Ministr Vojtěch: eRecept jako informační systém veřejné správy

2. 11. 2018 12:03

Projev na 20. schůzi Poslanecké sněmovny 2. listopadu 2018 k návrhu zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Ministr Vojtěch: eRecept jako informační systém veřejné správy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte tedy, abych vám představil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o léčivech. Cílem této novely je učinit další krok v oblasti elektronizace zdravotnictví, a to díky precizaci systému elektronické preskripce a zejména zakotvení tzv. lékového záznamu pacienta. Myslím si, že si všichni pamatujete na debatu, která se odehrála v této Sněmovně na konci roku 2017, kdy jsme projednávali tzv. elektronický recept a nabytí účinnosti od 1. 1. 2018. Já jsem tehdy na tomto místě prohlásil, že my jsme pro odložení sankcí za elektronický recept o rok s tím, že v rámci tohoto přechodného období připravíme právě lékový záznam jakožto velmi důležitou funkcionalitu, kterou v té době, zejména odborná veřejnost, postrádala. Proto jsem rád, že nyní mohu prezentovat již tento návrh právě navazující na příslib, který jsem dal na konci roku 2017 této Sněmovně.

Přijetím této novely tedy dojde k završení právní úpravy povinné elektronické preskripce. Jak jsem říkal, samotná elektronická preskripce, resp. právní úprava jí zakotvující, nabyla účinnosti k 1. ledna 2018. Ovšem vzhledem k nutnosti takovéto úpravy bylo nutné přikročit k podrobnější a jasnější úpravě v rámci, v které bude komplexně fungovat systém povinné elektronické preskripce léčivých přípravků, stejně tak jako oblast výdeje.

Předkládaná novela zajišťuje plný legislativní rámec pro povinné elektronické předepisování léčivých přípravků. Zavedení lékového záznamu pacienta umožní předepisujícím lékařům a též farmaceutům nahlížet do údajů o předepsaných a vydaných léčivých přípravcích konkrétního pacienta a tím zajistit zkvalitnění jiných poskytovaných zdravotních služeb, spočívajících v předepisování a výdaji léčivých přípravků. Možnost nahlížet do tohoto lékového záznamu je logickým a účelným využitím údajů, které již dnes existují. Jsou shromážděny v centrálním úložišti elektronických receptů, ovšem ten lékový záznam není sdílen, to znamená není možné právě sdílet informace o předepsaných a vydaných receptech a lécích napříč poskytovateli zdravotních služeb. Tato funkcionalitu systému, jak jsem říkal, byla poptávána velmi od odborné veřejnosti, protože je pravdou, že v současné době lékaři ani lékárníci neví, jaké léky pacient užívá, což může způsobovat velmi nepříjemné důsledky z hlediska předepisování léků, které nežádoucím způsobem interagují s léky, které pacient užívá, nebo jsou duplicitní a podobně. Víme, že v České republice bohužel řada pacientů zemře v důsledku toho, že léky jsou předepisovány tak, že vlastně pacientovi v konečném důsledku uškodí a nikoliv pomohou. To znamená, tento lékový záznam umožní předepisování tak, aby byla zohledněna předchozí aktuální farmakoterapie daného pacienta a lékař ani farmaceut už nebudou odkázáni pouze na informace, které jim poskytne pacient, kdy bezesporu není často záruka, zejména u chronicky nemocných pacientů, kteří berou poměrně velké množství léků, že tyto informace budou úplné a přesné.

Kromě zakotvení samotného lékového záznamu pacienta vládní návrh zákona upravuje i další otázky. Zejména se nově zakotvuje informační systém eRecept jako informační systém veřejné správy, který umožní komplexní realizaci a podporu elektronického předepisování léčivých přípravků a jejich výdeje. Kromě lékového záznamu pacienta bude součástí systému eRecept centrální úložiště elektronických receptů registr léčivých přípravků s omezením systém správy souhlasů a žurnál činností.

Návrh zákona dále nově v kontextu již uvedeného definuje působnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv jako zřizovatele, provozovatele a správce systému eRecept s přesně vymezenými kompetencemi a povinnostmi. Návrh rovněž stanovuje osoby a subjekty, které mají přístup do systému eRecept, způsob a rozsah jejich přístupu a definuje účel, k jakému mohou být získané informace využity. Musím říci, že na tom návrhu pracovala velmi široká pracovní skupina složená ze svých významných stakeholderů, ať jsou to zdravotní pojišťovny, odborné společnosti, komory, pacienti, zkrátka všichni, kterých se to týká. Stejně tak ten návrh byl konzultován s Úřadem pro ochranu osobních údajů, se kterým nakonec byly všechny připomínky vypořádány bez rozporu. Myslím, že ten návrh je v tomto směru velmi konsensuální napříč odbornou veřejností, napříč pacientskou veřejností, napříč i institucemi, které mají dohlížet na bezpečnost dat a ochranu osobních údajů. To znamená, že si myslím, že vás mohu v tomto místě požádat o to, abyste tento návrh podpořili, protože si myslím a jsem o tom přesvědčen, že nejen tento návrh posune velmi kvalitativně Českou republiku v oblasti elektronizace zdravotnictví, to znamená možnosti sdílení dat v rámci zdravotnictví, ale především zajistí kvalitnější a bezpečnější péči o naše pacienty. Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Šípová (Piráti): Svět velkých korporací mi naopak k srdci nikdy nepřirostl

11:17 Šípová (Piráti): Svět velkých korporací mi naopak k srdci nikdy nepřirostl

Absolvovala jsem právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Advokacii se věnuji od roku 2009, od roku 20…