Kordová Marvanová: Obce jako účastníci veřejné dražby jsou limitovány financemi

15. 4. 2019 13:57

Rada hlavního města Prahy schválila návrh radní Hany Kordové Marvanové na využití zákonodárné iniciativy hlavního města. Metropole tím využije své zákonodárné iniciativy za účelem posílení postavení obcí při nabývání majetku státu. Cílem je, aby obce měly reálnou možnost získat do svého vlastnictví od státu nemovité věci, které se nacházejí na jejich území.

Kordová Marvanová: Obce jako účastníci veřejné dražby jsou limitovány financemi
Foto: Hans Štembera
Popisek: Hana Marvanová
reklama

Pomocí novely zákona by tak jednotlivé městské části získaly možnost předkupního práva na nemovité věci, které potřebují pro plnění svých funkcí, tedy zejména pro výstavbu dopravní infrastruktury, škol, sociálních zařízení, občanské vybavenosti, sociálního bydlení, pro zeleň a k dalšímu rozvoji jejich území.

Současná právní úprava nakládání s nepotřebným majetkem státu je nastavena tak, že tento majetek může být převeden ve prospěch právnických nebo fyzických osob, pokud o majetek neprojeví zájem jiná organizační složka státu. Obec se tak v případě, že tyto nemovitosti potřebuje pro plnění veřejného zájmu, ale nenaplní podmínky pro bezúplatný převod, dostává do stejné pozice jako právnické či fyzické osoby.

Stát může nepotřebný majetek převést na jinou osobu vícero způsoby, tj. na základě výběrového řízení, veřejné dražby, veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, přímým prodejem či směnou. „Rozhodne-li se stát pro veřejnou dražbu, jsou ostatní fyzické a právnické osoby oproti obcím ve výhodnějším postavení, jelikož obce jako účastníci veřejné dražby jsou limitovány za tímto účelem vyhrazenými finančními prostředky. Je tedy nezbytné hospodaření s majetkem státu upravit jednoznačnými pravidly stanovenými zákonem tak, aby prodej tohoto majetku byl transparentní a umožňoval využít nepotřebný majetek státu i nadále v souladu s veřejným zájmem a pro plnění úkolů obcí,“ popisuje návrh radní pro legislativu a bydlení Hana Kordová Marvanová.

„Současná praxe navíc ukazuje, že absence jasných, zákonem stanovených pravidel vede k tomu, že klíčové pozemky na území dané obce dokonce v některých případech skončily v rukou spekulantů, a podstatně je tak ztížen rozvoj území obce,“ doplňuje radní Hana Kordová Marvanová.

Radní Hana Kordová Marvanová navrhuje zřídit zákonné předkupní právo (jako věcné právo) pro obce k hmotným nemovitým věcem, které se nachází v jejich katastrálním území. V případě, že se stát rozhodne tyto hmotné nemovité věci úplatně převést, je povinen nabídnout příslušné obci tyto hmotné nemovité věci k odkoupení. Zároveň je stanovena lhůta šesti měsíců, během které se má obec rozhodnout, zda předkupní právo využije, či nikoliv, a oznámit své rozhodnutí státu. Pokud se obec rozhodne toto své překupní právo využít, bude úplatný převod realizován za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.

„V případě státních podniků je nově navrhováno, aby měly tyto státní podniky povinnost převést nepotřebnou nemovitou věc do vlastnictví územního samosprávného celku, v jehož katastrálním území se věc nachází, pokud územní samosprávný celek projeví o tuto věc zájem. Teprve poté, co neprojeví o tuto věc zájem žádná organizační složka státu, jiná státní organizace nebo územní samosprávný celek, může s ní státní podnik naložit jiným způsobem. Územní samosprávné celky se tak novou úpravou dostávají ve vztahu ke státním podnikům v podstatě do stejného postavení jako organizační složky státu či jiné státní organizace,“ říká k návrhu radní pro majetek Jan Chabr.

Zároveň byla zahájena jednání s dalšími obcemi, kraji, Svazem měst a obcí České republiky, Asociací krajů České republiky a Sdružením místních samospráv České republiky, za účelem získání podpory při prosazení navrhovaných změn právních předpisů.

V souladu s výše uvedeným se navrhuje novelizovat příslušné právní předpisy, a to zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Primátor Čeřovský předal medaili Gratias Tibi Ago za záchranu lidského života

22:13 Primátor Čeřovský předal medaili Gratias Tibi Ago za záchranu lidského života

Jablonecký primátor Jiří Čeřovský přijal ve své pracovně Jana Pňakoviče, kterému předal městskou med…