Kaňkovský (KDU-ČSL): Došlo k některým úpravám původního návrhu

10.02.2021 18:30

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 10. února 2021 k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Kaňkovský (KDU-ČSL): Došlo k některým úpravám původního návrhu
Foto: vitkankovsky.cz
Popisek: Vít Kaňkovský

Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážené paní ministryně, milé kolegyně, kolegové.

Dovolte mi, abych vám připomenul poslaneckou novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a zároveň vám chci poděkovat, že jste umožnili jeho projednání ve druhém čtení, protože si myslím, že na to zdravotně postižení čekají, takže vám patří dík.

Předmětně se tento návrh týká jenom jedné části tohoto zákona, a to je procesu výměny průkazů osob se zdravotním postižením a dále jasnějšího nebo přesnějšího definování skupin těch zdravotně postižených, kteří mají trvale nepříznivý zdravotní stav a trvale nepříznivé funkční omezení, a to tak, aby tito lidé měli již trvale přiznaný průkaz osoby se zdravotním postižením a nebyli zváni k nějakým periodickým lékařským prohlídkám. Už jsem to zmiňoval v prvním čtení. Těch osob už bohudíky v tuto chvíli není velký počet, to je potřeba říct, že se to výrazným způsobem zlepšilo, nicméně stále ještě každý rok existují sporné případy, je to i krajově trošku rozdílné a je dobře, abychom jasně definovali, jak se k těmto osobám chovat, aby se některé z nich necítily diskriminované. To si myslím, že je velmi důležité.

Anketa

Který z lídrů sněmovních stran ve vás vzbuzuje největší důvěru?

39%
0%
1%
45%
3%
hlasovalo: 28554 lidí

A tou třetí oblastí je vlastní výměna průkazky, protože ta průkazka krom toho, že může mít omezenou časovou platnost z hlediska toho vlastního nároku, tak má ještě omezenou platnost ta vlastní průkazka, ta vlastní legitimace, a to kvůli biometrickým údajům, protože každý z nás se v průběhu let měníme, to znamená, že se obnovuje ta průkazka jako legitimace. A tam chceme, aby nejenom kvůli covidové situaci, kdy to pro zdravotně handicapované je ještě obtížnější než jindy, ale i v těch necovidových dobách, aby ten proces byl co nejvíce zautomatizován, a navrhujeme, aby s časovým předstihem před ukončením platnosti té průkazky, tedy té vlastní legitimace, byl klient, občan vyzván Úřadem práce k tomu, aby doložil nové dvě aktuální fotografie a následně mu byl vydán automaticky nebo automatizovaně nový průkaz. To byl záměr naší novely.

My jsme si ještě před jednáním garančního výboru vyjasňovali s Ministerstvem práce a sociálních věcí některé věcné i legislativní nesváry nebo nějaké nedorozumění, nesoulad a musím říct, že do jednání garančního výboru se nám nepodařilo najít společnou řeč. Garanční výbor, a o tom bude mluvit paní zpravodajka, přesto ten náš návrh schválil a doporučil ke schválení i Poslanecké sněmovně, ale musím ocenit, že poté, co proběhlo jednání garančního výboru, a my jsme těch konzultací před tím jednáním měli několik, se znovu zástupci ministerstva ozvali, konkrétně paní náměstkyně Jirková i po konzultaci s paní ministryní, znovu jsme ten návrh projednali a výsledkem je pozměňovací návrh, který vám představí vážená kolegyně Alena Gajdůšková, a předkládáme ho společně se mnou. Tam došlo k některým legislativním úpravám toho našeho původního návrhu. Rovnou říkám, že jako předkladatel s těmito úpravami souhlasím, právě proto jsem se i spolupodepsal pod ten návrh, a dochází tam ještě k rozšíření toho návrhu, a to považuji za velmi důležité, a to tak, že tam budou doplněny do působnosti zákona dvě důležité skupiny osob se zdravotním postižením.

Jednak jsou to těžké stavy poruch autistického spektra, což je oblast, které jsme se tady už opakovaně věnovali při minulých projednáváních tohoto zákona, a všichni víme, že rodiny, které se starají o autistického blízkého, že jejich úděl - jak těch samotných postižených, tak těch rodin - je neskutečně složitý. A oni doposud nemohou čerpat dávky například na pořízení motorového vozidla, a to i přesto, že řada těchto autistických dětí a někdy i dospělých není schopna cestovat veřejnou hromadnou dopravou, protože mají hyperaktivní stavy, mají i některé projevy agresivity a je velmi obtížné s nimi cestovat běžným autobusem či tramvají. Takže tato skupina osob by se tím pozměňovacím návrhem měla doplnit do působnosti zákona. A podobně i druhá skupina obyvatel, a to jsou lidé, kteří mají těžkou formu demence zároveň s pohybovým omezením. O tom ale blíže bude mluvit kolegyně Alena Gajdůšková.

Milé kolegyně, vážení kolegové, pevně věřím, že i ve třetím čtení podpoříte tento návrh zákona. Byl bych velmi rád, kdybyste podpořili i náš společný pozměňovací návrh, který kolegyně Gajdůšková představí, a v tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Navrácení Ukrajinců

Proč by měli Ukrajinci, kteří už na Ukrajině nežijí třeba 20 let jít nyní za Ukrajinu bojovat? Nebo i ti, co jít bojovat nechtějí z jakýchkoliv důvodů, proč je nutit? Navíc nechápu to, že nejdřív jste vehementně podporovali přijetí uprchlíků z Ukrajiny a teď je zas tlačíte k návratu. Zamýšlel jste s...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Dostálová (ANO): Legislativní návrh přímo odmítáte a blokujete i směrem ke koaličním partnerům

12:12 Dostálová (ANO): Legislativní návrh přímo odmítáte a blokujete i směrem ke koaličním partnerům

Projev na 103. schůzi Poslanecké sněmovny 23. května 2024 – interpelace ministra pro místní rozvoj B…