Ministr Blatný: Bez nouzového stavu nelze dělat téměř nic. Proto vás prosíme o nouzový stav

22.12.2020 22:33

Projev na 78. schůzi Poslanecké sněmovny 22. prosince 2020 k návrhu prodloužení nouzového stavu

Ministr Blatný: Bez nouzového stavu nelze dělat téměř nic. Proto vás prosíme o nouzový stav
Foto: Repro ČT
Popisek: Ministr zdravotnictví Jan Blatný
reklama

Vážený pane předsedající, milé dámy, vážení pánové,

já se pokusím vnést do této možná zbytečně zjitřené atmosféry trochu klidu a snad i konkrétních údajů. Abychom si nalili čistého vína, respektive abychom si řekli, proč vás žádá vláda České republiky o nouzový stav. Já jsem to už řekl, ale zopakuji to znovu. Bez nouzového stavu není možné omezení volného pohybu osob. Bez nouzového stavu není možná pracovní povinnost pro studenty. Bez nouzového stavu nelze používat subjekty kritické infrastruktury a její nezbytné dodavatele, včetně integrovaného záchranného systému. Bez nouzového stavu nelze disponovat státními rezervami. V nouzovém stavu lze velice omezeně nakládat s provozem různých provozoven, nákupních center apod. V podstatě nelze dělat téměř nic. Proto vás prosíme o nouzový stav.

Často se argumentuje tím, že jsme úplní blázni a že Německo a jiné země jsou na tom daleko lépe. Tak vás jenom chci informovat zcela neemotivně, že protože - omlouvám se, že jsem musel na čtvrthodinu odejít, důvodem byl telefonický hovor s ministrem Spahnem kvůli vakcíně - tak vás jenom informuji, že Německá spolková republika od tohoto března do příštího března má něco, čemu říká epidemický stav a co je velmi podobné našemu nouzovému stavu a co jim umožňuje provádět všechna tato opatření. Chce snad někdo z poslanců říct, že v Německu je všechno špatně, že v Německu všechno nefunguje? Určitě ne, aspoň zatím jsem neměl takový signál, naopak často slýcháme, jak je v Německu všechno skvělé a jak my děláme všechno špatně.

Já bych vás jenom upozornil, že je to jakási naše národní vlastnost - vždycky se strašně shodit, říct, že jsme úplně neschopní a že v jiných zemích to všichni dělají daleko lépe. Já si myslím, že to tak není, v těch zemích to dělají dobře, my to děláme taky dobře a každý to děláme trochu jinak a není to, prosím vás, vůbec nic špatného, svět je takový. Buďme na sebe, prosím, napříč všemi politickými spektry, občas třeba také trochu hrdí nebo trochu pyšní a je úplně jedno v jaké politické straně se nacházíme a nebo za koho tady mluvíme. Mluvme, prosím, každý za sebe. Tento pultík jako kdyby lidi z měnil, jako kdyby přestali být lidmi a stali se jenom poslanci nebo jenom členy nějaké strany. Já mám tu výhodu, že nejsem členem žádné strany, a snažím se, aby mě ten pultík nezměnil.

Když se budu vracet k těm konkrétním věcem, které tady zazněly, tak není pravda, že by nebyly kapacity na testování, ano, je veliký zájem o testování, kapacity se navyšují, například v Jihočeském kraji i díky spolupráci - a tady já právě opravdu nevidím vůbec žádný rozdíl mezi tím, kdo je z jaké politické strany, konkrétně třeba pan hejtman Kuba velmi pomohl tím, že navýšil na dvojnásobek kapacity. Pražské fakultní nemocnice výrazně zvýšily své kapacity během několika dní a patří jim za to dík. Pokud se týká PSA, který je tak často kritizovaný, tak jak jsem říkal od začátku, tak se prostě hodnotí a ke konci roku bude toto hodnocení ukončeno, představíme, jaký je výstup tady z tohoto hodnocení, zejména se do něho budeme snažit zakomponovat tu velmi potřebnou, velmi potřebnou zátěž nemocnic. Je to jeden z důležitých, ale rozhodně ne ten jediný zdroj informací. Já nejsem ten, kdo by měl být asi adresován, pokud se týká kompenzací, jenom si myslím, že je snaha zlepšit i kompenzace. O tom se tady hovořilo nedávno, došlo k určitým úpravám a myslím si, že se všichni snaží, aby se to dále lepšilo. Ale znovu říkám, toto nejsem já, kdo by měl být tím za to zodpovědný, čímž se nezříkám svého dílu odpovědnosti.

Pokud se týká trasování, tak si, prosím, uvědomme, že třeba Rakousko a Německo v době, kdy měli počty pacientů srovnatelných s námi, tak nebyli schopni vytrasovat více než 77 % svých pacientů. My jsme schopni trasovat mezi 70 a 90 % během čtyřiadvaceti hodin, a samozřejmě s tím, jak narůstají počty - a to já říkám zcela otevřeně prostě - každý systém má svůj limit a ve chvíli, kdy se dostaneme kolem 10 000 pacientů za den, tak nebudeme schopni trasovat všechny tak, jak bychom si přáli. To je realita, ale to je tak dáno, ten systém, každý systém má své meze. Pokud se týká očkování, tak, prosím, očkování je připraveno, očkovací centra existují, my reagujeme na dodávky, které jsou v rámci Evropské unie dostupné.

Mohu vám říct a slíbit, že jsou v současné době k dispozici jmenné seznamy těch lidí, kteří se budou v těchto vakcinačních centrech očkovat, první závod je dvacátého sedmého, další, kde jsme sehnali o 20 000 dávek navíc, tak je dvacátého devátého, dneska potvrdil Pfizer další navýšení dodávek, jsou přesné harmonogramy na leden, ví se, kdo je prioritou, jedná se pro vakcínu Pfizer pro období ledna jenom o osoby, které jsou uvnitř zdravotnických zařízení, to znamená, jedná se o lékaře kritické infrastruktury, zdravotnických zařízení, tam hospitalizované seniory a seniory v domovech. To znamená, toto všechno je a ta strategie tak, jak se rozpracovává a průběžně doplňuje, protože ji nelze mít hotovou zcela a okamžitě, protože se vyvíjí i to, jakým způsobem a kdy budou dodávány dávky těch vakcín.

Uvědomme si, prosím, že zatím je schválena jenom první, první vakcína a i u ní došlo v průběhu posledních měsíce několikrát ke změně dodávek, takže nechtějme být, prosím, papežštější než papež, ono to opravdu nejde a já vás jenom mohu a chci ujistit, že není pravda, že Česká republika není připravena na vakcinaci, a není pravda, že se pro to nic nedělá. Není to samozřejmě jenom díky lidem, kteří jsou v současné době ve vládě, je to díky všem lidem, kteří se na tom podílí a se všemi spolupracujeme. Pokud se týká vakcíny, tak ještě uvedu to, že vakcína Pfizer není pro praktické lékaře, to znamená, v současné době nebudou zatím očkovat praktičtí lékaři a plánuje se, aby veřejnost mimo ty instituce, o kterých jsem mluvil, když všechno půjde, ty dodávky, tak jak mají, mohla začít se objednávat na očkování od února, s tím, že v tu dobu bude zprovozněn rezervační systém, který nemá cenu zprovozňovat dříve, protože dříve ta vakcína pro veřejnost k dispozici nebude.

Anketa

Má prezident Miloš Zeman vaši podporu? (Ptáme se od 22.12.2020)

83%
17%
hlasovalo: 13900 lidí

A tento vakcinační systém potom bude umožňovat, aby se lidé z těch prioritních skupin, kam patří senioři z komunity, aby se tam připravovali. Dovolím si konstatovat, že se nedomnívám, že se jedná o nějaká chaotická rozhodnutí. Opravdu se opíráme o velmi podobné informace jako například Německo. A i při rozhodování o tom, do jakého rizikového scénáře se přesuneme, používáme stejné parametry jako má Německo, jenom je máme navíc oskórované. Ale prosím vás neděláme, ono totiž nic jiného dělat nelze. Všichni se chovají velmi podobně a některé kritizujeme více, některé kritizujeme méně.

Pokud se týká toho, co tady byl apel na to, kdy přejdeme do rizika číslo 5, protože v podstatě asi není příliš pochyb o tom, že do něj přejdeme, protože i ta čísla z nemocnic nejsou taková, že bychom je mohli dále zatěžovat beze změny, tak jedna z věcí, o které uvažujeme, je právě to, že to nebude od 25. ale až od 27. čímž se umožní, aby lidé, kteří se zejména nechali otestovat, aby měli možnost se setkat v průběhu vánočních svátků. Ale to definitivní, a já to jenom opakuji, to definitivní rozhodnutí opravdu padne až zítra, protože chceme mít co nejvíce dat ze všedního dne tohoto týdne zejména z nemocnic. Protože v současné době jsou to právě nemocnice, které musíme udržet v chodu a které jsou to, co musíme za každou cenu zachovat. Protože ve chvíli, kdy by se tomu tak nestalo, tak by to byl problém pro nás všechny.

Pokud se týká Silvestra, tak tam si zase naopak myslím, že bychom byli všem k smíchu, kdybychom dělali další a další výjimky. Naopak, je potřeba se rozhodnout a toto rozhodnutí držet. A myslím si, že i všichni občané by to brali velmi zvláštně, kdyby se provedlo rozhodnutí a následně z něho začaly zase dělat desítky dalších výjimek. Takže si opravdu nemyslím, že by se jednalo o nějaký chaos nebo o spoustu ostatních slov, která si ani nepamatuji a která tady byla řečena. O kompenzacích už jsem se bavil. Rozumím, že je to naprosto zásadní téma a rozumím, že je potřeba o nich dále diskutovat. Já nejsem ekonomický ministr, ale požadavky v tomto směru jednoznačně podporuji a úplně jim rozumím. To se asi nemusíme o tom přít.

A ještě abych si dovolil vyvrátit kritiku, o které jsme se zde bavili, tak není to jenom restriktivní opatření. V současné době my opravdu nemáme moc jiných možností, stejně jako ostatní země, než přejít do toho, čemu my říkáme stupeň 5 a každá jiná země tomu říká jinak. Ale jsou to podobné věci. Ale například se sportovci nebo s kulturou připravujeme pilotní programy založené na opakovaném testování těch, kteří chtějí tyto aktivity vykonávat, právě proto, abychom je umožnili. A toto ve spolupráci s očkováním povede k tomu, že se situace zvládne. A jenom znovu připomínám, že opravdu řada zemí, ke kterým jinak vzhlížíme, dopředu řekla, že to nebude dřív než v březnu. Někteří dokonce, že to nebude dřív než v červnu. Takže nechtějme prosím si myslet, že celou situaci vyřešíme do ledna nebo do někdy jindy a že ji vyřešíme v souvislosti s tím, co nám umožňuje náš současný legislativní rámec. Takže si myslím, že se snažíme naopak, ať mluvím za sebe, velmi objektivně tu situaci posuzovat. Já sám dělám opravdu všechno pro to, abych s vámi komunikoval, snažím se sem chodit, jak je to jenom možné. Snažím se neemotivně a na základě údajů odpovídat na vaše dotazy. Já jim všem rozumím. Vy zastupujete občany této země, já se snažím vám v tom nějakým způsobem vyjít vstříc. Nemáme určitě a nemusíme mít úplně na všechno stejný názor, tím se názory tříbí, to je úplně v pořádku. A já vůbec nechci, aby měli ostatní stejný názor jako já. Já jenom chci, abychom se uměli navzájem vyslechnout.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Senátor Hilšer: V ODS to dělali kmotři, v ANO to dělá samotný Babiš

11:03 Senátor Hilšer: V ODS to dělali kmotři, v ANO to dělá samotný Babiš

Komentář na facebookovém profilu k případné povolební koalici ANO a ODS.