Šebelová (STAN): Nesystematický pojem užitkové vody, který je legislativně technickou chybou

24.02.2023 21:29

Projev na 53. schůzi Poslanecké sněmovny dne 24. února 2023 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Šebelová (STAN): Nesystematický pojem užitkové vody, který je legislativně technickou chybou
Foto: STAN
Popisek: Michaela Šebelová

Děkuji za slovo. Spolu s koaličními kolegy k tomuto tisku předkládáme tři pozměňovací návrhy, se kterými bych vás chtěla seznámit. Nejprve je to pozměňovací návrh, který předkládáme s kolegou Bohuslavem Svobodou, Martinou Ochodnickou, Tomem Philippem a Klárou Kocmanovou a týká se snížení administrativní zátěže, která je kladena na provozovatele takzvaných prioritních prostor, protože tento zákon ukládá povinnosti pokud jde o posouzení a řízení rizika přítomnosti ukazatele olovo v pitné vodě, v souhrnné kategorii nazývané osoby provozující prioritní prostory a za tyto prioritní prostory se pak považují prostory staveb, v nichž jsou provozovány školy a školská zařízení, pak také které jsou určeny k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, dále zdravotnická zařízení, provozovny stravovacích služeb, zařízení sociálních služeb a provozovny stravovacích služeb.

Jedná se o to, že mnohé tyto provozy jsou provozovány v moderních budovách, ve kterých nehrozí riziko výskytu olova ve vodě, proto tedy navrhujeme, aby osoby provozující prioritní prostory z hlediska přítomnosti ukazatele olovo v pitné vodě neměly povinnost doplňovat provozní řád o část posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a přípojky v případě, že výsledné riziko přítomnosti olova bude nízké a nebude tedy třeba přijímat žádná opatření k nápravě stavu. Tedy na úvod, všechny tyto prioritní prostory, protože ochrana zdraví je pro nás důležitá, budou muset provést jednoduchou analýzu, ale v případě, že to riziko vyhodnotí jako nízké, nebudou muset potom další úkony dělat.

Dále navrhujeme zjednodušení administrativního postupu v rámci zpracování, posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu pro subjekty, které doposud neměly povinnost předkládat provozní řád, kde tyto subjekty budou příslušný orgán ochrany veřejného zdraví pouze informovat a nebudou tak vystaveny složitému schvalovacímu procesu provozních řádů.

Tento pozměňovací návrh dále odstraňuje nesystematický pojem užitkové vody, který je legislativně technickou chybou, a navrhuje také změnu účinnosti vzhledem k tomu, že původní navrhovaný den nabytí účinnosti již uběhl.

Chtěla bych k tomu ještě uvést, že v případě, že se ukáže potřeba učinit opatření pro redukci vlivu olova na pitnou vodu bude muset potřebná nápravná opatření činit samotná škola, nikoliv majitel budovy. Opatření může být celá škála od režimových opatření, která pouze zavedou zpravidla používání vodovodu, například odtečení vody s větší koncentrací olova, přes výměnu trubek, což provádí majitel, pokud k tomu bude ochoten, pokud ale ne, tak máme jiné možnost, kdy může být nařízeno zajištění náhradního zdroje pitné vody, například výdejníky vody, vodou balenou a tak dále.

Návrh zákona samozřejmě řeší i sankce. Tak tady pouze uvádím, že krajská hygienická stanice při hodnocení vhodnosti použitých opatření vždy přihlíží k situaci například školy nebo dalšího provozovatele a k místním podmínkám, tedy včetně zhodnocení například neochoty majitele budovy vyměnit vodovodní trubky, přetrvávající existence vodovodních trubek s nadměrným obsahem olova tedy nebude důvodem k zákazu provozování školy v dané budově, neboť existují náhradní způsoby zajištění přístupu žáků respektive studentů, zaměstnanců a dalších osob k nezávadné pitné vodě například již zmíněnými výdejníky vody, balenou vodou a tak dále.

Potom předkládáme s kolegy druhý pozměňovací návrh, v systému nahraný jako pozměňovací návrh 1907, který se týká nových recyklačních technologií a transponuje nařízení Evropské unie. Za účelem vymahatelnosti pravidel, vyplývajících z nařízení, navrhujeme rozšíření pravomoci krajských hygienických stanic o posuzování nových recyklačních technologií, produkující materiály a předměty z recyklovaných plastů. Cílem je zabezpečit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví při zvyšování recyklovaného obsahu v potravinových obalech a podobných materiálech i s ohledem na stále probíhající vývoj a inovace.

A pak předkládáme třetí pozměňovací návrh, označený v systému jako pozměňovací návrh 1910, s kolegy Ivanem Bartošem, Bohuslavem Svobodou, Martinou Ochodnickou a Tomem Philippem. Tento pozměňovací návrh zakotvuje povinnost krajských hygienických stanic informovat o zahájení řízení o žádosti o povolení provozu zdroje nadlimitního hluku nebo vibrací dotčené obecní úřady, tedy se budou hlásit řízení o výjimce z hlukových limitů.

Děkuji vám za pozornost.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

školní docházka

K čemu by pomohlo, kdyby byla povinná školní docházka do 18? Tak by šli dotyční na sociálku o 3 roky později a mezitím by jen zabírali místa těm, co chtějí studovat. Teď se víc než kd jindy totiž ukazuje, že kapacity škol jsou nedostačující.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Majerová (Trikolora): Stát hodil téměř 20 % veškerých úspor lidí do kanálu

16:13 Majerová (Trikolora): Stát hodil téměř 20 % veškerých úspor lidí do kanálu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke spoření na penzi.