Pošarová (SPD): Nátlaková federativní kampaň více tolerance určitě nepřinese

24.03.2022 16:39

Projev na 16. schůzi Poslanecké sněmovny 24. března 2022 k zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva

Pošarová (SPD): Nátlaková federativní kampaň více tolerance určitě nepřinese
Foto: archiv MP
Popisek: Marie Pošarová, poslankyně SPD

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

chtěla bych se vyjádřit tedy k té Agentuře pro základní práva. Agentura pro základní práva vznikla ještě před takzvanou Lisabonskou smlouvu. Proto Evropská komise usiluje o novelizaci, která bude na tuto zásadní změnu v právu Evropské unie reagovat. Každopádně je třeba říci, že to je jedna z hlavních hlásných trub šíření propagandy LGBT v rámci Evropské unie. A je to stále stejný příběh.

Minulou vládou prošel materiál bez povšimnutí. Sněmovní výbor pro Evropskou unii navrhuje materiál schválit. Dnes ho jistě schválí Sněmovna. Ukazuje to na absolutní neschopnost členských států Unie alespoň elementárně je řídit. Aby byla schválena nová úprava, je potřeba při hlasování v Radě jednomyslnost. Můžeme bouchnout do stolu a požadovat zásadní změny a že jich je třeba, jenže to by nesměl proces přijímání evropské legislativy fungovat dle současných pravidel. O existenci agentury, která má zkratku FRA, agenturních poklescích, natož reálném vlivu této instituce z českých politických reprezentantů, neví nikdo nic. Proto materiál bez problémů doputuje až na vládu, kde bez rozpravy většinou projde.

Absolutní většina úředníků nehodlá hledat problémy tam, kde je nehledá jejich politická reprezentace. Tento materiál samozřejmě bez povšimnutí doputuje až do Poslanecké sněmovny a Senátu, kde si opět nikdo ničeho nevšimne. A i kdyby se poslanci a senátoři chtěli vzbouřit, mají obavy o reputaci České republiky, takže raději mlčí a vše odhlasují. Přece když je to z Evropské unie, nebude se odporovat. Nikdo nechce být za potížistu. Byli bychom před našimi zahraničními kolegy a Evropskou komisí za hlupáky, o materiálu se přece již dlouhou dobu jedná. Po celou dobu se přece český zástupce ani neozval a najednou to budou Češi blokovat? Přitom parametrově je návrh špatně minimálně v jedné věci - účelnost, kvalita a dopad činnosti agentury má být hodnocena jednou za pět let.

Jednou za deset let se k tomuto hodnocení vyjádří správní rada samotné agentury, která vytvoří doporučení adresované Evropské komisi. To nepřekvapivě doporučí činnosti zintenzivnit, posílit či rozšířit. To nepochybně podpoří i Komise a celý příběh se rozjede znovu. Proč by ale neměly hodnotit činnost agentury členské státy napřímo? Tvrdí, že by došlo k ohrožení nezávislosti, a já se ptám v čem, protože nezávislost je ovšem jen domnělá. Fungování agentury je totiž vázáno na rozpočet, který je odvislý od vůle Evropské komise a Evropského parlamentu, což znamená jediné - za nejkratší konec zde díky nastaveným procesům tahají smluvní státy. Směr je jasný - k větší federalizaci.

Anketa

Má NATO vyslat na Ukrajinu mírové sbory?

2%
97%
hlasovalo: 26654 lidí

Agentura Evropské unie pro základní práva shromažďuje, zaznamenává, analyzuje a šíří důležité objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje, provádí nebo podporuje vědecké výzkumy a šetření. To ale současná agentura není schopna naplnit. Stačí si otevřít souhrnný průzkum OLGBT osob, jejichž doslovný překlad názvu k rovnosti LGBT zbývá ujít ještě dlouhou cestu. Vyvolává pochyby o vědeckých a objektivních informacích v samotném materiálu.

A co je například obsahem? Ukažme si na zvolenou metodologii. Samotní autoři o průzkumu uvedli, že průzkum LGBTI osob není reprezentativní. Kompletní průzkum se opírá o vzorek 139 799 respondentů Evropské unie a Severní Makedonie a Srbska Ti odpovídali prostřednictvím elektronického on-line dotazníku s uzavřenými otázkami s odůvodněním, že s z důvodu ochrany anonymity a důvěrnosti respondentů nebyl učiněn průzkum osobně nebo alespoň telefonicky. Dotazník průzkumu byl taktéž šířen prostřednictvím evropských a národních LGBTI organizací, které pomáhaly v rozšiřování, což relevantnosti výsledků nepomáhá. Jinými slovy, někdo, jako třeba organizace Jsme fér, poslala svým příznivcům dotazník o situaci LGBT v České republice. Jak ho asi tito aktivisté vyplnili?

A teď si řekněme, co přinesl průzkum. Přinesl poněkud překvapivá zjištění. Například, že podle průzkumu je ve Finsku v celé LGBTI komunitě nejpočetněji zastoupena kategorie transosob. To velmi pravděpodobně neodpovídá realitě. Stejně tak z odpovědí respondentů vyplývá, že v Evropské unii v populaci je podstatně více gayů než leseb, o čemž lze taktéž pochybovat. Průzkum ovšem slouží jako podklad pro politické cíle Evropské komise. Přímo v materiálu Strategie rovnosti Evropské komise k LGBTIQ osobám 2020-2025 se na průzkum odkazuje hned několikrát. Uvedu příklad. Data průzkumu dle Evropské komise dokazují potřebu přísněji regulovat hate speech a poskytovat větší pomoc LGBTI osobám, které jsou zranitelnou skupinou vystavenou nenávistným útokům. Aktuální počínání Evropské komise agentury FRA a jejich aktivistický boj za více práv LGBTIQ ve skutečnosti práva LGBT osob na národní úrovni pošlapává. Tyto ideologické svaté války jen zbytečně rozdmýchávají negativní emoce vůči těmto osobám v tak tolerantních společnostech, jako jsou členské státy Evropské unie. Berme v úvahu, že práh tolerance je v členských státech různý, ale tato nátlaková federativní kampaň více tolerance určitě nepřinese.

Děkuji za pozornost.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Odchod do důchodu

Paní Schillerová, přijde mi to, nebo nějak často měníte své názory? Teď tvrdíte, že je pro vás navýšení věku odchodu do důchodu nepřijatelné, ale podle jiných, s tím souhlasili a zrovna vy jste to jako ministryně sama navrhovala - https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/396856-schillerova-chce-zvysi...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Navrátil (KDU-ČSL): Senior Pas a Rodinné pasy poskytují slevy na zboží, služby a další aktivity

12:05 Navrátil (KDU-ČSL): Senior Pas a Rodinné pasy poskytují slevy na zboží, služby a další aktivity

Moravskoslezský kraj opět podpořil slevové karty pro seniory a rodiny s dětmi. Senior Pas a Rodinné …