Ministryně Benešová: Nominační zákon nijak nechce přenášet finální odpovědnost na expertní orgán

30.10.2019 13:59

Projev na 12. schůzi Senátu dne 30. 10. 2019, k návrhu zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu.

Ministryně Benešová: Nominační zákon nijak nechce přenášet finální odpovědnost na expertní orgán
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marie Benešová, ministryně spravedlnosti
reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené senátorky, vážení senátoři, dovolte mi ve stručnosti uvést v rámci projednávání v Senátu PČR vládou předložený návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, tzv. nominační zákon.

Tento návrh zákona navazuje na věčně obdobný návrh zákona, který byl předložen v předchozím volebním období ministerstvem financí, jemuž vláda Bohuslava Sobotky uložila jej zpracovat. A nakonec byl tento návrh na schůzi 5. dubna 2017 projednán, ale neschválen. Současná vláda proto opět zpracovala návrh nominačního zákona v obdobném znění, schválila jej a následně předložila Poslanecké sněmovně, která ho 27. září tohoto roku finálně schválila a postoupila do Senátu.

Obsahem předkládaného návrhu zákona je povinnost jednotlivých ministerstev provést při výběru osob do řídícího orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu, která spadá do působnosti tohoto ministerstva, otevřené transparentní výběrové řízení na danou pozici. Podle návrhu zákona také budou ministerstva muset veškeré personální nominace nejen do řídících, ale i dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, které spadají do jejich působnosti, předložit výboru pro personální nominace, který je následně projedná a zaujme k nim stanovisko.

Navržený zákon dále upravuje i postavení, složení a působnost výboru pro personální nominaci, který bude poradním orgánem vlády. Takto už ostatně funguje výbor pro personální nominace nyní, ale dosud jen na základě usnesení vlády. Přičemž navržená úprava má jeho existenci a působnost stabilizovat tím, že budou upraveny na úrovni obecně závazného právního předpisu. Členy výboru bude jmenovat a odvolávat vláda a činnost výboru bude upravena statutem a jednacím řádem. Funkční období člena výboru bude 5 let a návrh umožňuje i opakované jmenování osoby členem výboru. Důležitou podmínkou členství v tomto výboru je, že členem nebude moci být člen politické strany nebo hnutí.

Návrhem zákona upravený nominační proces se pak použije u všech obchodních korporací, bez ohledu na výši majetkového podílu státu v nich, dále též na státní podniky, národní podnik a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Stanovisko výboru pro personální nominace k nominaci bude mít doporučující charakter.

Pokud se však ministerstvo od doporučení výboru odchýlí, bude mít povinnost toto své odchýlení zdůvodnit a neprodleně zveřejnit prostřednictvím webových stránek.

Považuji za nutné zdůraznit, že navržený nominační zákon rozhodně nikterak nechce přenášet finální odpovědnost v případě personálních nominací v gesci jednotlivých členů vlády na expertní orgán, protože podle názoru vlády ten, kdo má finálně o personální nominaci rozhodovat, je ten, kdo v daném případě nese nejen věcnou, ale i politickou odpovědnost.

Výbor pro personální nominace by však měl zajistit, že ten, kdo bude vybírat člena řídícího nebo dozorčího orgánu, bude mít pro tento výběr pokud možno komplexní informace, tedy i odborné expertní stanovisko. Poslanecká sněmovna při projednávání tohoto návrhu zákona přijala několik dílčích úprav a doplnění původně předloženého textu zákona, které smysl a cíl navržené úpravy nikterak nemění a vhodným způsobem ji zpřesňují a doplňují.

Závěrem bych ráda stručně zmínila, jak tady proběhla projednání návrhů ve výborech Senátu. Předložený návrh nominačního zákona projednal garanční výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který Senátu doporučil návrh zamítnout. Dále tento návrh zákona projednal ústavně-právní výbor, který jej naopak Senátu doporučil schválit, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. O totéž bych vás ráda požádala i nyní. Děkuji vám za pozornost a dovoluji si vás požádat o podporu tomuto důležitému vládnímu zákonu. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Výborný (KDU-ČSL): Lidé dostanou šanci na nový restart, jinak je výsledek rozpačitý

10:07 Výborný (KDU-ČSL): Lidé dostanou šanci na nový restart, jinak je výsledek rozpačitý

Dlouhodobě neřešená problematika exekucí je časovanou bombou, kterou je nutné řešit ihned.