Okamura (SPD): Chceme zvýšit takzvanou slevu na poplatníka, chceme podpořit všechny pracující lidi

07.10.2020 13:49

Projev na 61. schůzi Poslanecké sněmovny 7. října 2020.

Okamura (SPD): Chceme zvýšit takzvanou slevu na poplatníka, chceme podpořit všechny pracující lidi
Foto: Zuzana Koulová
Popisek: Předseda SPD Tomio Okamura
reklama

Vážené dámy a pánové, za hnutí SPD bych chtěl navrhnout na pořad schůze tři body, ale ještě bude mít návrhy náš poslanec Radek Koten.

Za prvé bych chtěl navrhnout návrh SPD na zamrazení platů politiků. Je to návrh zákona z pera SPD, je to tisk 982. Já si myslím, že už máme říjen a skutečně se blíží prosinec, a pakliže neprojednáme rychle návrh z pera SPD na zamrazení platů politiků, tak hrozí, že v této situaci, kdy občané nemají peníze a řada občanů se dostává do složité sociální a ekonomické situace - mimochodem i díky tomu, že vláda nepřipravila opatření na ekonomickou pomoc a zároveň zavrhla návrhy SPD, měli jsme tady přes 40 návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů na ekonomickou pomoc našim zaměstnancům, malým, středním firmám, živnostníkům, invalidům, seniorům, protože já už jsem tady na jaře osamoceně bil na poplach, že jestli nepřijmeme spolu, že vláda přijímá zdravotní opatření, ale úplně se zapomnělo na ekonomická a sociální podpůrná opatření a došlo na moje slova, kdy se řada občanů skutečně dostává do velmi složitých ekonomických a sociálních situací - takže vzniká situace, že na jednu stranu občané jsou v nouzi a občané mají problémy, ale politikům by se od ledna zvýšil razantně plat na základě stávajícího zákona. S tím SPD nesouhlasí. SPD si myslí, že politici by měli jít příkladem a že by se měly zamrazit platy politiků.

Já bych k tomu chtěl zmínit, že tento náš návrh zákona, v podstatě analogický, už Sněmovna o něm hlasovala. Hlasovala o něm před dvěma roky. SPD to tady osamoceně navrhlo a my jsme navrhovali zamrazit platy politiků do roku 2021, to znamená na celé volební období. A připomenul bych, že žádná z ostatních politických stran nás v podstatě v našem návrhu nepodpořila. Tím myslím klub jako celek, možná tady nějaký jednotlivec byl, ale v podstatě ostatní strany nás v tom nepodpořily. Proto náš návrh neprošel.

Teď se musím trošku pousmát nad návrhy, protože máme těsně před sněmovními volbami a ty budou zanedlouho a najednou tady navrhují podobný návrh např. Piráti a navrhují tady - a verbálně, čistě jenom jak je zvykem, tak navrhuje také paní Maláčová z ČSSD, verbálně, pouze jenom ústně o tom hovořila, žádný návrh na stole není, jako vždy u ČSSD. To znamená, chtěl jsem jenom říci, že tady SPD už to navrhovalo, hlasovalo se o tom, neprošlo to. Dobře, teď před volbami to tady navrhuje ještě někdo, přestože nám to nepodpořili před těmi dvěma lety, ale v každém případě si myslím, že bychom to mohli zařadit. Není čas, takže my to budeme navrhovat jak na této schůzi, pakliže nám to nepodpoříte, to zařazení na této schůzi, navrhneme to zase na další schůzi. Budeme to navrhovat na každé schůzi do konce volebního období, protože chceme, aby prošlo zamrazení platů politiků. A teď to navrhujeme, právě to zamrazení, na příští rok, protože musíme jít příkladem.

Takže my navrhujeme variantu, která je myslím kompromisní, protože vím, že řada z vás to nechce. My v SPD to chceme, tak pojďme to navrhnout aspoň touto kompromisní variantou, nebo my to navrhujeme, aby to mělo šanci, že to tady ve Sněmovně projde. Takže to je tisk 982.

Jako druhý bod, který bych chtěl zařadit na pořad schůze z pera SPD, je návrh na změnu zákona o daních z příjmů, sněmovní tisk 836, a základem našeho návrhu je významné zvýšení daňových slev pro všechny plátce daně z příjmů fyzických osob, zaměstnance a živnostníky, a tím i zvýšení jejich čistých příjmů.

Jednoduše řečeno, chceme zvýšit takzvanou slevu na poplatníka. Chceme podpořit všechny pracující lidi, aby jim zůstalo více peněz v peněženkách. Chceme ponechat všem poctivým a pracovitým občanům více prostředků, a náš návrh přinese v průměru každému pracujícímu občanu 1035 korun měsíčně navíc.

Cílem našeho návrhu je i náprava naprosto neúnosného stavu, kdy již více než 12 let nebyla většina existujících daňových slev zvýšena, přičemž za stejnou dobu inflace stoupla o více než 20 % a průměrná mzda o více než 50 %. Takže i z tohoto pohledu za této situace nízké daňové slevy pro pracující občany již neplní svůj účel a jejich nastavení je potřeba přizpůsobit aktuálnímu stavu. V současné situaci náš návrh představuje i potřebný systémový krok v souvislosti s počínající ekonomickou a sociální krizí v důsledku dopadu omezujících opatření kolem koronaviru, kdy my v SPD chceme ponechat pracujícím občanům více peněz, aby bylo jen na jejich rozhodnutí, jak s nimi naloží a jak tak zároveň pomohou i celému našemu hospodářství k tolik potřebnému restartu.

Takže hnutí SPD navrhuje, když to shrnu, aby všem pracujícím lidem včetně studentů, invalidů, co si přivydělávají, seniorů a pracujícím lidem, ale i matkám samoživitelkám, které pracují, abychom jim zvýšili daňovou slevu, slevu na poplatníka a nechali jim v průměru tisícovku v kapse navíc. Mimochodem to, že se už 12 let ta sleva na poplatníka pro pracující lidi nezvyšovala, svědčí skutečně o úplně tristním přístupu dosavadních a současné vlády hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM o přístupu k pracujícím lidem. Protože podporují se tady různé skupiny lidí, ale na pracující lidi se tady úplně zapomíná, proto 12 let jim v podstatě nikdo nepřidal tím, že by jim zvýšil slevu na poplatníka. A to je skutečně otřesný stav. A my to chceme napravit. My v SPD o tom víme, proto tady máme ten návrh zákona, abychom právě i v této krizi na to upozornili. A myslím, že teď je vhodný čas náš návrh přijmout.

Konkrétně tedy navrhujeme o 50 % z 24 840 korun na 37 260 ročně zvýšit daňovou slevu pro každého daňového poplatníka, zaměstnance i živnostníka, rovněž tak i slevu na pracující manželku či manžela taktéž ze současných 24.840 na 37.260 korun měsíčně. Zároveň navrhujeme, aby toto zvýšení slevy na dani mělo náležitý efekt, i zvýšení roční hranice příjmu manželky, potažmo manžela, do kterého lze tuto slevu uplatňovat, z 68 tis. korun na 102 tis. korun, aby byla využitelná i pro ty rodiny, kde se ženy věnují mateřské péči o své nejmenší děti, protože my podporujeme pracující rodiny s dětmi.

Současný limit ročních příjmů ve výši 68 tis. korun totiž začínal platit v době, kdy například minimální mzda činila 8 tis. korun měsíčně. Takže se podívejte, jak vláda zaspala. Minimální mzda už je skoro jednou tak vysoká, ale podpora pracujících rodin se v podstatě zvýšila nulově. Vláda se na to úplně vykašlala. Z pracujících lidí si dosavadní současná vláda vlastně udělala ty největší otloukánky, kteří se dřou z daní a nic víc. To znamená, minimální mzda činila 8 tis. měsíčně. To je v době, kdy jsou nastaveny současné slevy na poplatníka, tedy v období, kdy nejnižší pracovní příjmy občanů, kteří si zaslouží naši podporu, dosahovaly výrazně nižších hodnot, než je tomu dnes. A stejně tak od té doby razantně stouply ceny základních životních potřeb, čehož si asi vláda nevšimla, proto vůbec tento návrh nepodporuje. Je tedy skutečně tristní, že k tomuto našemu návrhu zákona, abychom pomohli pracujícím lidem, už vláda dala stanovisko, a nedala kladné stanovisko. To znamená, vláda hnutí ANO, ČSSD nepodpořila při jednání na vládě svým stanoviskem náš návrh na zvýšení slevy na poplatníka, to znamená podpory pracujících lidí.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • místopředseda PS PČR

A v souladu s našim dlouholetým bojem za zlepšení situace našich zdravotně hendikepovaných spoluobčanů také navrhujeme o polovinu zvýšit roční daňové slevy pro pracující držitele průkazu ZPP/P, konkrétně z 16.140 korun na 24.210 korun. Samozřejmě by se to týkalo i daňových slev pro pracující invalidy ve všech třech stupních. To je návrh SPD. Tam dokonce navrhujeme zvýšení těchto slev o 100 %, protože zdravotně hendikepované občany je skutečně potřeba na maximum podpořit. Invalidy je potřeba na maximum podpořit. V prvním a druhém stupni invalidity navrhujeme zvýšit tu slevu z 2520 korun na 5040 korun ročně, a ve třetím stupni z 5040 korun na 10.080 korun ročně. Společným jmenovatelem této skupiny navrhovaných úprav z pera SPD je pomoc a podpora zdravotně postižených pracujících, jejichž příjmy z invalidních důchodů jsou - přes nejrůznější valorizace - vesměs nízké a nedostačující k důstojnému životu. Proto je důležitou cestou ke zlepšení příjmové situace právě i zvýšení daňových slev, což je de facto snížení daně z příjmů svého druhu.

Tady bych poznamenal, že hnutí SPD se opakovaně snaží podpořit právě ty nejnižší důchody, ty nejnižší invalidní a starobní důchody. Proto tady leží náš návrh zákona na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranice chudoby, což je něco pod cca 15 tis. korun měsíčně. Protože vláda si neuvědomuje, že za ty důchody, které mají třeba 8 až 10 tisíc, to jsou ty nejnižší důchody, se prostě nedá vyžít. A my se všemi možnými prostředky snažíme navrhovat zákony, abychom těmto lidem pomohli. Vláda nám to nepochopitelně odmítá, vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM. Taktéž navrhujeme zvýšit o 100 % daňové slevy pro pracující studenty ze 4020 korun a 8040 korun ročně. Tento krok má za cíl zvýhodnit pracující studenty a také sekundárně částečně pomoci hlavně jejich sociálně a ekonomicky slabším rodičům a rodinám, které některé náklady na studium nebo se studiem spojené sdílejí. Obecně tedy platí, že cílem a smyslem těchto našich návrhů z pera SPD je náprava neúnosného stavu, když již 12 let nebyly tyto slevy pro pracující občany zvýšeny. Současně jde i o významné snížení přímé daňové zátěže a zvýšení čistých příjmů pro všechny daňové poplatníky, výrazněji pak pro manžele a rodiny, jelikož manželství a rodina jsou jako klíčové instituty naší společnosti hodny jejich zvláštní ochrany a podpory.

Dlouhodobým cílem tohoto návrhu SPD je tedy rovněž i podpora pozitivního populačního a demografického vývoje české společnosti, tím mám na mysli podporu pracujících rodin, pracujících rodičů. To je zejména podpora dlouhodobého stálého stabilního zvyšování porodnosti, čímž samozřejmě dospějeme i k udržitelnosti důchodového systému. Tady se na to vláda samozřejmě také vykašlala, protože odborníci už dlouhodobě upozorňují, že důchodový systém bude finančně neudržitelný, pakliže nebudeme mít více dětí z pracujících rodin. A občané se bojí mít více dětí, protože se prostě bojí, že je neuživí. To je opravdu problém. Musím poznamenat, že vláda hnutí ANO a ČSSD s různým koaličním partnerem je u vlády už sedm let a bohužel se to nikam neposouvá.

A jako třetí bod chceme na program schůze navrhnout tisk 377, jedná se o potírání lichvy, což je dnes v současné situaci mimořádně důležitá věc, protože lidé se právě kvůli tomu, že vláda zapomněla, respektive odmítá přijmout ty ekonomické návrhy z pera SPD, ale i dalších opozičních stran, ale my jsme jich navrhli více než 40 těch našich návrhů, tak lidé se ocitají bez peněz a bez práce. A tím pádem se řada lidí ocitá v situaci, že si musí někde půjčit. A protože jsou v obtížné situaci a nemají třeba zaměstnání, tak samozřejmě bankovní instituce jim často nepůjčí, tak musí do nebankovních institucí. A tam jsou samozřejmě ty nehorázné úroky často v desítkách procent RPSN. Samozřejmě tím se ti lidí a znovu a znovu další lidé dostávají do exekucí a do dluhových pastí. Proto jsme za SPD navrhli zákon, abychom zastropovali roční úrokovou sazbu nákladů, takzvané RPSN. Zastropovat úroky u spotřebitelských úvěrů.

Musím říci, že tento zákon platí ve většině zemí EU. Dokonce ho přijali i na Slovensku. Výsledkem bylo, že většina nebankovních institucí ze slovenského trhu odešla. Teď musíme hlavně zabránit sociálně tomu, aby lidé, kteří jsou v nouzi, protože vláda bohužel odmítá ty návrhy na ekonomickou a sociální pomoc občanům, a ti se dneska dostávají do těch problémů, tak aby si, když už si tedy někdo půjčí, tak aby to nebylo za ty nehorázné lichvářské úroky, což finálně bude opět problém, protože ti lidé a jejich rodiny skončí na sociálních dávkách. A opět to bude muset sanovat stát, a pak tady bude vláda samozřejmě zase vykládat, jak nemá peníze a jak jsou potřeba stamiliardové deficity, protože nejsou peníze.
Přitom nic nedělá pro to, abychom se do těch deficitů nedostávali. Takže my už v předstihu říkáme: Přijměme zákon na zastropování úroků u půjček, tím zabráníme tomu, aby další a další lidé padali do dluhových pastí a samozřejmě tím pádem ušetříme i státu, který potom samozřejmě logicky ty lidi nemůže nechat úplně na ulici, jako že nechává na ulici finálně, protože s tím naším návrhem na zestátnění exekutorů také to tady vláda pořád odmítá, čímž bychom taky vyřešili neúnosný mafiozní stav, který je kolem exekucí. Tak aspoň bychom zabránili u toho vstupu tím, že bychom přijali náš návrh na zastropování úroku k lichvě a upravili bychom podmínky kladným směrem.

Takže to jsou tři návrhy SPD a já navrhuji, aby byly zařazeny za pevně zařazené body. Tady byly návrhy, které tady byly řečeny panem předsedou Faltýnkem. Chápu, že ty mají asi největší šanci na to, že projdou. Tak za ty návrhy z pera hnutí ANO, které projdou, to jsou ty návrhy z grémia, nebo ty, co tu říkal pan předseda, tak my navrhujeme, aby byly zařazeny v pořadí, co jsem říkal. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Krák (ČSSD): Kraj postaví nové mosty ve Vimperku a v Zářičí

10:46 Krák (ČSSD): Kraj postaví nové mosty ve Vimperku a v Zářičí

Kraj postaví nové mosty přes řeku Volyňku ve Vimperku a přes potok v Zářičí u Mladé Vožice za 48,6 m…