Kolovratník (ANO): Ten ďábel je opravdu ukryt v detailu

30.11.2022 17:33

Projev na 45. schůzi Poslanecké sněmovny 30. listopadu 2022 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023

Kolovratník (ANO): Ten ďábel je opravdu ukryt v detailu
Foto: Archiv Martina Kolovratníka
Popisek: Martin Kolovratník

Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové.

Dopoledne jsem to avizoval ve faktické poznámce, teď ve svém vystoupení se detailněji postavím a rozeberu to, co vidíme kriticky a kde navrhujeme i určitou nápravu ve vztahu toho velkého státního rozpočtu k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Na úvod svého vystoupení vám tady, kolegyně a kolegové, nejdřív něco ocituji, možná s tou citací za chviličku překvapím, cituji z médií. Česko si chce půjčit 100 miliard na investice do dopravy. Úvěr je lepší než navyšovat státní dluh, uvedl ministr dopravy. Ten podepsal memorandum se zástupcem Evropské investiční banky. Úvěr musí ještě schválit vláda. Otvíráme novou kapitolu s EIB. Finance použijeme na rozvoj dopravní infrastruktury, především železniční. A teď, dámy a pánové a pane ministře, pozor, toto není citace médií z těchto dnů, citace pana ministra Martina Kupky nebo pana ministra Zbyňka Stanjury. Toto je citace ministra Dana Ťoka, který tato slova prohlásil nebo tento krok provedl v dubnu, bylo to na jaře roku 2018 na železniční konferenci v Pardubicích, kterou já tam léta pořádám. Co touhle citací a tím úvodem chci povědět? A tím reaguji na Zbyňka Stanjuru. To, že stát jedná s EIB, že uzavírá memorandum, a teď to fakt není myšleno jako ironie, v dobrém, není až taková novinka. Vlastně byste to mohli vy nám jakoby vrátit, že my teď kritizujeme něco, co už jsme sami udělali, s čím jsme začali. Takže ano, opravdu tady tu práci s EIB už jsme si odvedli nebo odpracovali, vyzkoušeli, jakkoliv to nazveme. My, opakuji, bylo to na jaře v dubnu roku 2018, kdy po dohodě ve spolupráci naší, mě za hospodářský výbor, tehdejšího ministra Dana Ťoka, se povedlo tohle memorandum v obnovené výši 100 miliard korun podepsat s EIB na té dopravní konferenci v dubnu, pak to schválila vláda.

Ale ten ďábel je opravdu, kolegyně a kolegové, ukryt v detailu a podle mě prostě tady platí to okřídlené: není všechno zlato, co se třpytí. A v čem je ten rozdíl? Já to zkusím... Jsem rád, že přibíhá, přichází Martin Kupka ministr dopravy a bude mě pozorně poslouchat. V čem je skrytý ten rozdíl, ta mechanika? Tohle memorandum, ty peníze, které jsme tedy podepsali a začali používat od roku 2018, já to uvedu na dvou konkrétních příkladech, v čem je rozdíl mezi tím, jak jsme s tím pracovali my a co navrhujete vy teď v tomto návrhu státního rozpočtu a rozpočtu SFDI. Tak říká se tomu blending cally, tedy investiční akce infrastrukturní, typicky, ilustračně, dvě takové akce na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu u Ústí nad Orlicí, u Brandýsa, anebo mezi Velimí a Poříčany. Mechanika takové akce funguje tak, že těch 85 % je financováno z evropských peněz operačního programu Doprava. A kouzlo toho takzvaného blendingu, ta vlastní dotace nebo ten vlastní podíl zhruba 15 % není tedy financován z národních vlastních zdrojů, ale právě z té půjčky EIB. A v tom je ten rozdíl, na který poukazujeme my, a pan ministr Stanjura to řekl správně, chápu, kam tím míří, že tím partnerem pro EIB i nadále bude Ministerstvo financí. V tuto chvíli tedy Ministerstvo financí tu splátku splácí, tu půjčku splácí, ale nezatěžuje tím Státní fond dopravní infrastruktury. Jinými slovy, nepromítá se to do bilance státního rozpočtu. Kdežto vy, kolegové, to zatím do té bilance tam zkrátka promítnout chcete. A to je ta věc, která nám nesedí a na kterou se snažíme poukázat. Koneckonců víte moc dobře, že na ni poukázala i Národní rozpočtová rada ve svém komentáři k tvorbě státního rozpočtu, že přenášíte tu nerovnováhu bilance právě na fondy. Citovala to Alena Schillerová a není potřeba, abych to opakoval znovu.

Anketa

Skončí válka na Ukrajině v roce 2023?

58%
42%
hlasovalo: 17014 lidí

Tady znovu opakuji ten rozdíl, to jádro pudla, které jsme zatím nepochopili, které tady nebylo na mikrofon vysvětleno. V tuto chvíli my už s tím pracujeme. Rezort už to umí, už si to odzkoušel, jsou to takzvané blending cally. Ale právě ten podíl vlastní není, neprochází Státním fondem dopravní infrastruktury, zůstává vlastně na Ministerstvu financí. A to je i to, na co se ptal a na co se snažil v tom dopoledním úvodním vystoupení poukázat Karel Havlíček. Pane ministře Stanjuro, prostřednictvím pana předsedajícího, já ty argumenty částečně beru, rozumím jim a nikdy bych přece nekritizoval jenom proto, že teď jsem v opozici to, co děláte, když už jsme to my začali dělat, když jsme to začali zkoušet. Tady určitě mohu konstatovat, že se vydáváte, nebo že zkoušíte cestu, která může být dobrá, může být funkční. Ale upozorňujeme na velká rizika, která tam zkrátka vidíme a na která jste nám ani vy ani kolega Martin Kupka zatím neodpověděli.

A když v těch nejasnostech půjdu dál, když se budu dívat do médií, tak čtu další článek z Deníku N: Rekordní rozpočet až 70 miliard umožní start zásadních staveb na železnici. Správa železnic zahájí řadu dalších významných akcí: Masarykovo nádraží, Praha - Smíchov, Praha - Bubny. To je všechno o.k., to je všechno dobře. Ale navazuje na to ze serveru Minuta N další článek, je z 19. října, který říká: Ministerstvo dopravy, cituji, nakonec nebude vydávat dluhopisy, které by měly pomoci financovat Státní fond dopravní infrastruktury. Dodatečné financování nakonec zajistí Ministerstvo financí, uvedl na rozpočtovém výboru šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura. Dluhopisy v hodnotě téměř 30 miliard by měly sloužit k zachování dalších investičních výdajů a tak dále. Takže už tady na citaci těch dvou článků upozorňuji a prosím o odpověď a budu rád, pokud ji dostanu, jestli tedy budete měnit zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a bude ty dluhopisy vydávat i SFDI, anebo jestli už se to změnilo, protože vystoupení pánů ministrů zatím byla odlišná. Z dostupných informací, které zazněly i na hospodářském výboru to vyplývalo tak, že zhruba 20 až 25 miliard z té diskutované částky půjde tedy formou memoranda z EIB, z té půjčky od EIB. A logicky já i při tvorbě svého pozměňovacího návrhu, o kterém budu mluvit za malou chvíli, jsem dovozoval, že zbylých zhruba 5 až 6 miliard by mělo být financováno právě těmi dluhopisy vydanými SFDI, na které potřebujeme změnit zákon. Ale v médiích čtu citaci pana ministra Stanjury, že rezort dopravy, tedy SFDI je nakonec vydávat nebude.

Páni ministři, prosím, moje první otázka je, jestli jste ten názor změnili, jestli jste ho nějak posunuli, jestli použijete jenom EIB, anebo budete kombinovat EIB a zároveň tedy vlastní dluhopisy Státního fondu dopravní infrastruktury? Tohle my zatím nevíme, to je v té rovnici velká proměnná. A pan ministr Stanjura má technické vzdělání, je programátor, matematik, já mám také technické vzdělání, také mám rád čísla, tak vždycky říkám, když máme tu rovnici, tak tam máme nějaké konstanty, nějaké známé, a pak tam máme nějaké proměnné. Tohle je pro mě, kolegové, páni ministři, jedna velká proměnná, kterou zatím neznám, proto jsem na ni vytvořil i svůj pozměňovací návrh, o jehož podporu vás budu prosit. Rozpor číslo jedna.

Rozpor číslo dva. Vy shodně uvádíte, jak tady na plénu Sněmovny, tak v médiích, že ta EIB by měla být, a ona to tak skutečně má nastaveno, primárně použita na železniční infrastrukturu, tedy na dopravní most, a je to tak správně, který je považován za ekologický, za šetrný, co se týká uhlíkové stopy, energetické náročnosti, efektivity a tak dále.

Toto tvrzení nerozporuji, souhlasím s ním, ale pak se podívám do těch čísel a vidím: Celková alokace pro ŘSD, Ředitelství silnic a dálnic, z těch národních zdrojů bez OPD, bez Operačního programu Doprava, je 56,2 miliardy a z toho toto úvěrové financování je 21,1, tedy skoro polovina rozpočtu ŘSD. Opakuji bez Operačního programu Doprava. U Správy železnic je to 54,3 celkem, ale jenom 9,5 z EIB. Tedy vidíme, ten rozdíl že je ohromný. U ŘSD skoro polovina na silnicích, u Správy železnic nějaká odhadem čtvrtina, necelá čtvrtina. Takže to je, páni ministři, pane ministře Kupko, můj druhý dotaz. Je správná teze, aby se EIB více použilo do železnic, do těch železničních projektů - a tam to vždycky budu chválit a rád se k tomu vyjádřím pozitivně, ale nerozumíme tomu a ptáme se, proč v tom návrhu rozpočtu na rok 2023 EIB navrhujete použít více, mnohem více, vlastně dvojnásobně, na Ředitelství silnic a dálnic je to 21,1 miliardy.

Tak a půjdu v těch vyjádřeních dál. Teď to bude směřovat více na Ministerstvo financí. To, co jsem už dneska naznačoval a o čem dlouho mluvil Karel Havlíček. Nám zkrátka nesedí to klasické účetní má dáti - dal proti sobě. Jestliže plánujeme, jestliže tady dneska za malou chvíli nebo během odpoledne schválíme návrh státního rozpočtu, státní rozpočet České republiky, který přímo v kolonce, v té rozpočtové kolonce nazvané Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury pracuje s částkou, já to zaokrouhlím, 92,3 miliardy, tak já si proti tomu dávám další sněmovní tisk 300 - už začínám špatně vidět na dálku - 325 Státní fond dopravní infrastruktury. Tam ale čtu číslo na té příjmové stránce 123,3 miliardy, něco přes 123, a to je přece ona částka to je těch 30,7 miliardy, která zkrátka nesedí mezi dvěma sněmovními tisky. To je to, na co poukazujeme, to je to, co chce vlastně napravit Karel Havlíček svým pozměňovacím návrhem, kde v plné částce chce o tuto částku navýšit rozpočet, tu výdajovou stránku Státního fondu dopravní infrastruktury. Já na něj navazuji v nějaké menší nebo kompromisnější variantě, kterou za malou chvíli vysvětlím.

To znamená tady my upozorňujeme na to a i tím avizuji, jaký bude postoj hnutí ANO, nebo jaký postoj budu doporučovat svým kolegům v hnutí ANO u toho sněmovního tisku 325, že pro něj prostě nemůžeme hlasovat. Byť jako stínový ministr dopravy jsem rád, podporuji to velké množství financí, jsem rád, že navazujete na projekty, které byly za nás připraveny, které teď běží do realizace, tak zkrátka nemůžeme ideově se smířit s tím, že v jednom tisku ta částka neodpovídá navazující částce v tisku předchozím. Na tohle chceme upozornit.

A to je i to, na co se přece ptá Karel Havlíček, na co se ptám i já a možná se tu odpověď dozvím: Bude ta částka, bude ta půjčka do budoucna mandatorním nákladem, výdajem Ministerstva financí, tak, jak to je u těch blending callů dnes? Anebo hrozí, že bude mandatorním nákladem ministra dopravy, ať už to do budoucna bude kterýkoliv, nebo Státního fondu dopravní infrastruktury? Nestane se to, že v letech 2024, 2025, 2026 při tvorbě dalších rozpočtů, anebo i těch střednědobých výhledů, o kterých jsme si tu povídali, se tam najednou objeví na straně resortu dopravy položka Splátka půjčky EIB, nevím ve výši 10 nebo 15 miliard?

To je moje otázka páni ministři a moc prosím, abyste mi na ni odpověděli.

A poslední moje otázka. Vy jste pane ministře, a racionálně a správně řekl, je logické, že tu půjčku EIB si půjčíme nebo ji použijeme, pokud bude výhodnější než půjčka státu. Opět argument, který nezpochybňuji, s kterým se ztotožňuji. Ale ptám se, když to nedopadne, když tedy vaše rozhodnutí bude opačné, ta půjčka nebude výhodnější - Co budete dělat, kde ty peníze na těch plánovaných 150,7 miliardy vezmete? Půjčíte si je z rozpočtové rezervy vládní, z Všeobecné pokladní správy? Přijdete sem s nějakou novelou státního rozpočtu v polovině příštího roku? Kde ty peníze zkrátka vezmete, pokud by se stal ten druhý scénář, pokud ta půjčka nebude výhodná? Vidíte, páni ministře, nijak neútočím, nejsem ironický. Nejsem kritický, ale prosím a žádám vás o zodpovězení tady na mikrofon těchto dvou otázek.

A tím se dostávám i do závěru svého vystoupení, ke krátké stručné obhajobě toho mého pozměňovacího návrhu. Ony na sebe navazují nebo jsou ve dvou variantách. Já bych byl moc rád, kdyby se vládní koalice přiklonila k podpoře návrhu Karla Havlíčka, který pro jistotu jde tou, řekněme, razantnější cestou, navrhuje mít v SFDI připravenou tu částku celou 30,7 miliardy a s tím byste přece mohli pracovat. Pokud půjčka dopadne, pak ji nemusíte v tom rozpočtu čerpat, ty náklady, budete vlastně šetřit, půjde vám to, řekněme, ne k tíži, ale ke zlepšení bilance státního dluhu.

Já jsem se na to zkusil podívat ještě trochu jiným, řekněme, ústupovým pohledem, ústupovou variantou, kterou taky prosím, abyste zvážili, ta by podle mě mohla být možná i reálnější, co do celkové výše, a to je páni ministři Stanjuro a Kupko 5,7 miliardy. A k té částce já jsem nedospěl náhodně. Dospěl jsem k ní úvahou, kterou jsem před malinkou chvílí zmínil. Já jsem uvažoval tak, že, pokud tedy platí to, co z vaší strany je veřejně proklamováno, to znamená, že dopadne ta půjčka od EIB ve výši zhruba ą25 miliard a opět opakuji, vycházím z těch veřejně dostupných čísel, tak stále zbývá těch 5,7 miliardy, které snad by si tedy, už to tady máme, já jsem hledal číslo toho pozměňovacího návrhu, které by měl získat Státní fond dopravní infrastruktury vydáním svých dluhopisů, na které by navíc ještě byl potřeba upravit zákon o SFDI. Nevíme, jestli to dopadne, nevíme, jestli SFDI ty dluhopisy opravdu bude vydávat. Proto já, prosím, abyste zvážili, podporuje to sněmovní dokument číslo 1608, má pořadové číslo 60 a já tady navrhuji navýšit právě v resortu Ministerstva dopravy tu položku Ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury o tuto částku 5,7 miliardy na úkor kapitoly Všeobecná pokladní správa. Myslím si, že pokud byste se tady pro ten pozměňovací návrh, páni ministři, rozhodli, že i vám to svým způsobem zjednoduší život a že možná ta změna státního rozpočtu, kterou tuším, že někdy v průběhu příštího roku přijde, že by nemusela být tak veliká, protože tu rezervu přijetím tohoto návrhu byste už měli připravenou.

Děkuji za pozornost. Těším se na reakci.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Kdo nejde s námi, jde proti nám

Nevybíravě jste odsoudil demostranty proti vládě či voliče Babiše. Jak mi vyvrátíte dojem, že jste tu jen pro vaše voliče? Proč vrážíte mezi lidi klíny, proč se je nesnažíte stmelovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministr Bartoš: Vláda hledá peníze na záchranu kulturní památky Žižkových kasáren v?Terezíně

6:34 Ministr Bartoš: Vláda hledá peníze na záchranu kulturní památky Žižkových kasáren v?Terezíně

Vládní komise, která má řešit revitalizaci pevnostních měst Terezín a Josefov, se na svém prvním jed…