Rykala (ČSSD): Uprchlická krize

10.02.2016 5:28

Nejen Českou republikou, ale celou Evropou hýbe v posledních měsících uprchlická krize, jejíž řešení jsou zatím jen velmi mlhavě prezentována evropskými politickými špičkami.

Rykala (ČSSD): Uprchlická krize
Foto: Hans Štembera
Popisek: Poslanec za ČSSD Adam Rykala

Názor na danou problematiku by si však měl udělat každý sám, a to na základě objektivně získaných informací, které však někteří kolegové často překrucují ve prospěch politického populismu, který ale v otázce migrace nikomu nepomůže, naopak dle zpráv Ministerstva vnitra může způsobit zbytečnou fašizaci společnosti.

Přijímat nebo nepřijímat?

V médiích se v souvislosti s uprchlickou krizí řeší především otázka přijímání či nepřijímání uprchlíků. Dle mého názoru je nutné velmi citlivě rozlišovat mezi migranty ekonomickými a migranty skutečně politickými. Jestliže dotyčné osoby přicházejí do Evropy proto, že jsou pronásledovány režimem nebo teroristickými skupinami a v případě jejich setrvání v zemi původu by pravděpodobně přišly o život, neměly by se evropské země jejich příchodu a setrvání, po dobu do opadnutí hrozby, bránit. Na druhé straně jsou zde však mnohem početnější skupiny, které se vydávají na pouť do Evropy pod dojmem slibů pašeráků a vlastních představ, které se mnohdy tváří v tvář kruté realitě rozplynou a následně vyvolávají frustraci a nenávist vůči svým hostitelům. Tyto ekonomické uprchlíky Evropa přijímat nemůže a právě proti nim by měla být namířena ochrana vnějších hranic Evropské unie, předně pak hovořím o Řecku, Itálii, či Španělsku, což jsou destinace, přes které se uprchlíci dostávají do dalších evropských zemí. Pozor si také musíme dát v Evropě severní, kde přes finskou hranici v posledních týdnech proudí další ekonomičtí migranti z Ruska.

Argument o tom, že není možné rozlišovat a je nutno pomoci všem bez rozdílů, kategoricky odmítám. Není přeci v silách evropských zemí zvládnout několikamiliónový nápor lidí, kteří mnohdy postrádají základní evropské návyky a vzdělání a i jejich případná integrace do společnosti by byla velice problematická a finančně nákladná. Úsloví bližší košile nežli kabát by mělo platit i v tomto případě a jednotlivé evropské země by se měly v prvé řadě ohlížet především na blaho vlastních občanů a rodin a až poté poskytovat dle svých možností pomoc uprchlíkům a azylantům z jiných zemí.

To samozřejmě neznamená rezignovat na základní lidská práva a evropské hodnoty založené na principu humanity. EU by měla poskytovat pomoc cíleně v zemích, odkud uprchlíci utíkají, snažit se tyto regiony stabilizovat a následnou pomocí rozvíjet tak, aby masy lidí neměly potřebu je opouštět. Právě tento názor české zahraniční politiky podporuji. Jako jedni z mála v regionu podporujeme myšlenku investic do výstaveb táborů a humanitních center v zemích sousedících s ohnisky konfliktů. Podporujeme Jordánsko, Turecko, Libanon a další země Blízkého východu, které musejí snášet obrovský nápor uprchlíků. Jsem také pro, abychom v těchto zemích mezi běženci propagovali objektivní informace o tom, že v Evropě se nedočkají ničeho lepšího, a že je nutné přestat platit horentní sumy převodcům a nelegálně se tak dostávat do zemí osmadvacítky.

Bezpečnostní riziko

V souvislosti s vysokým počtem uprchlíků se hovoří také o zvýšených rizicích infiltrace těchto skupin teroristy, kteří se následně mohou podílet nejen na samotných útocích, ale také na vytváření teroristických sítí a radikalizaci místního muslimského obyvatelstva. Tuto hrozbu není možné zcela pominout, jelikož identifikace uprchlíků se nedaří a řada z nich proniká do cílových zemí bez jakýchkoliv dokladů. Je tedy nutné se zaměřit na identifikaci těchto osob, pro něž především musíme vytvořit další hotspoty, v nichž dojde k přechodnému ubytování uprchlíků a jejich řádné identifikaci. Tato místa musí být vytvářena za hranicí Schengenského prostoru tak, aby byl vstup do společné evropské zóny umožněn jen těm, kteří budou prověřeni a nebudou představovat bezpečnostní riziko a hrozbu. Pozornost evropských zemí by se měla celkově zaměřit především na pomoc v konkrétních zemích konfliktu a řešit tak především příčiny, nikoliv následky migrační krize. Zároveň by měla být důsledněji vyžadována ochrana hranice ze strany hraničních zemí, především pak Řecka.

Podporuji myšlenky Evropské komise k navýšení pravomocí evropské agentury Frontex, která je způsobilá nejen zřizovat hotspoty, ale měla by mít také možnost prostřednictvím členských zemí a jejich bezpečnostních složek rychleji a efektivněji jednat při zřizování nových a rozšiřování původních hotspotů. Ač by dané navýšení pravomocí měla řešit spíše Rada, jednání by to akorát prodloužilo, proto jsem pro, aby Komise daný problém ihned řešila a pravomoci Frontexu navýšila.

Události silvestrovské noci v Kolíně nám přinesly další varování v tom smyslu, že nebezpečí migrace netkví jen v případných teroristických útocích, ale také v sexuálním násilí, drobné kriminalitě a další trestné činnosti, která bývá mnohdy úřady pro přílišnou korektnost přehlížena. Česká republika ale není v těchto postojích na stejné úrovni jako Německo. Kdyby se něco podobného dělo u nás, bezpečnostní složky by rázně zakročily. Je potřeba ctít zákony, a to neplatí jen pro naše občany, ale pro všechny včetně těch, kteří se dopustí trestných činů na našem území. Potírání kriminality je jedním ze základních bezpečnostních principů EU, nevidím tak důvod k toleranci byť sebemenších trestných činů.

Řešení? Složité.

Řešení uprchlické krize není v žádném případě jednoduché, protože se rozhoduje nejen o osudech milionů lidí, kteří prchají před válkou a hladem, ale také o tom, jak bude vypadat život v samotné Evropě. Není možné rezignovat na hodnoty a pravidla, které Česká republika se vstupem do EU přijala a dobrovolně se zavázala dodržovat. Na druhé straně by mělo dojít k zásadním změnám v azylových dohodách a přístupu k uprchlíkům. Není možné, aby tisíce migrantů vstupovalo do Schengenského prostoru bez jakýchkoliv dokladů, případně s doklady falešnými.

Zároveň by mělo dojít k výraznějšímu zpřísnění azylových podmínek pro migranty, úpravě seznamů bezpečných zemí, do kterých bude možné uprchlíky bez problémů vracet a zároveň by se měla prohloubit spolupráce evropských justičních orgánů v potírání terorismu.

Události posledních měsíců bohužel ukazují, že stávající trend je neudržitelný a mělo by dojít k zásadní redukci počtu uprchlíků a zpřísnění celkové azylové politiky. Česká republika by měla vystupovat jako partner svých evropských spojenců, který se před hrozbou neuzavře a neodmítne pomoc, ale který bude zároveň důsledně střežit zájmy své a především svých obyvatel. Jsme vázáni mezinárodními smlouvami a úmluvami, které nás staví do čela nejvyspělejších zemí světa. Tam nás také staví naše ekonomická stabilita, průmyslová vyspělost a vysoká životní úroveň. Tyto hodnoty jsou pro nás, sociální demokraty, klíčové, a proto nalézáme kompromisy i tam, kde jiné země zneužívají své velikosti či celkového vlivu na mezinárodní dění.

Psáno pro blog.idnes.cz

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

aktivistická politika STAN

To jste zhodnotil přesně, i já jsem z vývoje hnutí jako její (nyní už bývalý) volič zklamaný. Čím ale mslíte, že to je, že se tak odchílila od svých kořenů? Je za tím nové vedení?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ANO Liberecký kraj: Vyjádření hnutí k povolebnímu dění

7:35 ANO Liberecký kraj: Vyjádření hnutí k povolebnímu dění

Komunální volby jsou za námi a my bychom chtěli ještě jednou poděkovat za podporu všem voličům. Výsl…