) dobrou právní službu, své dobré právní poradce. Vy dobře víte, že to nemůže dopadnout jinak. A přesto vzdorujete, přesto hrajete o čas a berete si celou republiku, všechny její občany jako své rukojmí. Já si teď dovolím poprosit, prostřednictvím klubu TOP 09 k tomu jsem zmocněn, ale věřím, že mluvím prostřednictvím i celé řady jiných lidí, neberte si tu republiku jako rukojmí. Ty hmotné škody už neodvrátíme. Ty se prostě staly, to rozhodnutí padne, my je budeme muset zaplatit, a pevně doufám, že je od Agrofertu také vydobudeme zpátky. Ale neodvrátíme ty nehmotné škody. Každým dnem, kdy stojí v čele vlády České republiky prokazatelný lupič evropských peněz... (Ironický smích z řad poslanců ANO.) ...se zvyšuje ostuda České republiky, všech jejích občanů před veřejností, snižuje se vážnost České republiky před veřejností. Neexistuje způsob, jak byste z toho unikl, to vám mohu garantovat na základě své 30leté zkušenosti. To rozhodnutí padne a ta Česká republika bude platit. Ale každý den té lhůty, kterou vy budete protahovat, se zvyšují nemateriální škody České republiky a já na vás apeluji, abyste je nezvyšoval. Jediný způsob, jak ukončit navyšování těch škod, je, že prostě přestanete být předsedou vlády České republiky a přestane existovat ten konflikt zájmů. Žádný jiný způsob neexistuje. Já chci věřit, že když nemáte rád Českou republiku, tak že máte rád aspoň několik lidí, kteří v té České republice žijí, a ti všichni budou platit za vaši bezohlednost, ti všichni budou platit za vaši sebestřednost. A já vás chci poprosit, abyste si tu republiku nebral jako rukojmí, protože každý den, kdy zůstanete dál v čele té vlády a budeme před sebou tlačit tu ostudu, že náš předseda vlády je ten lupič těch prostředků Evropské unie, tak každý den zvyšujeme tu ostudu a snižujeme vážnost České republiky v Evropské unii.

Tuhle odpovědnost, pane premiére, vedle vás nesou všichni poslanci hnutí ANO, na které si dovolím obrátit se také, všichni poslanci sociální demokracie, kteří stále ještě věří koaličnímu projektu, já vám držím palce, ale ne s předsedou vlády, který je v průběhu procesu, na jehož konci bude rozhodnutí o jeho konfliktu zájmů a škody, které budou napočítány České republice a všem ostatním, kteří tohoto předsedu vlády chtějí podporovat. Jde o čest České republiky a o to, jak dlouho chcete tu ostudu prodlužovat.

Dámy a pánové, je to na svědomí každého z vás.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Červíčková (ANO): Sice symbolické gesto, ale i to se počítá

8:35 Červíčková (ANO): Sice symbolické gesto, ale i to se počítá

Komentář na facebookovém profilu k hřejivému pocitu z vykonané práce.