Ministryně Schillerová: Desítky miliard se prostě musí napumpovat do ekonomiky

18.03.2020 23:27

Projev na 17. schůzi Senátu 18. března 2019 – Aktuální situace v České republice v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Ministryně Schillerová: Desítky miliard se prostě musí napumpovat do ekonomiky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně financí Alena Schillerová
reklama

Dámy a pánové,

já jsem nepřišla s úmyslem dnes vystupovat na téma koronavirus, protože tím byl pověřen pan ministr zdravotnictví, nicméně sedím tam nahoře na tom umpiru a poslouchám debatu, takže nemám ani připravené žádné slovo, budu mluvit od srdce a z hlavy. A řeknu vám, co my teď jako vláda prožíváme. Já vím, že vám to může být jedno, ale asi vám to jedno není, protože se to dotýká celého našeho národa, všech našich občanů, našich lidí. A my v tuto chvíli musíme a měli bychom, a to bude můj apel, který se teď pokusím k vám přednést už jen tím, že vám popíšu, jak to všechno celé probíhá, bychom měli zapomenout na politické šarvátky. Neměli bychom skutečně do sebe kopat, není na to čas. Bude ještě hodně příležitostí, které přijdou potom, ale teď není ta správná doba.

My čelíme bezprecedentní situaci, která tady nebyla v podstatě snad od první světové války, když byla španělská chřipka, mám to jen z knih. A čelíme neviditelnému, o to zákeřnějšímu nepříteli, jakým je tento virus. Nejsem lékařka, nemám na to odborné vzdělání. Tady mezi vámi jsou lékaři, takže se nebudu pouštět do žádných analýz tohoto typu. ČR, a bylo to rozhodnutí vlády a věřte, že jsem členka této vlády a museli jsme učinit ta nejtěžší rozhodnutí ve svém životě, s velkou zodpovědností a s velkým rozmyslem a samozřejmě ve velice krátkém čase, neměli jsme na to týdny ani měsíce, na to prostě nebyl čas, udělali jsme rozhodnutí, která tady nebyla ani za komunismu. Omezili jsme lidem pohyb, omezili jsme lidem podnikání, omezili jsme lidem v podstatě základní lidská práva. Bylo to velmi těžké, ale udělali jsme to včas a stojíme si za svým rozhodnutím. Stojíme si za tím, že ČR byla jako jedna z prvních, a já nedělám teď žádnou politiku, byli jsme první, kteří jsme udělali velmi zásadní rozhodnutí. Ještě před 14 dny v pátek byl ministr zdravotnictví na Radě Evropy ministrů zdravotnictví a bylo mu tam vytýkáno, jak se chováme, že chceme uzavírat hranice, že chceme omezovat takovýmto způsobem práva. Dnes to dělají všichni po nás. Vždyť se podívejte, my jsme prostě byli první, kdo to udělali. Dělali jsme to pod velkou zodpovědností, v podstatě jsme reflektovali názory hlavního epidemiologa, pana Prymuly, který je uznávaný expert, pan profesor Prymula. A teď to říkám proto, že je to skutečně odborník na svém místě a my jsme v době, kdy nikdo ještě takto neuvažoval, kdy vytýkali Adamovi Vojtěchovi: "Proč jste tak tvrdí v té ČR? Proč to děláte?" Tak v té době už on namodeloval určitý model vývoje, který de facto se potvrzoval. Když on modeloval počet nakažených lidí, tak se spletl, to číslo bylo úplně marginální, v jakém se spletl. A díky těmto opatřením, která jsme udělali a stojíme si za nimi, tak díky tomu jsme to zbrzdili a já jsem přesvědčena, že to prostě zvládneme, já tomu prostě věřím, že to zvládneme. Za chvíli budu mluvit o ekonomických škodách, ty tady budou, ty jsou skutečně bez diskuse, ale teď nejsou podstatné. Teď je podstatné postarat se o zdraví lidí, postarat se o to, abychom tuto nákazu zastavili, abychom se vrátili co nejdřív do normálního života a dodávali lidem odvahu.

Dodávali lidem víru. Dodávali jim naději, že tato situace prostě za chvíli brzy skončí. A to je role nás politiků. A já vím, že za chvilku se určitě přihlásíte a budete na to reagovat a budete mi říkat: "Já nevím, jestli jsme měli krizový štáb pustit tamde, onde, jestli jsme stav nouze měli vyhlásit tamde, onde." My jsme dělali to, co jsme v daný okamžik považovali za to nejlepší. A dělali jsme to včas a dělali jsme to jako první. To, že jsme se scházeli, ti odborníci tam seděli, všichni ti členové ústředního krizového štábu sedávali na jednáních vlády, my jsme jim naslouchali. A to, že jsme se rozhodli změnit jednací řád, možná to říkám nesprávně, nebo statut Ústředního krizového štábu a dát do jeho čela hlavního epidemiologa, bylo zase po nějaké debatě. Měli jsme přesný přehled, kdo řídí v různých jiných zemích Evropy Ústřední krizový štáb. A Tchaj-wan třeba, který si s nákazou poradil nejrychleji, tak tam to řídil hlavní epidemiolog. To byly argumenty, to nebyla politika. A to nejsou povodně. Povodně, já si to pamatuji a celá řada z vás také. Povodně byly o armádě, o policii, o hasičích. Tam je samozřejmě na místě, aby to řídil ministr vnitra. Toto je o odbornících na epidemiologii, na zdravotnictví, o lékařích. Proto v čele stojí hlavní epidemiolog, který se účastní každého jednání vlády kromě toho, že řídí Ústřední krizový štáb, a my mu nasloucháme. O tom to celé je. A jestli máte pocit, že jsme stav nouze měli vyhlásit o týden dřív, nebo o týden později, to je velmi zásadní rozhodnutí. Vyhlásili jsme ho o týden dřív, než to navrhoval ministr vnitra, ale to jsme si v podstatě vysvětlili. Jestli máte pocit, že jsme měli aktivizovat Ústřední krizový štáb o týden dřív nebo později, v podstatě on fungoval, stejně tam ti lidé chodili, byl tam policejní prezident, byl tam generální ředitel Celní správy, generální ředitel hasičského záchranného sboru atd., teď jsem na celou řadu lidí zapomněla, příslušní úředníci, náměstci, ti, co jsou dnes v ústředním krizovém štábu. Takže my si stojíme za kroky, které jsme udělali. Stojíme si za tím a věřte, že to není pro nás lehké rozhodování. A budeme rádi, určitě o tom tady Adam Vojtěch mluvil, budeme rádi, když dosáhneme toho, jak říkají odborníci "peaku", ať si nehraji na chytrou a nemluvím o něčem, čemu nerozumím, až ho dosáhneme a začne se mezidenní nárůst nemocných snižovat. Zatím prostě je, jaký je, není nijak dramatický, nemáme zatím ani nikoho zemřelého. Nejsme v situaci, nedopustili jsme to, co se stalo v Itálii, že se věci zanesly do zdravotnictví a vymklo se to z rukou. My pořád ještě, myslím, že o tom Adam mluvil, že pořád ještě zdravotnictví trasuje, tzn. ověřuje všechny kontakty.

Respirátory, mluvila jste, paní senátorko Seitlová, vy máte respirátor na sobě, já už to znám po těch týdnech. Respirátory, a teď to není nic proti vám, prosím, není to nic osobního, já nechci útočit, já tady nechci dělat politiku, my respirátory dáváme, já nevím, jestli máte dvojku nebo trojku, myslím, že trojku, to je ten nejlepší, ale nejsem si jistá, ty dáváme policistům, hasičům, celníkům, těm, co stojí na hranicích. Zdravotníkům, těm, co jsou v první linii. Jinak samozřejmě vy máte roušku, já to vidím, ale to je jedno, já to nevyčítám, vy třeba ani nevíte, co máte, protože jste to dostali, takže to není žádná výčitka.

Nebo k tomu zásobování, celá Evropa toho má nedostatek. Já jsem si v sobotu střihla brigádu. Nechtěla jsem o tom mluvit, abych nedělala, že si tady dělám PR, ale teď to tady řeknu. Střihla jsem si v sobotu brigádu, šla jsem na ministerstvo zdravotnictví a chtěla jsem vidět, jak to tam vlastně mají zorganizované. Oni tomu říkají pracovně velín. Je to parta lidí, nákupčích z velkých nemocnic, ten kolektiv je neustále doplňován, lidé tam jsou dnem a nocí, jde si vždycky jeden odpočinout na půl hodiny, vrátí se a jedou. V angličtině, v němčině, v ruštině, obchodují s celým světem, mají celou řadu objednávek, ale tohle dělá celá Evropa, všichni to dělají. A tím pádem se vám samozřejmě možná stane, že to objednáte, přislíbí vám to a pak to nedodají, ale teď v tuto chvíli už se to samozřejmě zlomilo a věci jsou na dobré cestě, takže dělá se pro to maximum, ale uvědomme si, že to shání celá Evropa. A kdo kdy počítal s koronavirem a měl takové množství v zásobě? Takže to v tuto chvíli prostě neřešme.

Ekonomické škody, zaznělo to tu několikrát. Takže okamžitě jsme připravili tzv. liberační balíček, tzn. odložení všech daní, prominutí sankcí atd., aby se lidé nestresovali, že teď 1. 4. musí podávat daňová přiznání, je to všechno na stránkách ministerstva financí, všude jsme to dali, uvedli, takže teď se nikdo nemusí bát. Všechny sankce jsem prominula. Ve své kompetenci mám takové zmocnění, které se naposledy použilo za povodní. Prominula jsem veškeré správní poplatky, pokuty, úroky, které by nastaly z pozdního podání. Finanční správa rozšířila svůj promíjecí pokyn o koronavir, odložili jsme tyto věci. EET, od 1. 5. se spouští 3. a 4. vlna, tři měsíce nebudeme dělat žádné kontroly, žádné sankce, nic vynucovat. To jsem také včera dala všechno do médií. Kromě toho jsme se dnes rozhodli, nebudu říkat minulost, řeknu, co je dnes aktuální, dnes jsme zvýšili částku programu Covid, který zřídilo MPO, resp. ČMZRB pro podnikatele. Bezúročné úvěry na dobu s odkladem splatnosti jednoho roku, doba splácení dva roky. Přidali jsme tam, navýšili jsme tam částku 10 mld., protože těch 600 milionů, to byla kapka v moři, okamžitě to zmizelo. Bylo to na úvěry od půl milionu, my jsme to snížili na 20 000, protože se ozývaly malé firmy, že potřebují malé částky, takže to spouštíme. Používáme na to evropské peníze. Já připravuji, v tuto chvíli už to mám skoro připravené, novelu zákona o státním rozpočtu. Navrhnu zvýšení schodku, protože budeme potřebovat desítky miliard do ekonomiky. Domluvili jsme se na vládě o prodloužení ošetřovného. Nakonec se to udělá zákonem, který se ve stavu legislativní nouze stejně tak jako novela zákona o státním rozpočtu bude muset projednat tak, aby zaměstnavatelé, když ti lidé zůstávají, dnes je ošetřovné devět dnů, tak aby tam mohli po tu dobu zůstávat déle. Dohodli jsme se na tom, že budeme kompenzovat karanténu. Jednáme o balíčku podpory ať už zaměstnanosti, aby nám ti lidé zůstali a udrželi si pracovní místa, protože věříme, že to bude otázka krátké doby, která pomine. A následně budeme samozřejmě podporovat a chystáme ve spolupráci s ministrem Havlíčkem další programy pro podnikatele, tzn. počítáme, že desítky miliard se prostě musí napumpovat do ekonomiky a musí se tam napumpovat rychle. Kromě toho jednáme z EU. Ona přislíbila 37 mld. eur na boj s koronavirem, nicméně jsou to peníze, které už dnes v programech jsou, takže jednáme, aby nám dovolili přealokaci tam, kde to zrovna cítíme, že to potřebujeme. Jednáme s ČMZRB, která poskytne záruky podnikatelům na úvěry, tzn. tam chceme částku skutečně dostat do astronomických částek tak, aby to mohli podnikatelé využít. Prostě musíme překlenout tuto dobu, budou to obrovské ekonomické ztráty. Nicméně vidíme světlo na konci tunelu, a to je to důležité. A je potřeba udělat vše pro to, aby se ekonomika, až pomine tento stav, a já věřím, že je to otázka několika týdnů, maximálně měsíců, které se samozřejmě těžko odhadují, tak věřím, že se ekonomika zase vrátí do původního stavu, že nás to prostě bude něco stát, ale to je nepodstatné vůči škodám na zdraví a na lidské psychice, kterou musíme udržet v kondici, protože to samozřejmě pro nikoho není lehké.

Tolik jsem jen chtěla říci, děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Senátor Valenta: To by se hejtman nesměl utrhnout z řetězu

12:31 Senátor Valenta: To by se hejtman nesměl utrhnout z řetězu

Komentář na facebookovém profilu k prosazování výstavby nové nemocnice ve Zlíně