Pieter (SLK): Liberecký kraj letos ušetřil na veřejných zakázkách přes 110 milionů

08.07.2018 8:38

Od začátku roku vyhodnotil kraj 110 veřejných zakázek, na kterých ušetřil 110.606.365 korun. Veřejné zakázky byly vyhlášeny v součtu za 733.338.950 korun a nabídkové ceny účastníků činily 622.732.585 korun. Úspora byla ve výši 15 procent.

Pieter (SLK): Liberecký kraj letos ušetřil na veřejných zakázkách přes 110 milionů
Foto: Liberecký kraj
Popisek: Marek Pieter

Přes 100 veřejných zakázek bylo zadáváno v zadávacích řízeních dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nejvyšší úspory byly u veřejných zakázek na služby, dále u rekonstrukcí silnic a u dodávek v rámci veřejných zakázek na vybavení škol, kdy jsou realizovány veřejné zakázky v rámci projektů center odborného vzdělání.

„Liberecký kraj se již nyní připravuje na elektronickou komunikaci, která pro něho bude povinná od října 2018. Již delší dobu zadáváme elektronicky služby technického dozoru investora a technika BOZP v dynamickém nákupním systému“ uvádí Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Kraj vyhlásil zadávací řízení na veřejnou zakázku „Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace akcí „Silnice II/610 v Turnově, Přepeřích, Příšovicích a ve Svijanech - rekonstrukce silnice, mostních objektů, chodníků a vybudování okružní křižovatky“ a „Silnice III/2797 v Turnově, Přepeřích a Ohrazenicích - rekonstrukce silnice, chodníků a vybudování parkovacích zálivů“. Lhůta pro podání nabídek je do 26. července 2018.

V červnu bylo vyhlášeno zadávací řízení na „Poskytování telekomunikačních služeb a související služby a dodávky“, kde kraj vystupuje jako centrální zadavatel a zadává služby pro své příspěvkové organizace a obce Libereckého kraje. Lhůta pro podání nabídek je 27. července 2018. Nabídky se podávají elektronicky. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek - nejnižší nabídková cena s využitím elektronické aukce. Po vysoutěžení si jednotlivé organizace uzavřou smlouvu s vybraným dodavatelem.

Dále kraj v červnu zahájil dvě zadávací řízení na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 a to pro oblasti JABLONECKO a TURNOVSKO – SEMILSKO. „Jedná se o zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období 10 dopravních let s předpokládaným počátkem od 20. dubna 2019 do dne předcházejícího termínu první celostátní změny jízdních řádů v roce 2029. I u těchto veřejných zakázek budou nabídky přijímány elektronicky.“ dodává Marek Pieter.

reklama

autor: PV

nálepkování

Čemu pozitivnímu podle vás přispívá to věčné nálepkování? Vaše vláda a Vy nevyjímaje, dost často nálepkuje demostranty. Proč? Co tím získáváte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Prokop (ANO): Pražská koalice sestavená na vládním půdorysu Pražanům žádné výhody nepřináší

23:02 Prokop (ANO): Pražská koalice sestavená na vládním půdorysu Pražanům žádné výhody nepřináší

Mimořádná pražská rada dnes měla na programu jediný materiál k nákupu budovy pošty v ulici Na Strži …