Maříková (SPD): Výdaje na výzkum v ČR jsou stále velmi nízké

16.11.2022 23:15

Projev na 45. schůzi Poslanecké sněmovny 16. listopadu 2022 k návrhu zákona o státním rozpočtu

Maříková (SPD): Výdaje na výzkum v ČR jsou stále velmi nízké
Foto: Reprofoto: ČT24
Popisek: Karla Maříková (SPD)

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Chtěla bych se přihlásit k šesti pozměňovacím návrhům, z toho dva jsou za nepřítomnou kolegyni Pošarovou. Pokusím se být co nejstručnější, protože už je dost hodin a ještě 26 přihlášených.

Takže první pozměňovací návrh mé kolegyně Marie Pošarové je načten v systému pod číslem 1546. Navrhuje převést v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj částku 3 281 840 korun z rozpočtové položky Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU v rámci specifického výdajového ukazatele Ostatní činnosti resortu do výdajového ukazatele Dotace Státnímu fondu podpory investic.

Druhý pozměňovací návrh je načten v systému jako dokument 1547. A navrhuje v rozpočtové kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu o 6 miliard korun snížit objem výdajové položky Dotace na obnovitelné zdroje energie, a to ze 22 na 16 miliard korun. Vláda a Ministerstvo průmyslu v plynulém období opakovaně tvrdily, že výdaje této položky budou postupně redukovat, zejména v době energetické krize a vysokých cen elektřiny pro domácnosti a průmysl právě i v důsledku nepřiměřené veřejné podpory takzvaných obnovitelných zdrojů energií a jejich producentů. O těchto 6 miliard korun navrhuje rovným dílem, po 3 miliardách korun, rozdělit do navýšení rozpočtových položek Podpora podnikání a Podpora průmyslových a jiných odvětví, kam vláda nenavrhuje nasměrovat vůbec žádné finanční rozpočtové prostředky ve stejné rozpočtové kapitole.

Dále bych se chtěla přihlásit ke svým čtyřem pozměňovacím návrhům. První je načten v systému jako dokument 1571. V kapitole 335 Ministerstva zdravotnictví navrhuji navýšit výdaje specifického ukazatele Výzkum a vývoj ve zdravotnictví o částku půl miliardy. A v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa navrhuji snížit výdaje specifického ukazatele Odvody do rozpočtu EU také o 500 000 korun.

Výdaje na výzkum v České republice jsou stále velmi nízké. Soukromé firmy dokonce vynakládají na výzkum více finančních prostředků než stát. Bez dlouhodobých investic do kvalitního vývoje a výzkumu není možné dosáhnout konkurenceschopnosti, resp. kompatibility, srovnatelnosti a schopnosti rovnocenné spolupráce se špičkovým výzkumem, ať už na evropské nebo světové úrovni.

Anketa

Cítíte se ohroženi aktivitami vedení Ruské federace?

5%
94%
hlasovalo: 34478 lidí

Můj další pozměňovací návrh je v systému načten jako dokument 1572. Navrhuji v něm v kapitole 334 Ministerstva kultury ČR zvýšit výdaje specifického ukazatele Programy na záchranu a obnovu kulturních památek o částku 400 milionů korun. A o tuto stejnou částku navrhuji v kapitole 306 Ministerstva zahraničních věcí snížit výdaje specifického ukazatele Program humanitární, stabilizační, rozvojové a hospodářské asistence Ukrajině. Navýšení finančních prostředků si klade za cíl zvýšit záchranu a obnovu kulturních památek v ČR nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem kulturní památky, zachování kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty kulturních památek v souladu způsobu využití památky s charakterem jejích kulturně historických hodnot.

Kvůli nedostatku finančních prostředků v programech záchrany památek se jejich opravy protahují a prodražují. Můj třetí pozměňovací návrh je v systému načten jako dokument 1574. V něm navrhuji v kapitole 301 Kancelář prezidenta republiky zvýšit výdaje specifického ukazatele Celkové výdaje na lesní hospodářství o částku 30 milionů korun. A o tuto stejnou částku v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa navrhuji snížit výdaje specifického ukazatele Odvody do rozpočtu EU. Navýšení rozpočtu Lesní správy má za cíl zajistit potravu na zimu 1 300 kusům zvěře. Zajistit takovému množství zvěře potravu na zimu je za současné situace nemožné. Finanční prostředky mají také za cíl zajistit dostatečné množství sadebního materiálu pro obnovu pokalamitních holin vzniklých vlivem celoevropské kůrovcové kalamity a dlouhodobým suchem.

Dostatečné finanční krytí si klade za cíl zajistit rekonstrukci části krmného centra na Šancích v Lánské oboře a další. Všechny pozměňovací návrhy, v nich je součást odůvodnění.

Poslední pozměňovací návrh, ke kterému bych se přihlásila, je v systému načten jako dokument 1573. V kapitole 315 Ministerstva životního prostředí navrhuji zvýšit výdaje specifického ukazatele Ochrana přírody a krajiny o částku 200 milionů korun. A v kapitole 315 Ministerstva životního prostředí ČR navrhuji zvýšit výdaje specifického ukazatele Technická ochrana životního prostředí o částku 200 milionů korun.

Naopak v kapitole 322 Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky navrhuji snížit výdaje specifického ukazatele Dotace na obnovitelné zdroje o částku 400 milionů korun. Cílem pozměňovacího návrhu je podpora boje se suchem, udržení vody v krajině a důraz je kladen na protierozní ochranu. Jedná se o budování malých zásobníků vody, konkrétně drobných rybníčků, mokřadů, tvorby meandrů, výsadby remízků a dalších protierozních prvků. To je vše.

Děkuji.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Andrej Babiš byl položen dotaz

Nemyslíte, že si za vyhrocenou kampaň můžete do značné míry sám?

Nebyl jste to náhodou vy, kdo neuměl nic jiného než útočit na své protivníky? Řekl byste, že jste politik, co umí dělat kompromisy nebo ustoupit? Vždyť se proti vám staví i vlastní členové hnutí nebo bývalý koaliční partneři. Proč asi?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Hájek (STAN+SNK ED): Na Vysočině se budují další stavby pro zadržování vody v lesích

22:24 Hájek (STAN+SNK ED): Na Vysočině se budují další stavby pro zadržování vody v lesích

Bez vody by nebylo života. A že je dostatek vody důležitý pro les i pro celou přírodu, o tom také ne…