Ministr Blažek: Klíčovou je povinnost vytvořit důvěryhodné kanály pro podávání oznámení

12.01.2023 16:39

Projev na 50. schůzi Poslanecké sněmovny 12. ledna 2023 k vládnímu návrhu zákona o ochraně oznamovatelů

Ministr Blažek: Klíčovou je povinnost vytvořit důvěryhodné kanály pro podávání oznámení
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr spravedlnosti Pavel Blažek

Dobrý den. Děkuji za slovo. Na úvod řeknu, že body 18 a 19 spolu souvisejí a přivítal bych návrh na sloučení rozpravy.

A k zákonu jako takovému bych rád řekl zhruba toto: Jsou to dva návrhy zákonů, které Ministerstvo spravedlnosti připravilo v souladu s plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022 a které současně naplní programové prohlášení vlády a transponují evropskou směrnici, jejíž lhůta pro implementaci uplynula již dne 17. prosince 2021. Jedná se o návrh zákona o ochraně oznamovatelů a o návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Oba návrhy prošly širokou odbornou diskusí v meziresortním připomínkovém řízení. Jeho výsledkem je, že vládě bylo předloženo takřka bezrozporné řešení podpořené i projednáním návrhů s předsedy poslaneckých klubů dne 31 srpna 2022. Ochrana oznamovatelů tzv. whistleblowerů je fundamentálním prostředkem boje proti korupci a dalšímu protiprávnímu jednání ve společnosti. Zavedením komplexního a funkčního právního rámce ochrany oznamovatelů lze dosáhnout značných úspor nejenom veřejných, ale i soukromých prostředků, předcházet ekologickým škodám a újmám na životech a zdraví osob či zabránit poškozování veřejného zájmu v řadě dalších oblastí.

Navzdory opakovaným snahám o prosazení účinnější ochrany oznamovatelů cestou práva však v České republice potřebný zákon dosud chybí. Předkládané zákony cílí na poskytnutí ochrany širokému okruhu osob vykonávajících práci v soukromém i veřejném sektoru pro případ, že oznámí protiprávní jednání, ke kterému došlo uvnitř organizace, kde pracují. Chráněni před odvetnými opatřeními mají být nejenom zaměstnanci, ale také obchodní partneři zaměstnavatelů, osoby samostatně výdělečné činné, stážisté i dobrovolníci, jakožto i osoby, které oznamovateli pomáhaly protiprávní jednání oznámit nebo odhalit.

Anketa

Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta?

hlasovalo: 33828 lidí

Oznamovat bude možné jednání, které porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti, do kterých vstupuje celoevropský zájem, jako jsou například oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či oblast životního prostředí.

Klíčovou povinností, kterou návrhy zákonů ukládají vybraným zaměstnavatelům, je povinnost vytvořit důvěryhodné kanály pro podávání oznámení a poskytnutí ochrany před postihem či znevýhodněním v důsledku oznámení. A to i v případech, kdy původcem odvetného opatření je osoba od zaměstnavatele odlišná. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že navrhovaná opatření spočívající například ve vynutitelném zákazu odvetných opatření nebo přenosu důkazního břemena na zaměstnavatele, nemají sloužit jen k samotné ochraně oznamovatelů protiprávního jednání, ale také k prevenci závažné protispolečenské činnosti obecně.

Vážení kolegové a kolegyně, dovoluji si vás požádat o vyjádření podpory předloženým návrhům tak, aby Česká republika mohla dostát svým závazkům, které pro ni vyplývají z jejího členství v Evropské unii, a zároveň zajistila přijetím účinného nástroje (nesrozumitelné) proti korupci a dalším protiprávním jednáním, kterým tyto návrhy bezpochyby jsou.

Děkuji vám za pozornost.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Mikuláš Peksa byl položen dotaz

Co byste vzkázal těmtisícům nezaměstnaným, kteří kvůli vám přijdou o práci?

Cituju z webu Aktuálně: ,,V případě zavedení emisní normy Euro 7 bude Škoda muset zavřít jednu výrobní halu, o práci přímo u automobilky přijdou tři tisíce lidí. Včetně dodavatelů půjde zhruba o deset tisíc." Vy normu hájíte. Fakt vám nedochází, jaké negativní důsledky s sebou přináší?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Fialova vláda pokulhává jak v důchodech, tak v rodinné politice

9:09 Vích (SPD): Fialova vláda pokulhává jak v důchodech, tak v rodinné politice

Jedna politická bitva se přehnala, druhá nás nejspíš čeká. Jde opět o důchody, kterým se všechny vlá…