Ministryně Schillerová: Navrhovaná novela zákona o registru smluv má pouze technický charakter

02.06.2020 22:36

Projev na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 2. června 2020 k zákonu o rozpočtových pravidlech

Ministryně Schillerová: Navrhovaná novela zákona o registru smluv má pouze technický charakter
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně financí Alena Schillerová

Dámy a pánové,

vláda předložila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Dále budu používat pouze zkratku rozpočtová pravidla. První čtení návrhu proběhlo 24. ledna letošního roku. Kromě novely rozpočtových pravidel jsou v návrhu obsaženy novely zákona o rozpočtových pravidlech v zemích rozpočtu, zákona o zemědělství, zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci, služebního zákona a zákona o registru smluv.

V zákoně je zejména navrženo:

1. Zpřesnit zmocnění vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě.

2. Rozšířit rozpočtový systém programového financování o evidenci neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí poskytovaných ze státního rozpočtu, tedy jedná se o sjednocení evidence veškerých dotací na jediném místě v rámci jednoho systému spravovaného Ministerstvem financí.

3. Stanovit povinnost vázat prostředky na platy v organizačních složkách státu za neobsazená místa. Základní myšlenkou navrženého opatření je skutečnost, že neobsazené místo nevyžaduje nutnost shodného rozpočtového zabezpečení jako místo obsazené. V rámci snahy o úspory výdajů státního rozpočtu se navrhuje vázat prostředky na platy a související výdaje v případě, že místo je volné všechny kalendářní dny v kalendářním měsíci. První měsíc, kdy je místo volné, se však prostředky vázat nebudou.

4. Zakotvení použití přebytky státního rozpočtu na snížení státního dluhu v případě, že státní rozpočet skončil v přebytku, navrhuje se jednoznačně stanovit, že tento přebytek se použije na snížení státního dluhu, neboť státní dluh je třeba držet v rozumných mezích. Samozřejmě to platilo v době před pandemií, kdy jsme tento zákon předkládali.

5. Snižuje se penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně z jednoho promile denně na 0,4 promile denně. Doposud je penále stanoveno ve výši jednoho promile z částky odvodu za každý den prodlení s úhradou odvodu, které je v některých případech příliš velkou zátěží pro toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň. Nyní se proto navrhuje penále snížit na částku 0,4 promile z částky odvodu za každý den prodlení. Takto stanovené penále bude plnit svoji sankční funkci bez toho, aby vůči porušiteli bylo příliš zatěžující, případně likvidační. Navíc je v současné době velká část penále promíjena.

6. Zpřesnění úpravy odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Jedná se spíš o procesní stránku.

7. Zpřesňuje se úprava ustanovení, která se týkají řízení státního dluhu. Tam se doplňuje v textu § 36, který jednoznačně vymezuje metodiku vykazování v korunové výši státního dluhu denominovaného v cizích měnách se zdůrazněním skutečnosti, že korunová hodnota státního dluhu, s nímž souvisí úhrada jmenovité hodnoty nebo jistiny finančních derivátů zajištěného prostřednictvím finančních derivátů musí zohledňovat smluvní měnový kurz.

8. Doplňuje se úprava národního fondu. Kromě již nyní v zákoně vyjmenovaných prostředků tvoří národní fondy prostředky fondu solidarity Evropské unie. Fond solidarity Evropské unie je upraven nařízením rady číslo 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení fondu solidarity Evropské unie. Pokud jde o poskytování dotací z národního fondu, navrhuje se vztáhnout na toto poskytování i všechna ustanovení, která se týkají poskytování dotací ze státního rozpočtu. Navrhuje se také zakotvit správné označení evropského námořního a rybářského fondu.

Pokud jde o úpravu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, navazuje tato úprava na zpřesněné zmocnění vydání vyhlášky o rozpočtové skladbě a rovněž je snižováno penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně stejně jako v zákoně číslo 218/2000 Sb. Dále jsou v tomto zákoně provedeny legislativně technické změny.

Novely zákona o zemědělství, zákona o podpoře zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci jsou předkládány proto, aby dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu podle nich poskytované byly vedeny v rozpočtovém systému programového financování evidenčně.

Navrhovaná novela zákona o registru smluv má pouze technický charakter. Jejím cílem je odkázat na správné ustanovení rozpočtových pravidel.

Děkuji vám za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zdechovský (KDU-ČSL): Vyšší zdanění nemovitostí? Rozhodně ne

22:02 Zdechovský (KDU-ČSL): Vyšší zdanění nemovitostí? Rozhodně ne

Komentář na facebookovém profilu k bydlení pro mladé.